#9GC8L9QQ ARMENIA-FRANSIA

Clan Level

15

Description

Կլան մտնելուց առաջ գրել` տարիքը, անունը և որտեղից եք։ Մտնելուց հետո չուզել պաշտոն, ուզելու դեպքում հեռացնում ենք կլանից ։ Պաշտոն տալիս ենք մենակ վստահելիներին։

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38027
50/50
Armenia
inviteOnly
2
2500
#9GC8L9QQ
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [209] #8QRV00LCY #8QRV00LCY gurgen
coLeader
5040 4370 33485 11808
2| [223] #2VP9URPVV #2VP9URPVV armen
coLeader
5036 3504 11916 13949
3| [197] #PJPY988Y #PJPY988Y TT
coLeader
4903 4019 9568 6967
4| [174] #8CYQJJLVQ #8CYQJJLVQ GOR
coLeader
4894 3162 8068 12949
5| [225] #29YU2J9GP #29YU2J9GP Рузанна
coLeader
4879 2773 12863 3272
6| [173] #2GGLUCP89 #2GGLUCP89 derrick
coLeader
4763 3750 2901 2872
7| [217] #GYLCG2GJ #GYLCG2GJ Aliskander66
coLeader
4653 3570 19239 14434
8| [209] #2YJJ28LYL #2YJJ28LYL ARMENIADAVID 13
leader
4397 3313 5749 3789
9| [166] #9YRGJVL0P #9YRGJVL0P ::::"SerG"::::
coLeader
4288 3384 1964 6284
10| [170] #PPQQV080U #PPQQV080U Hrach
coLeader
4115 4323 737 872
11| [163] #PRVGV0Q2U #PRVGV0Q2U Арман
Elder
4012 3367 268 763
12| [122] #8VG9RRJYC #8VG9RRJYC $$Sam$$
Elder
3649 2670 3465 11684
13| [149] #U2CCVCC #U2CCVCC SAYAT
Elder
3485 3298 452 0
14| [154] #8UV2R8YP2 #8UV2R8YP2 3JlOU_MAPD
Elder
3464 3392 1195 1388
15| [127] #PQC9QLYV9 #PQC9QLYV9 KING OF FOOTBAL
Elder
3419 2864 1711 8594
16| [155] #88C8R9JL9 #88C8R9JL9 :::"SerG-2":::
coLeader
3395 2812 450 1089
17| [160] #G9028QUL #G9028QUL *Vitamin*Styop*
coLeader
3264 2379 30 40
18| [109] #Y22LV09P2 #Y22LV09P2 Գոհար❤
Elder
3161 2165 31 400
19| [171] #9UPCUP222 #9UPCUP222 Артур+АРМ+
coLeader
3135 3254 17417 15363
20| [149] #28LYY9URJ #28LYY9URJ HRAYR
Elder
3024 2965 1567 1171
21| [199] #RL29G90R #RL29G90R Edgar
coLeader
2976 3076 6283 5392
22| [133] #YQG9909JQ #YQG9909JQ Armen
Elder
2838 3108 0 0
23| [171] #Y8JU2Y9P2 #Y8JU2Y9P2 Arthur
coLeader
2821 3419 9223 12086
24| [117] #CYVP2QCU #CYVP2QCU ~Ero~
member
2805 1711 198 923
25| [105] #9URQLG9YC #9URQLG9YC Sam_Arm
member
2751 2504 183 493
26| [85] #YV99VYCQU #YV99VYCQU Nutine
coLeader
2737 1958 1996 4077
27| [127] #2GCYGYJ8J #2GCYGYJ8J Nare
coLeader
2720 2650 971 1394
28| [110] #YLUGG9VRQ #YLUGG9VRQ :::"SerG-3":::
Elder
2662 2302 223 1271
29| [117] #28G8JCR8Q #28G8JCR8Q €MIL
Elder
2633 2063 655 1069
30| [124] #92P0R8VC9 #92P0R8VC9 RAFO ♠️
member
2626 2396 1579 1218
31| [144] #900902GCJ #900902GCJ saco5
Elder
2621 2465 0 0
32| [175] #2GC2R9YP #2GC2R9YP saco
Elder
2541 3374 0 0
33| [107] #20889YP92 #20889YP92 GeV°DAnGeI2○uS
Elder
2464 1932 961 1750
34| [156] #8PGCY0098 #8PGCY0098 saco2
coLeader
2416 2574 0 0
35| [139] #2LJQU0URJ #2LJQU0URJ ArArAt
coLeader
2319 2263 0 0
36| [135] #8YLLGV022 #8YLLGV022 MIQAYEL
coLeader
2274 2402 436 889
37| [102] #2GUCQ8Y08 #2GUCQ8Y08 NEXUS X
coLeader
2237 2083 601 1055
38| [156] #VJ8LP08L #VJ8LP08L saco1
coLeader
2227 2526 0 0
39| [117] #PU8YC9U2U #PU8YC9U2U ®HRACH®
coLeader
2220 2577 6437 5455
40| [88] #YY2CCQUVR #YY2CCQUVR ГОР
coLeader
2215 1437 531 2403
41| [117] #RCQVJUJ9 #RCQVJUJ9 ABO
Elder
2004 2139 0 0
42| [69] #9822CQYGG #9822CQYGG Proud
coLeader
1677 915 357 1356
43| [76] #LY09U8C8 #LY09U8C8 Karen
member
1631 1896 147 1625
44| [67] #YJC8V0QLG #YJC8V0QLG 13
Elder
1409 1925 156 467
45| [51] #98JGPJP92 #98JGPJP92 :::"SerG-4":::
member
1299 1295 0 1021
46| [64] #YG0VYPGLR #YG0VYPGLR Маш
coLeader
1270 1144 72 140
47| [30] #LPJU90GVL #LPJU90GVL Lilit_ik
member
1049 865 0 842
48| [35] #YVQ0QCURY #YVQ0QCURY Даниил
member
1043 1306 1 334
49| [32] #82P9C88QR #82P9C88QR eViL
coLeader
988 106 4 435
50| [33] #YCYU2C9R2 #YCYU2C9R2 SV
member
910 468 0 5

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com