#998Y0LPC 네임

Clan Level

17

Description

2018 네임 트로피 레이스 네임 VS 네임 네임 [ 신나게 달려 보아요] 네임 가입방법: 네이버 밴드: 네임 가입센터 -> 가입신청 -> 승인 온/오프라인 같이 즐겨요 😍 네임 네임 가입방법: 타이탄 이상 12홀 유저 자기소개 가입신청!

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
56967
47/50
South Korea
inviteOnly
4200
#998Y0LPC
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [197] #Q0V92UJ #Q0V92UJ 봉자
coLeader
6366 3733 1420 1489
2| [220] #28U0JYR2P #28U0JYR2P 민지아빠 별처럼날
coLeader
6267 4142 9171 11392
3| [206] #YQVPRL28 #YQVPRL28 NaDa
Elder
6256 2692 326 2797
4| [204] #22Q22YC2 #22Q22YC2 Nada original
Elder
6251 1535 127 3834
5| [209] #UYJQJ820 #UYJQJ820 오빠얘좀봐
Elder
6229 4887 8997 15246
6| [216] #C22LR9YP #C22LR9YP 백야
Elder
6216 2909 5526 10028
7| [217] #GVPL8QP0 #GVPL8QP0 밀레니엄
coLeader
6104 4433 2646 14832
8| [199] #9P00UCCC #9P00UCCC 복길이아빠
Elder
6077 3811 1581 12319
9| [201] #C2PYL2RY #C2PYL2RY JJUN
leader
6073 3733 3213 6856
10| [183] #22Y82YCRG #22Y82YCRG 취몽선생
Elder
6026 3706 1161 11660
11| [156] #GVLUQ202 #GVLUQ202 NaDa
Elder
6020 1328 392 4226
12| [211] #J8LG8VGQ #J8LG8VGQ 뽕따
Elder
6019 4101 4379 15484
13| [205] #LR2GLLGV #LR2GLLGV kinguri
coLeader
5965 4361 3151 13504
14| [190] #2JJLRVRR2 #2JJLRVRR2 읍내동
member
5912 3164 1730 1688
15| [200] #28PVLVG8 #28PVLVG8 JuiL
Elder
5873 3698 4399 10917
16| [197] #RR2G8GRC #RR2G8GRC 부라더
Elder
5798 4446 3498 12969
17| [203] #RU9UPGPR #RU9UPGPR 전설
Elder
5761 3080 1809 2328
18| [200] #8V9P22GCJ #8V9P22GCJ 규민아빠 별처럼날
Elder
5660 2087 66911 6720
19| [215] #20VQCU98U #20VQCU98U soso
Elder
5535 3393 1595 1656
20| [187] #QGL2P9G #QGL2P9G 액션가면
Elder
5449 2838 1666 6251
21| [213] #28VUGRLUC #28VUGRLUC 까진궁디
Elder
5440 4279 3302 10251
22| [207] #2G28JYJC #2G28JYJC ⭐️ ART ⭐️
coLeader
5403 4364 1841 3806
23| [197] #20Y09Q0C9 #20Y09Q0C9 나오버맨
Elder
5300 3643 1779 6146
24| [203] #2YP8V0YY8 #2YP8V0YY8 엔류
member
5295 1794 5350 766
25| [198] #VPC92QCC #VPC92QCC BIN WOO LOVE
Elder
5266 2560 1853 5643
26| [193] #P9P8YR9J #P9P8YR9J 아처 퀸
Elder
5178 4434 1649 3200
27| [190] #PC8GGGPY #PC8GGGPY 샤프슈터
Elder
5167 3279 0 0
28| [186] #29Q9J2PVR #29Q9J2PVR 레몬님
Elder
5140 4335 2173 2888
29| [204] #2JJ899YU2 #2JJ899YU2 [鬼]찮은서비
member
5137 2710 220 5308
30| [196] #PUV90RCC #PUV90RCC 마늘허벌라게
Elder
4927 4000 309 3672
31| [216] #290CRJVPC #290CRJVPC 밀레니엄
Elder
4926 3674 26518 1174
32| [196] #2PR8QG8YC #2PR8QG8YC Donna
member
4904 3063 1298 360
33| [211] #9LPQY0VG #9LPQY0VG Icarus
Elder
4855 3973 2661 8855
34| [221] #QRG2CJV2 #QRG2CJV2 sayyes(-_-)a
coLeader
4799 3422 11241 1864
35| [185] #20VJYUP8L #20VJYUP8L ART SOCCER
Elder
4764 2982 1665 695
36| [200] #CRCLP9PR #CRCLP9PR 버섯
Elder
4610 3880 124 0
37| [128] #82Q89L9RY #82Q89L9RY 유안이
member
4605 2508 60 1985
38| [174] #YPP82RGP #YPP82RGP 군단!
Elder
4494 2431 488 6987
39| [215] #VR0R8VYV #VR0R8VYV 개도르
Elder
4369 3608 0 0
40| [224] #CRC8JPPC #CRC8JPPC Good Game
member
3933 2273 16235 0
41| [196] #29CQ8LYQL #29CQ8LYQL nam 뚱
member
3919 1367 10617 0
42| [219] #R9J9VC9R #R9J9VC9R 유로피언
Elder
3682 2500 0 0
43| [153] #YQJJQJUR #YQJJQJUR ⚡️⚡️NaDa⚡️⚡
member
3627 311 3698 67
44| [196] #UVVLQ9UY #UVVLQ9UY 수현이아빠
member
3521 1885 19973 464
45| [205] #GYL0R090 #GYL0R090 nada original
member
3241 1578 3581 0
46| [195] #99882JUP #99882JUP 세쌍둥이아빠
member
2095 3646 9149 290
47| [144] #92GLLPVP #92GLLPVP 봉자
member
1883 893 0 1385
www.000webhost.com