#92PJVCC2 HERO战狼

Clan Level

20

Description

本部落为9011互刷部落,只收10本以上玩家。宝宝号机器人半死鱼不收.百级以下拒绝加入!捐兵比例1:2 最大1:3 ~援兵有要求5分钟后未满的填默认兵种~~进者加群,QQ群:481981360~~

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
36742
50/50
Cape Verde
inviteOnly
0
1500
#92PJVCC2
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [205] #8JY92URVU #8JY92URVU 哈哈
coLeader
4515 4304 7011 4863
2| [212] #RYYYC8Q #RYYYC8Q 三十年河东三十年
Elder
4486 3997 4824 5214
3| [207] #20QVLLYGQ #20QVLLYGQ 会飞的鱼
leader
4292 2600 2387 689
4| [188] #82VUJRQJG #82VUJRQJG 菩提
member
4280 4564 429 1068
5| [230] #8C9LUUPP8 #8C9LUUPP8 仙域
Elder
4275 4452 2188 4394
6| [199] #LGUGP2GQ #LGUGP2GQ Ace-皓
member
4250 3357 1309 1496
7| [212] #8VPV88CQ2 #8VPV88CQ2 风行者
Elder
4128 4356 1683 2540
8| [160] #8P8RCL9QL #8P8RCL9QL 云深不知处丶
coLeader
3861 2254 206 912
9| [192] #8QGU8QGVV #8QGU8QGVV 广寒宫2
member
3856 3845 0 0
10| [219] #2L9C9CPP #2L9C9CPP 你在等待着谁、建
coLeader
3833 3829 5040 1475
11| [191] #2UPVU299U #2UPVU299U 厌世症!
member
3724 3462 513 175
12| [194] #R0LUJRRC #R0LUJRRC L!Ve
member
3676 4057 485 756
13| [168] #ULYQURPL #ULYQURPL 阎王er
member
3637 3406 759 361
14| [153] #9GCJP9RPQ #9GCJP9RPQ 趁现在??
member
3606 3467 4 192
15| [212] #2028JQPYJ #2028JQPYJ 机智的铮哥
member
3605 2091 688 35
16| [168] #Y2UV2RRG #Y2UV2RRG 无所谓
member
3599 3574 374 556
17| [191] #8JC2Q80V0 #8JC2Q80V0 青衫故人
Elder
3548 3525 967 732
18| [169] #JRRYPR0Y #JRRYPR0Y jarry
member
3507 3566 334 1237
19| [182] #2CGY2QP #2CGY2QP 橘子1号
member
3438 3114 691 186
20| [152] #YQCQ8Q28 #YQCQ8Q28 LonG♥Yee
member
3393 297 685 622
21| [207] #L89QVLJ8 #L89QVLJ8 龙行暮城
member
3253 3791 195 586
22| [135] #PPCCPJ802 #PPCCPJ802 堕落天使
member
3247 2943 32 0
23| [177] #29QL2C9Q #29QL2C9Q 浮誇先生™
coLeader
3194 2225 280 214
24| [188] #2YVRQQ88 #2YVRQQ88 欣苑5栋602
member
3187 4061 662 526
25| [173] #29290LLVV #29290LLVV James
member
3046 4437 734 1031
26| [154] #9YQR8JJP #9YQR8JJP 长安夜·夜未央
member
3011 2759 2200 2000
27| [154] #VUV9VRJ #VUV9VRJ Plan B
member
2949 2929 328 380
28| [180] #28QRYYCLR #28QRYYCLR 德玛西亞
member
2933 3796 0 0
29| [131] #P2UJL2CJG #P2UJL2CJG l yeu x
member
2813 2652 329 1208
30| [161] #RC2QC0UR #RC2QC0UR 独孤笑
member
2802 4209 174 544
31| [145] #29PPYQ29 #29PPYQ29 david
member
2751 2509 0 0
32| [157] #8YLGLULRJ #8YLGLULRJ 夜街
member
2738 2515 239 382
33| [172] #2G0QLQGR #2G0QLQGR 阿.巩
member
2718 3188 342 510
34| [119] #9PR0JLG0P #9PR0JLG0P 萧萧莫忧
member
2702 1548 0 0
35| [171] #C2QRVLCL #C2QRVLCL 纱迦天使
member
2672 3641 1154 741
36| [171] #8YV9YCUPY #8YV9YCUPY 巷尾暖阳白衬衫
member
2668 4573 327 140
37| [208] #L88UGG90 #L88UGG90 西山有猛虎,通体
member
2606 4272 1470 2188
38| [140] #2V29L98JL #2V29L98JL __半防棒球绞__
member
2476 2971 191 170
39| [116] #PJGU2VJG2 #PJGU2VJG2 天 堂
member
2453 2409 388 385
40| [142] #2JPGLG2YR #2JPGLG2YR 靠!
member
2434 3020 2063 1778
41| [176] #8L88ULUV8 #8L88ULUV8 睚眦
member
2376 3885 374 803
42| [177] #URPJ2Y8L #URPJ2Y8L 李园
member
2358 3794 699 86
43| [138] #8QLGV0998 #8QLGV0998 Allure丶小志
member
2356 2166 1726 2379
44| [150] #2GRVPJ2Q8 #2GRVPJ2Q8 沾血蔷薇
member
2353 3015 29 177
45| [170] #929UGCLGQ #929UGCLGQ 风吹草低
member
2342 4446 933 318
46| [126] #229VL0JR9 #229VL0JR9 天台
member
2333 1342 90 66
47| [114] #9QQUP90Y #9QQUP90Y 夏末的疯狂✨
member
2224 1102 0 0
48| [137] #CJ29CLRC #CJ29CLRC 火影
member
2171 2006 1697 2234
49| [109] #82VPRQC8 #82VPRQC8 爱意
member
2011 1887 0 182
50| [141] #28Q8YLVU #28Q8YLVU LQG
member
1724 2288 35 132

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com