#GJJ9VVYL 云中阁—分部花逝千寻

Clan Level

20

Description

🍃花逝秋雨离殇 望断南飞雁      🍂千寻百转轮回 应如是斯人   🍊盟互刷  ☁云中阁系列 👉审核群:469694479👈 🌹全员绿牌 🌹输赢按邮件 赢三星输两星   🌹禁伸手 禁随意走动 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
36434
49/50
Saint Martin
inviteOnly
0
1600
#GJJ9VVYL
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [187] #CVVCRJPY #CVVCRJPY Re:Douglas
member
4620 3620 30 818
2| [177] #2CG0VQR0Q #2CG0VQR0Q 海纳川
Elder
4551 3139 743 2076
3| [194] #899UGRYJ #899UGRYJ 你是猴子请来的救
member
4478 4108 982 292
4| [187] #8YCRQJC20 #8YCRQJC20 king
Elder
4305 3813 566 1886
5| [197] #CCGCLUU8 #CCGCLUU8 皇城
Elder
4274 3945 295 1420
6| [195] #2P299CRYU #2P299CRYU 残殇
member
4179 3567 940 3111
7| [194] #99R2U2RR #99R2U2RR 我愛輝菇凉
member
4142 3625 2021 1850
8| [170] #8PC9YLYQ2 #8PC9YLYQ2 baby
Elder
4109 3773 3376 4124
9| [170] #VUJUCU8 #VUJUCU8 刘德华,
member
3917 2788 324 2790
10| [158] #88PLYPVVL #88PLYPVVL 可乐加冰
member
3716 2700 335 466
11| [168] #VRP2QVV9 #VRP2QVV9 walker4847
member
3691 2975 269 0
12| [179] #82G20PUR #82G20PUR Call Me WHY
Elder
3661 2216 2334 40
13| [180] #8QLVQCC2Q #8QLVQCC2Q 龙皇异次元
member
3647 4011 518 3240
14| [150] #9YGLCPGC8 #9YGLCPGC8 逸轩
member
3598 2588 0 174
15| [157] #2RV8JGU8L #2RV8JGU8L 风火
member
3574 2580 270 1723
16| [148] #8L20UGVRY #8L20UGVRY 只要有你
member
3363 2395 15 0
17| [211] #U9YUCQ92 #U9YUCQ92 花式千寻驻扎者-O(
coLeader
3346 3253 18540 288
18| [165] #8VQ22GRQP #8VQ22GRQP Antic、
leader
3331 1780 1776 100
19| [197] #99C0JCP #99C0JCP 北城以北心碎一地
member
3331 2964 181 108
20| [187] #2LYG22R2Q #2LYG22R2Q 我咋内有钱!
member
3249 3315 74 520
21| [177] #JPG20LLV #JPG20LLV Exiaolan
member
3248 2464 554 659
22| [144] #8J29VGY22 #8J29VGY22 哥舒夜带刀
member
3150 2885 730 1496
23| [196] #2RCL0P9JG #2RCL0P9JG Boom NO.1
Elder
3048 3550 849 6108
24| [142] #2UGJJ0QJG #2UGJJ0QJG ZeRo°倾国倾城倾你
member
2933 2791 0 0
25| [149] #8999PU2CR #8999PU2CR 【大叔】
member
2923 2384 483 140
26| [153] #8UYQGRGUQ #8UYQGRGUQ 青风
member
2890 2649 0 37
27| [135] #2YGPVJLJ2 #2YGPVJLJ2 真新镇
member
2868 2333 185 67
28| [143] #8UYJQ2LG0 #8UYJQ2LG0 Forever丶Jun
member
2834 2782 2675 1307
29| [141] #PQ20RVPC2 #PQ20RVPC2 老葡京
member
2761 3420 132 0
30| [140] #8PJJGJYLL #8PJJGJYLL 易透达春绿
member
2715 2697 11 0
31| [127] #PGYQ2QPJR #PGYQ2QPJR 树影摇曳
member
2680 2707 275 571
32| [160] #88LV9Y2UP #88LV9Y2UP hehe
member
2678 2310 150 72
33| [213] #89U9GJYCC #89U9GJYCC 风之国
Elder
2641 2650 2616 720
34| [141] #8GYR9URLU #8GYR9URLU 我用一壶浊酒来娶
member
2577 2530 254 597
35| [131] #29L99QVG9 #29L99QVG9 °Again.
member
2532 2460 1000 706
36| [173] #U09VQQLJ #U09VQQLJ 冷月丶末日
member
2519 3613 119 137
37| [165] #8J22V8J8V #8J22V8J8V 琪g.
member
2420 2717 341 1550
38| [142] #8RR2JV80J #8RR2JV80J 马龙·白兰度
member
2374 2488 70 56
39| [209] #89CYUQL2Q #89CYUQL2Q 小桃
Elder
2363 4057 2373 2066
40| [182] #R8J8Q8JU #R8J8Q8JU 残月丶末日
member
2351 2323 586 745
41| [160] #2LPGGVG9U #2LPGGVG9U 初怜篁丶唯依
member
2332 4053 1971 3098
42| [176] #8YRYCLV0Q #8YRYCLV0Q Miracle 流年
coLeader
2273 2893 11025 592
43| [172] #2YJ0CL2G2 #2YJ0CL2G2 金山水多
coLeader
2270 2297 6635 2107
44| [164] #PLPP0P20P #PLPP0P20P 骏一的家
coLeader
2224 4511 30 0
45| [192] #2PULC0JUR #2PULC0JUR 仙女湖
Elder
2204 4016 973 42
46| [176] #CY2CQQQU #CY2CQQQU 乐乐是好孩子
Elder
2123 3749 0 235
47| [132] #89C9PP2YY #89C9PP2YY 有个叫落叶的人
member
2033 2484 0 0
48| [166] #9VVYJCC02 #9VVYJCC02 人生乏味啊
member
2006 3017 0 0
49| [99] #YJY88L82J #YJY88L82J 王爸爸村庄
member
1675 2395 520 1317

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com