#JP82YGGR 烧客

Clan Level

14

Description

➣ 🍀🌛☀❌不战联萌❌☀🌜🍀 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 🌴进人要求⚡五千长老⚡部落竞赛🌴 🌴九本起收⚡默认弓法⚡积极参与🌴 💪爱不战,爱和谐,爱首领💪 ………………………………………… 🌹⭐【内部QQ群】⭐🎄477360688.🍀 🌹⭐【不战接待群】⭐🎄.389133993🌴

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
37796
50/50
Guyana
inviteOnly
1100
#JP82YGGR
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [193] #9Y8V2UYY0 #9Y8V2UYY0 犀牛
Elder
4981 3223 152 20
2| [163] #9VVUGVRYU #9VVUGVRYU 次所舞次子
Elder
4949 3042 140 40
3| [179] #9GRQ2JGJY #9GRQ2JGJY 蠻牛
Elder
4860 2994 100 296
4| [201] #2QUV2QRPU #2QUV2QRPU 卖火柴的小女孩丶
coLeader
4707 3727 0 72
5| [160] #PLU8JGLRR #PLU8JGLRR 邊渡友次子
Elder
4525 2837 0 40
6| [201] #2QUVLLULC #2QUVLLULC 玉屏南路小学
coLeader
4464 4000 117 208
7| [211] #RLVRVQQQ #RLVRVQQQ 炉石城堡
coLeader
4447 3611 33 42
8| [162] #9UG88CP9L #9UG88CP9L 武次子敏史
Elder
4443 2988 0 40
9| [157] #PGUQLRPY0 #PGUQLRPY0 石村
coLeader
3839 4000 0 0
10| [182] #QJR2V9GY #QJR2V9GY 女皇帝囯
member
3821 1460 24 156
11| [207] #PLLGJQQR #PLLGJQQR 信天游
coLeader
3790 3616 23 40
12| [205] #82YUGR0Y #82YUGR0Y small red baean
coLeader
3788 3489 42 70
13| [192] #8U02CVPG #8U02CVPG 红豆Pie
member
3659 3775 70 42
14| [149] #98RJPGLU0 #98RJPGLU0 ℡﹏安郁染☆づ
member
3574 2632 0 100
15| [168] #2PVC0YQR2 #2PVC0YQR2 方慧❤️
member
3474 3859 0 0
16| [145] #GP2V9P2J #GP2V9P2J JackyTheGreat
member
3382 4060 32 0
17| [172] #902RQVV9V #902RQVV9V 萧萧灬尊者
coLeader
3250 2786 35 144
18| [113] #GCYYP9VC #GCYYP9VC Sincerity丶情愫
member
3236 2094 0 5
19| [158] #Y2QLRG8V #Y2QLRG8V 大哥妥妥的
member
3233 2440 38 10
20| [160] #9YVLQVC8 #9YVLQVC8 Kalahari
member
3072 50 8 19
21| [166] #2P89Y9UR9 #2P89Y9UR9 衝突
Elder
3038 2225 560 125
22| [175] #9CRR0UY82 #9CRR0UY82 不夜城宝宝
Elder
3031 3612 193 40
23| [155] #9CYGJYV9P #9CYGJYV9P 超超的村子
member
3023 3701 0 0
24| [184] #822L92JUP #822L92JUP 火影村
coLeader
2930 3868 0 40
25| [134] #8Q8LC20JY #8Q8LC20JY 12345
member
2893 2350 0 0
26| [175] #GJJCQLJL #GJJCQLJL 旧时光_
member
2863 2644 0 0
27| [132] #P8RGJLLLU #P8RGJLLLU 灭世挽歌
member
2855 2518 0 0
28| [126] #8JCLQ999U #8JCLQ999U ☞超神村
coLeader
2831 2580 0 35
29| [145] #RVGGRPR #RVGGRPR jason chuah 54
member
2825 3319 0 0
30| [174] #UQR9VJRV #UQR9VJRV San Francisco
member
2808 3018 0 0
31| [138] #V2V8YPLY #V2V8YPLY mí失丶禁區✨
member
2795 3048 0 0
32| [99] #Y80UJLUUC #Y80UJLUUC 安静
member
2712 2440 96 70
33| [172] #2C00QQVL9 #2C00QQVL9 李荣誉&荣誉村
coLeader
2676 3057 17 70
34| [128] #92QLVGRY2 #92QLVGRY2 无名
member
2619 104 0 32
35| [149] #9008GVVC0 #9008GVVC0 猥琐小狼狗
member
2587 3061 0 0
36| [130] #9UV008PLU #9UV008PLU 卡沙特,比比
Elder
2566 2390 0 0
37| [151] #2PGGJJG8C #2PGGJJG8C TiGer
leader
2539 2131 8 0
38| [146] #8J8P2V0U2 #8J8P2V0U2 我有辣条跟我走
member
2497 2776 0 0
39| [174] #JQCV08L0 #JQCV08L0 扣肉客栈
member
2470 3913 0 40
40| [102] #99U9R8QCQ #99U9R8QCQ 别闹快吃药
member
2298 2775 40 40
41| [131] #922V28RV9 #922V28RV9 慧慧的聚宝盆
member
2257 1630 0 0
42| [132] #9QJC8PRUC #9QJC8PRUC 墨锦倾城染青衣
member
2254 2424 0 0
43| [156] #89Q2L2V8R #89Q2L2V8R 勿忘初衷
member
2112 2860 102 429
44| [129] #88GUUYU99 #88GUUYU99 瘾君子
member
2103 1260 0 0
45| [108] #9GRVU8U0V #9GRVU8U0V 未来&去守护你
member
2075 1844 0 0
46| [116] #9VLRU2JL0 #9VLRU2JL0 高家小弟
member
2025 2656 0 0
47| [93] #92VYYCQG2 #92VYYCQG2 媳妇永远比老婆好
member
1982 1534 0 30
48| [126] #8PCUVQCJP #8PCUVQCJP Eternity、QuAn
member
1948 2350 0 35
49| [104] #20QP2VPCY #20QP2VPCY 一错再错/错之再错
member
1938 1430 0 0
50| [141] #PQ99YLL9 #PQ99YLL9 飘渺之家
Elder
1936 2099 500 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com