#J099PYG ARMENIAN EMPIRE

Clan Level

16

Description

Բարի գալուստ հայեր ջան: Մուտքը միայն ակտիվ և ադեկվատ մարդկանց համար: Նախ և առաջ պատերազմին մասնակցել 2 անգամնել, պաշտոն չխդրել և ամենակարևորը լինել հարգալից: 20+ Մուտքը 11տխ-ից։

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40509
47/50
Armenia
inviteOnly
3
2500
#J099PYG
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [216] #9GYCL98QG #9GYCL98QG ARTUR
Elder
5101 3996 6051 4510
2| [216] #22P20CCG2 #22P20CCG2 Arm
coLeader
5095 3967 4120 4715
3| [187] #8GJRYRLY #8GJRYRLY [ NoRo ]
coLeader
4916 3047 14485 13611
4| [166] #PJJ0UUC00 #PJJ0UUC00 Avo
Elder
4799 4024 5593 8155
5| [231] #9R82V8V2 #9R82V8V2 Armen
coLeader
4790 4345 17073 6610
6| [210] #G0V8GV00 #G0V8GV00 ~ Davo29 ~
coLeader
4556 4160 8265 9331
7| [175] #JLPYQV0U #JLPYQV0U king hovo
Elder
4449 3458 4877 4198
8| [194] #28290U80P #28290U80P yuriy_sar
Elder
4334 4217 3541 502
9| [194] #QV8YPVRV #QV8YPVRV Ash
coLeader
4295 4143 8997 6573
10| [162] #2QYRY0VPG #2QYRY0VPG Karen
coLeader
4243 2594 538 469
11| [156] #92GVYQ8PV #92GVYQ8PV NORO~H~
Elder
4221 3049 15132 7231
12| [173] #P8ULJLQVJ #P8ULJLQVJ Anzhela
coLeader
4215 4420 3934 7382
13| [175] #GU98G892 #GU98G892 Garen
Elder
4145 3328 1693 4755
14| [197] #2QRVC88YJ #2QRVC88YJ ༺⚕️Doctor丂乇尺
coLeader
4117 2257 3235 826
15| [149] #88YCJ8CUC #88YCJ8CUC Babken
Elder
3960 2559 2625 4807
16| [165] #299V8UUG #299V8UUG ArsMan
Elder
3954 3091 3226 8283
17| [158] #2UPVJL9JU #2UPVJL9JU jiv19
Elder
3929 3195 3876 4770
18| [195] #G02YCJPV #G02YCJPV I Am Dinu
member
3920 2625 3844 2762
19| [191] #22QG2V0QG #22QG2V0QG Rubo
leader
3765 3038 3978 3243
20| [180] #Q9UQPCJU #Q9UQPCJU Рай♥
coLeader
3559 2013 817 356
21| [148] #2LJGY29LJ #2LJGY29LJ Ruben G.N.
coLeader
3528 2503 1418 3732
22| [135] #9J29PV0C0 #9J29PV0C0 К-А-Р-Е-Н
member
3465 2481 1323 7322
23| [164] #2PP809YR9 #2PP809YR9 A R A M
Elder
3388 3445 372 2021
24| [146] #222QU2J2R #222QU2J2R VA2699
Elder
3355 1981 1445 3934
25| [146] #2QGQRCVPQ #2QGQRCVPQ ARM888
member
3337 2326 2374 4873
26| [163] #PLU2020C0 #PLU2020C0 Vahe
coLeader
3327 3672 3636 2599
27| [157] #UULP00CG #UULP00CG RUBO - ANDO
coLeader
3284 2266 2113 3614
28| [146] #2PY0GLCC0 #2PY0GLCC0 RUBO - JOR
coLeader
3252 2304 1693 3190
29| [143] #C2GCY0YR #C2GCY0YR NAREK.MAR.
member
3236 2916 1531 5132
30| [142] #28Y80LL8G #28Y80LL8G MoVsIsYaN V.
coLeader
3187 2350 13488 1303
31| [151] #92Q90CJ2 #92Q90CJ2 ✌VARDAN - RUBO✌
coLeader
3139 2419 1004 2536
32| [181] #9L0UCQCJ2 #9L0UCQCJ2 GEV_ARM
Elder
3100 2689 2273 1006
33| [167] #2GPPYGC9P #2GPPYGC9P hrant
member
3096 4326 1799 1408
34| [160] #2C9CJ0CP8 #2C9CJ0CP8 StAsh
coLeader
2985 3341 837 895
35| [138] #PP0PL9LQ2 #PP0PL9LQ2 DARVAN
Elder
2959 3094 114 1915
36| [129] #LJU9VGCJ #LJU9VGCJ Армянин
Elder
2776 2601 984 1408
37| [108] #YPG8P8PJ0 #YPG8P8PJ0 Stash2
member
2627 2577 610 942
38| [235] #GQ2LL9R #GQ2LL9R Ganesh Saga
Elder
2608 4467 16462 10664
39| [144] #9LC0CUQUR #9LC0CUQUR Karen
Elder
2594 3334 36 0
40| [170] #2U0Q9Y8Q #2U0Q9Y8Q АРМЕН
member
2578 2988 1261 2175
41| [142] #RYC02R90 #RYC02R90 Jack Daniels
coLeader
2506 2655 1413 4393
42| [119] #98U92L2LG #98U92L2LG Roman-Bubuno
Elder
2497 2334 1065 525
43| [103] #PC2298R9Y #PC2298R9Y !!_ DV _!!
member
2391 2112 267 915
44| [96] #P89GQCR8G #P89GQCR8G HAY TXA✊✊✊
member
2141 2077 465 1133
45| [121] #9PC2YUGQL #9PC2YUGQL Liana
Elder
2052 2257 0 0
46| [111] #9UJVCQJ2L #9UJVCQJ2L Maria
Elder
1990 1937 79 31
47| [53] #L9QJLYJJ0 #L9QJLYJJ0 armen
member
1243 1009 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com