#999YQQRU 坦坦威风林初丁噼里啪

Clan Level

23

Description

【关注Zero互刷**专属贴吧,z盟】部落只收10本以上互刷活跃玩家,人满加QQ群397703598或者微信jie092117等待 捐收比1比4 杯位前十者 不在此限 可請假

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38128
49/50
Cape Verde
inviteOnly
0
1500
#999YQQRU
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [201] #22PQ80VGV #22PQ80VGV 不落之城
Elder
5142 4046 6228 7697
2| [191] #Q00GQLGL #Q00GQLGL 火烧连营
Elder
4935 3611 3127 4404
3| [189] #28U9882L9 #28U9882L9 浮云村
Elder
4723 3418 1919 3080
4| [193] #P2VQUU99 #P2VQUU99 qys. evisu
Elder
4539 4292 3021 8088
5| [204] #22LYQ20P #22LYQ20P 观音楼
Elder
4487 3360 884 2031
6| [196] #RU0UV9L8 #RU0UV9L8 东华山庄
Elder
4377 4544 3062 3682
7| [208] #9YQP0P22 #9YQP0P22 明慧旺旺
coLeader
4255 4028 80 1051
8| [191] #2LJPYJJ2Q #2LJPYJJ2Q 远征部落
Elder
4135 4086 4262 2296
9| [177] #28R22JCQL #28R22JCQL 梦想家
member
4043 4186 0 0
10| [205] #CPJJUGQ0 #CPJJUGQ0 胆量胜过体重
Elder
3943 3341 2518 4052
11| [161] #8U2JGCJU #8U2JGCJU PKover
member
3867 3035 510 268
12| [176] #VL228LPQ #VL228LPQ 锕囖昆仑
Elder
3822 3813 1149 888
13| [190] #LGLR00P2 #LGLR00P2 doudou
Elder
3764 3260 2197 1967
14| [213] #8PVP2PPYL #8PVP2PPYL 光棍
Elder
3721 4028 4528 3309
15| [171] #8PJ292QL #8PJ292QL 华西村
member
3623 2956 1072 2394
16| [145] #990C8Q2Y0 #990C8Q2Y0 ★{吾名浪}★
member
3622 2058 1903 2174
17| [199] #PRJP0QR8 #PRJP0QR8 Wooze
coLeader
3580 2709 2720 184
18| [161] #RL8PCQVU #RL8PCQVU wen wong0723
coLeader
3473 4025 868 802
19| [208] #YULLJQQC #YULLJQQC edmund
Elder
3383 3864 880 467
20| [168] #8YU9VQQV8 #8YU9VQQV8 你跺你也麻
member
3352 2793 218 0
21| [194] #U2YPG8P #U2YPG8P 划船不靠桨
Elder
3266 3474 1450 2272
22| [167] #9JP00L0Q #9JP00L0Q 窒息的小黄瓜
Elder
3242 2305 58 0
23| [163] #2YYYU2J2R #2YYYU2J2R Deadpool
member
3163 4175 9 225
24| [167] #2Y898YJ2J #2Y898YJ2J Pu re W
member
3130 1866 97 0
25| [174] #2GV2PUG0C #2GV2PUG0C 德古拉的吻
coLeader
3059 2977 0 0
26| [165] #G8LGVVV9 #G8LGVVV9 风吹麦浪
Elder
3003 4000 0 0
27| [166] #9Y20P8QQ9 #9Y20P8QQ9 公子世无双
member
2848 3526 436 652
28| [188] #8CCURPV8Y #8CCURPV8Y LPR*犟总
Elder
2777 4175 122 878
29| [125] #8Y22P2L2Q #8Y22P2L2Q 王奉铭的部落
member
2761 2515 165 108
30| [169] #J9VL2JPG #J9VL2JPG 带土
member
2752 2983 0 199
31| [155] #UUUGGYGJ #UUUGGYGJ 鸢北丶
member
2751 2878 607 277
32| [146] #8P0CC0QRJ #8P0CC0QRJ coohg
member
2749 1590 0 0
33| [215] #2CPYRCLLV #2CPYRCLLV 摩尔庄园
Elder
2729 3598 3910 84
34| [217] #282VV9YVJ #282VV9YVJ 丿艹么么灬残痕
leader
2674 2597 100 620
35| [174] #29099PY8G #29099PY8G 千面赌神希德
member
2633 2291 334 763
36| [157] #PV8QYQVG #PV8QYQVG &煙花再美•吥
member
2585 1940 3108 3729
37| [174] #2UJVLYLC0 #2UJVLYLC0 蔚蓝
member
2563 2269 1178 351
38| [160] #80UJ8GQR #80UJ8GQR 牛牌肥皂
Elder
2536 2950 3262 5033
39| [226] #2G020VJJ #2G020VJJ 手踹兜兜里
Elder
2511 3669 4491 392
40| [212] #URR0208 #URR0208 噗女王
coLeader
2503 1840 0 120
41| [174] #8UGGYUG8V #8UGGYUG8V 暗夜君皇
member
2503 3696 1204 856
42| [184] #UVLPPUYY #UVLPPUYY 欢喜哥
Elder
2488 3587 1020 633
43| [150] #JP8UYRY8 #JP8UYRY8 magic
member
2455 2604 1668 12031
44| [206] #JCRLPJGC #JCRLPJGC Notsure(J)
coLeader
2454 4700 3965 1770
45| [155] #U2PJYP0J #U2PJYP0J 橘皮儿
Elder
2425 3243 2882 198
46| [165] #922J890C #922J890C tr
member
2320 2018 0 0
47| [214] #2VCYU0VP #2VCYU0VP DummyPal
coLeader
1816 4001 1023 2
48| [180] #QYG2QU9U #QYG2QU9U 墨池轩
Elder
1504 3493 3267 660
49| [222] #28V2UJ8QQ #28V2UJ8QQ 霸恒村
coLeader
1502 4057 5747 564

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com