#JP82YGGR 烧客

Clan Level

14

Description

➣ 🍀🌛☀❌不战联萌❌☀🌜🍀 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 🌴进人要求⚡五千长老⚡部落竞赛🌴 🌴九本起收⚡默认弓法⚡积极参与🌴 💪爱不战,爱和谐,爱首领💪 ………………………………………… 🌹⭐【内部QQ群】⭐🎄477360688.🍀 🌹⭐【不战接待群】⭐🎄.389133993🌴

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35682
47/50
Guyana
inviteOnly
2
1100
#JP82YGGR
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [155] #PQ99YLL9 #PQ99YLL9 飘渺之家
member
4954 2731 362 1444
2| [205] #2QUV2QRPU #2QUV2QRPU 卖火柴的小女孩丶
member
4719 3823 629 339
3| [234] #88JVY2V8 #88JVY2V8 战无不胜
coLeader
4627 4180 824 836
4| [213] #RLVRVQQQ #RLVRVQQQ 炉石城堡
coLeader
4396 3685 101 84
5| [192] #822L92JUP #822L92JUP 火影村
coLeader
4386 3960 385 152
6| [206] #2QUVLLULC #2QUVLLULC 玉屏南路小学
coLeader
4279 4088 846 718
7| [162] #980V8QQLG #980V8QQLG 劫~索
coLeader
4034 2810 262 591
8| [152] #GP2V9P2J #GP2V9P2J JackyTheGreat
Elder
3876 4172 40 107
9| [166] #Y2QLRG8V #Y2QLRG8V 大哥妥妥的
coLeader
3707 3096 248 203
10| [167] #80J8LGV08 #80J8LGV08 夜色凌风
Elder
3659 3012 0 0
11| [157] #PVR20CGLC #PVR20CGLC 战无不胜2
member
3521 4152 813 938
12| [119] #Y80UJLUUC #Y80UJLUUC 静如颖
Elder
3466 2814 816 382
13| [204] #P0GQPG2PR #P0GQPG2PR 死神
coLeader
3428 4060 602 322
14| [166] #CQULRG9 #CQULRG9 贫尼法号.乱来
member
3351 3121 436 1176
15| [137] #20GLL2LG #20GLL2LG 传奇梦
member
3323 2132 419 237
16| [134] #8P9C2QQ9Q #8P9C2QQ9Q 暗裔(눈_눈)
member
3202 2563 5 70
17| [126] #8UVGU2YR0 #8UVGU2YR0 无聊死了
member
3154 2490 481 569
18| [183] #2C00QQVL9 #2C00QQVL9 李荣誉&荣誉村
coLeader
3088 3316 1200 189
19| [140] #9CRL2QCUU #9CRL2QCUU 景岩
member
3081 2776 347 460
20| [167] #9YVLQVC8 #9YVLQVC8 Kalahari
Elder
3052 50 88 100
21| [155] #2CY9LPPJP #2CY9LPPJP 『断点』
Elder
3023 2683 58 105
22| [137] #L8U8G0GU #L8U8G0GU 帅^o^
member
2991 2687 35 35
23| [175] #209L0YVGV #209L0YVGV 山海
Elder
2956 2832 1860 120
24| [137] #8PCUVQCJP #8PCUVQCJP Eternity、QuAn
Elder
2894 2592 60 80
25| [143] #9RQ9V2880 #9RQ9V2880 且听雁过风留声.
Elder
2863 2279 30 167
26| [154] #2PGGJJG8C #2PGGJJG8C TiGer
leader
2835 2131 0 0
27| [126] #PGVL08QVV #PGVL08QVV 遗望
Elder
2818 2852 293 0
28| [159] #8VQP8RCG9 #8VQP8RCG9 IamIronMan
coLeader
2767 2705 0 1230
29| [150] #9YLYL92C0 #9YLYL92C0 郑 要回幼儿园深造
Elder
2699 2396 43 35
30| [164] #9CYGJYV9P #9CYGJYV9P 超超的村子
Elder
2661 4060 150 70
31| [207] #82YUGR0Y #82YUGR0Y small red baean
coLeader
2628 3671 210 140
32| [129] #8G9U8VQ8P #8G9U8VQ8P 一念·成妖
member
2607 2560 70 292
33| [137] #9QJC8PRUC #9QJC8PRUC 墨锦倾城染青衣
Elder
2564 2544 290 386
34| [195] #8U02CVPG #8U02CVPG 红豆Pie
Elder
2563 3639 140 210
35| [110] #PGVGGQGY9 #PGVGGQGY9 青衣墨锦染倾城
Elder
2541 2129 115 320
36| [108] #YJ9Y2JCRJ #YJ9Y2JCRJ 打我的是pig
member
2328 2122 771 562
37| [135] #8QGQGGRJ0 #8QGQGGRJ0 我要回幼儿园当学
member
2249 2509 18 100
38| [234] #PPQ0CGCV9 #PPQ0CGCV9 jam sun hike
member
2238 3858 376 0
39| [111] #PR8UQVR80 #PR8UQVR80 七岁☄、
member
2216 2333 45 163
40| [206] #99U9JLQ8 #99U9JLQ8 神盾局⚡️隐袭➰
member
2195 3780 381 280
41| [200] #2UGGVC0G2 #2UGGVC0G2 sky高傲、逝去的岁
member
2181 3886 453 536
42| [185] #Y8RY9J2 #Y8RY9J2 Felix
Elder
2114 3113 12 40
43| [119] #9VGQRL9PP #9VGQRL9PP 余小c
member
2033 2540 0 65
44| [124] #2PLYJLY0 #2PLYJLY0 喵喵村
Elder
1875 2240 491 107
45| [97] #YCU200UJL #YCU200UJL 吸吸果冻
member
1806 2111 165 62
46| [178] #JQCV08L0 #JQCV08L0 扣肉客栈
Elder
1469 3404 196 154
47| [64] #YJJ9YUP9Q #YJJ9YUP9Q 枪挑离人魂
member
1297 1443 20 61

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com