#9CJ2CPPU Armenia

Clan Level

11

Description

📥Կլանին հայտ ուղարկելիս գրել(անուն,տարիք)։ 🤝Կլանում լինում ենք իրար հետ հարգալից ։ Կվ 2 ատականերնել անել հակառակ դեպքում կիկ ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30487
50/50
Armenia
inviteOnly
1
2600
#9CJ2CPPU
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [144] #8R9LCRRRR #8R9LCRRRR Rastaman
coLeader
4628 2459 17683 5420
2| [130] #9J0JVY2LV #9J0JVY2LV Misho
Elder
3925 3366 4596 4781
3| [142] #9PYRVL8LP #9PYRVL8LP ***Manukyan***
coLeader
3618 2316 725 6417
4| [151] #P02LC029C #P02LC029C GOLD STAR
coLeader
3565 3456 3819 6399
5| [147] #8V9CLY2GL #8V9CLY2GL Lord*Ishxan
coLeader
3559 3664 1427 2324
6| [134] #PV2RLR9JR #PV2RLR9JR Hrach
coLeader
3517 3435 2386 5105
7| [152] #C2VQ02V0 #C2VQ02V0 Mak8800
Elder
3494 3787 1675 3176
8| [139] #8VQYLP0G0 #8VQYLP0G0 Ruben
coLeader
3396 2950 4993 3128
9| [131] #999YQUQPP #999YQUQPP ***Manukyan***
coLeader
3392 1678 6188 2212
10| [135] #22UYC9RQY #22UYC9RQY Vzgo777
Elder
3139 3109 4994 3051
11| [143] #8U9CUPCUG #8U9CUPCUG Davit
coLeader
3125 2589 11514 4932
12| [144] #UPU9VP82 #UPU9VP82 Game of Thrones
coLeader
3068 2644 893 1701
13| [128] #8J208RG0V #8J208RG0V Notorius B.I.G.
coLeader
2940 2282 18732 3128
14| [131] #8CRC22R2Y #8CRC22R2Y ER O-YAN
Elder
2880 2258 362 1408
15| [87] #L2Y2R20PR #L2Y2R20PR Mxo_777
Elder
2841 2257 1251 4261
16| [118] #YG08YYUQ9 #YG08YYUQ9 .:ARMAN:.
member
2834 3042 823 4687
17| [111] #8RPJL2R02 #8RPJL2R02 .::Дедпул::.
member
2792 1700 8 62
18| [113] #2CGJU92YG #2CGJU92YG Alilit
coLeader
2773 1868 378 1269
19| [115] #YJVVRPYL2 #YJVVRPYL2 Arman9513
Elder
2719 2889 148 982
20| [91] #PCJYUVUCU #PCJYUVUCU ***Manukyan***
Elder
2655 1599 36 212
21| [121] #RGGPCYJV #RGGPCYJV Rudo
member
2648 2575 250 127
22| [116] #8LYGYYQVL #8LYGYYQVL GORO
member
2514 2099 310 185
23| [97] #PYQRVGGP2 #PYQRVGGP2 Hrach
Elder
2452 2398 142 549
24| [99] #YCQ9089J2 #YCQ9089J2 Rafooo
member
2444 2329 0 339
25| [114] #92YJUGRPL #92YJUGRPL ☆Ara♡
member
2427 2251 727 589
26| [101] #YJV2QUQJR #YJV2QUQJR _-Miqo-_
Elder
2292 2520 823 2306
27| [117] #8GJ2UCLV2 #8GJ2UCLV2 SeRgEy 2004
Elder
2288 2409 1079 1021
28| [116] #8VJV22QC9 #8VJV22QC9 Vasil
coLeader
2278 2433 0 406
29| [114] #8YVY0JLPY #8YVY0JLPY павлик палоян
Elder
2265 1810 800 2426
30| [118] #PC09YVCC #PC09YVCC adahabet
member
2238 849 267 420
31| [87] #Y20R02P9J #Y20R02P9J Karen$
Elder
2198 2276 0 518
32| [92] #8QPRG90PG #8QPRG90PG V A R D A N
coLeader
2102 1842 475 369
33| [112] #L8V90CRV #L8V90CRV Scarface_Rob
Elder
2020 1355 545 463
34| [127] #LUGYQ220 #LUGYQ220 Эрик[9тх]
member
2013 2135 31 431
35| [92] #802JQ228R #802JQ228R Black Widow
coLeader
1956 1642 320 432
36| [126] #8VVQC9LVL #8VVQC9LVL Bagoyan
member
1917 2935 0 330
37| [79] #9P2VU9GJJ #9P2VU9GJJ Davit
member
1882 1218 0 0
38| [95] #YPV2CYGJY #YPV2CYGJY Arman
member
1843 2431 15 544
39| [133] #2PPVJ2PLJ #2PPVJ2PLJ HAYKO777
Elder
1827 2916 930 1649
40| [110] #8G00LJ8C #8G00LJ8C Dr.Dre
coLeader
1793 1280 230 670
41| [92] #PGG0R9RR2 #PGG0R9RR2 King of Armenia
coLeader
1762 1605 0 31
42| [135] #8JLLUGYPR #8JLLUGYPR 2pac
coLeader
1754 1492 391 566
43| [107] #8YVLCYQRR #8YVLCYQRR Арманович
leader
1725 762 183 217
44| [51] #YRU2J9JY8 #YRU2J9JY8 Hrayr
member
1686 1268 100 700
45| [61] #PV28UY99L #PV28UY99L ***Manukyan***
member
1415 1242 0 35
46| [48] #L2JY0RGLQ #L2JY0RGLQ Yii2
member
1286 1034 0 580
47| [59] #20QJ092U0 #20QJ092U0 Davo
member
1144 852 0 0
48| [41] #L8YV9L2PL #L8YV9L2PL HAYKO7777
member
1074 960 5 215
49| [42] #LPGCG2JV2 #LPGCG2JV2 _-Miqo-_
member
1035 1412 0 80
50| [41] #L9Y9092VJ #L9Y9092VJ ***Manukyan***
member
974 346 0 30

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com