#9GCLLC2P 带刺玫瑰༄棕

Clan Level

19

Description

(带刺玫瑰系列)高本互刷部落,收九本及以上100级,进部落加群516988558,请遵守规则,赢对位三星,输对位二星,注意捐收比例,连续两次不打部落战踢,注意捐收比例,谢谢合作,积分o盟,下载触手TV,搜索18440,观看盟主狼帅直播,(积分o盟)关注微信公众号:积分o盟,请X弩对地,对面。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40378
50/50
Vatican City
inviteOnly
0
1800
#9GCLLC2P
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [205] #LY89VC2L #LY89VC2L Big jiao
Elder
5450 4463 15452 9746
2| [223] #YQ09CLPY #YQ09CLPY AD
leader
4875 5034 29851 13693
3| [170] #PLYQ288U2 #PLYQ288U2 法士
Elder
4868 4256 490 2529
4| [202] #QPGP909C #QPGP909C jack╮(╯▽╰)╭
member
4686 3456 1202 668
5| [202] #2Q2J8Y2L #2Q2J8Y2L 欣欣部落
Elder
4651 2634 8917 5315
6| [210] #222882L2C #222882L2C Wilson
Elder
4583 3859 4690 7843
7| [148] #2VR2VR0Q0 #2VR2VR0Q0 Devil
member
4520 3403 420 1274
8| [150] #JU98CU9C #JU98CU9C 老中医
member
4375 2961 1003 3094
9| [165] #2RY8Y0Y0 #2RY8Y0Y0 长腿叔叔
member
4358 3331 2438 2410
10| [228] #GUYGVQUJ #GUYGVQUJ 沙噢哈
member
4324 3760 2547 4028
11| [210] #GU0P9QLL #GU0P9QLL hk
coLeader
4258 4698 2064 2472
12| [175] #P0VLC0JLR #P0VLC0JLR Alizee
Elder
4051 4015 1512 732
13| [186] #QL982VV9 #QL982VV9 聖瞳
member
3972 4497 1016 1007
14| [177] #9YRGV8VLR #9YRGV8VLR 雪中一点红
coLeader
3948 2587 1533 1023
15| [195] #22PLY09CJ #22PLY09CJ 海的颜色是你
member
3930 2927 3761 2926
16| [204] #C0C0YYJC #C0C0YYJC 不曾oo后悔
member
3883 2463 60 324
17| [140] #LRVVC9LG #LRVVC9LG kido sama
member
3759 2440 3529 6430
18| [167] #2RUQQ2PYG #2RUQQ2PYG Man Ssagn you
member
3740 2976 1033 2127
19| [180] #8CQYG0LL #8CQYG0LL 夜袭丶直男村
member
3729 2768 3334 9628
20| [163] #200VY9998 #200VY9998 影流
member
3720 2788 234 395
21| [172] #UQVLJJUP #UQVLJJUP 狼狂
member
3460 4027 91 2
22| [167] #GCUQ0UP9 #GCUQ0UP9 L.W ng
member
3331 1834 704 1659
23| [163] #2G0L2JVU0 #2G0L2JVU0 土豆不逗
member
3324 2141 131 662
24| [148] #9LQQP0RYJ #9LQQP0RYJ 丿Sky丨丶九戈灬
member
3295 3358 0 134
25| [172] #P0RY8GQL #P0RY8GQL 爷很低调Orz
member
3160 709 222 1909
26| [179] #CGV8PGYL #CGV8PGYL yf
member
3156 4230 1060 1262
27| [192] #QQGY0ULR #QQGY0ULR L.s
member
3084 3449 1975 1261
28| [132] #PCVYJCL80 #PCVYJCL80 灯光的照射
member
3064 2643 296 3432
29| [141] #9V2CR8LPL #9V2CR8LPL ₯㎕ζั͡✾﹏ℳ๓
member
3049 2071 600 442
30| [146] #G9Q0JR2U #G9Q0JR2U flag
member
3043 2979 927 881
31| [145] #JUGJJU9Q #JUGJJU9Q 爱德华大帝
member
2998 3134 247 67
32| [153] #GR8LPVV #GR8LPVV 神奇
member
2992 2747 961 1322
33| [139] #20L8YQPV #20L8YQPV gavin
member
2913 2252 0 65
34| [145] #2GQJU2Q #2GQJU2Q bj6801
member
2813 2893 401 404
35| [144] #Y9YYC0YQ #Y9YYC0YQ what4
member
2795 2682 1143 452
36| [155] #GPL0L0GQ #GPL0L0GQ Gavy大酱君!
member
2768 2699 544 899
37| [150] #UJJ2CCRG #UJJ2CCRG 中国 · 小小庚
member
2676 3022 626 648
38| [130] #80RYU0CRG #80RYU0CRG 恃强争霸 阿豪
member
2669 1815 1516 2527
39| [181] #8C8R9R888 #8C8R9R888 马家寨
member
2624 4103 8257 10825
40| [129] #JLP08GRC #JLP08GRC 杀戮中的kobe
member
2551 2303 0 141
41| [162] #LJ02PPV2 #LJ02PPV2 王家村庄
member
2549 2655 145 37
42| [136] #YGU00LQGG #YGU00LQGG 重铸辉煌
member
2514 2623 473 495
43| [120] #8JL0YLY88 #8JL0YLY88 林氏家族就在茂名
member
2482 2311 94 180
44| [175] #2YL0LYVLQ #2YL0LYVLQ 喵神的幸福生活
member
2451 3101 1899 1692
45| [191] #UGCRUYG0 #UGCRUYG0 中国最美丽的村庄
coLeader
2437 3342 11688 2608
46| [156] #8QURJ2U8G #8QURJ2U8G 名字其实并不需要
member
2289 3036 516 884
47| [200] #R0P8RPGY #R0P8RPGY 太康城
member
2192 3314 2382 1404
48| [123] #8J20LQGQ2 #8J20LQGQ2 IENVEN
member
2145 1868 0 0
49| [135] #C80CLCCL #C80CLCCL BOSS
member
2059 2339 81 285
50| [135] #RGCR9JJV #RGCR9JJV 再别天神
member
1886 2135 108 389

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com