#JLLYV28P Gangsters

Clan Level

12

Description

Reuniting the clan again

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
18215
41/50
Heard & McDonald Islands
open
0
1000
#JLLYV28P

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Trophy Pushing

Trophy Pushing

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [164] #9QVC2U9CJ #9QVC2U9CJ Shivansh
coLeader
2750 2654 124 167
2| [145] #PU28RY09G #PU28RY09G RAJ SINGH
member
2478 2646 0 0
3| [153] #P28VJJY9P #P28VJJY9P shrut
leader
2344 3164 0 0
4| [135] #8UVPVUJY9 #8UVPVUJY9 Pranjal
coLeader
2319 785 0 0
5| [150] #20QLULV0P #20QLULV0P [email protected]$P£R
member
2274 2518 0 0
6| [141] #PR8QQRQVJ #PR8QQRQVJ ATHARVA
Elder
2214 2746 0 0
7| [146] #YQCRJQ8Q #YQCRJQ8Q shahrukh khan
coLeader
2154 2504 0 0
8| [147] #8C29UPQUY #8C29UPQUY Unbeatable
coLeader
2131 2385 0 0
9| [112] #VJVQ0PPR #VJVQ0PPR seng ly
member
2095 139 0 24
10| [144] #8PY0UCPYL #8PY0UCPYL abhishek
coLeader
2066 3159 0 0
11| [142] #8U9G889QU #8U9G889QU Utkarsh Singh
member
1973 1497 0 0
12| [120] #PQP02GY88 #PQP02GY88 Ashutosh
Elder
1963 2619 0 0
13| [105] #LR09GG0P #LR09GG0P Shadow saqib
member
1917 1321 0 1
14| [127] #P0VLGPJ0 #P0VLGPJ0 Alok raj verma
member
1891 2729 0 0
15| [94] #890J0LPC2 #890J0LPC2 RICHARD
member
1883 1625 0 0
16| [100] #290VRL0J0 #290VRL0J0 lucky
member
1812 1975 0 0
17| [105] #9YQ8QRP8V #9YQ8QRP8V drx46
member
1767 2062 0 0
18| [141] #9U90JQ8QY #9U90JQ8QY Shivansh
member
1735 1598 167 0
19| [124] #PPPYU20G2 #PPPYU20G2 Sujal
member
1719 2395 0 0
20| [119] #9CQ9V2PVJ #9CQ9V2PVJ roman reigns
coLeader
1710 2050 0 0
21| [118] #PC9CUCL9L #PC9CUCL9L beatqueen bhuvi
member
1663 2345 0 0
22| [123] #P8C2VUP0V #P8C2VUP0V aditya
coLeader
1511 2897 0 0
23| [76] #Y82C9RJ20 #Y82C9RJ20 Teen wolf
member
1403 1592 0 31
24| [59] #Q2YCQ0U9J #Q2YCQ0U9J Luciffer boss
member
1228 2156 0 142
25| [75] #9RY88VV8G #9RY88VV8G Ben Tennyson
member
1207 1168 0 0
26| [34] #LR0JPLC0G #LR0JPLC0G Sangita
member
1070 747 0 0
27| [70] #PCU8RJGPP #PCU8RJGPP Shantam
member
1065 2148 0 0
28| [57] #2JJ2LVRPR #2JJ2LVRPR shivani
member
1050 1036 0 0
29| [81] #P98GYV98G #P98GYV98G @Killer
member
1049 860 0 0
30| [50] #LGURJ9L22 #LGURJ9L22 bala
member
1003 304 0 50
31| [30] #LP9L0RUJ9 #LP9L0RUJ9 Devender2
member
963 665 0 0
32| [62] #PY209GGLL #PY209GGLL shivansh_jr_017
member
860 845 0 0
33| [46] #PJJJ8899Y #PJJJ8899Y king devansh
member
836 1670 0 0
34| [60] #P8URPPQVQ #P8URPPQVQ ritika
coLeader
797 1209 0 0
35| [32] #9J2GQQL0Y #9J2GQQL0Y Storm
member
795 454 0 0
36| [24] #L80LQPQQG #L80LQPQQG Adith
member
792 476 0 0
37| [30] #L9V9UGYQ9 #L9V9UGYQ9 killer
member
719 849 0 0
38| [41] #YQVQY99CY #YQVQY99CY Makhulu
member
612 1049 0 0
39| [15] #LPJ9CQ2CQ #LPJ9CQ2CQ smmsms
member
555 146 0 0
40| [27] #YY2JCJ9J8 #YY2JCJ9J8 Gudddi
member
493 50 0 0
41| [16] #LQJR9J9GR #LQJR9J9GR Annie
member
475 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here