#JP82YGGR 烧客

Clan Level

18

Description

虎牙搜索: 11766287 ,拒收伸手党,常驻选手加群322788895 ( 00群),本部落为战天下(16级)分部,大家一起努力发展,到时候可以去总部玩,和谐共处,支持支持我们的主播 虎牙:励抿

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
17115
19/50
China
inviteOnly
0
800
#JP82YGGR

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [201] #20UYPJVRV #20UYPJVRV 洛古轩
coLeader
3104 3655 0 0
2| [206] #8VJU0PGU9 #8VJU0PGU9 花花花花花花花花
Elder
2910 3813 0 0
3| [143] #PYLP2J2RJ #PYLP2J2RJ 中华 人心可怕
Elder
2713 2614 2 0
4| [183] #8VR9UQ02Q #8VR9UQ02Q PM2.5-轮回
Elder
2688 2530 0 0
5| [142] #PYJL0CLGU #PYJL0CLGU 飞雷神·时空疾风
Elder
2635 3660 0 0
6| [148] #Q0L99LCJ #Q0L99LCJ 磁灶大队
member
2580 2572 0 0
7| [220] #8U02CVPG #8U02CVPG 红豆Pie
Elder
2464 3587 59 59
8| [158] #8L8GYY22V #8L8GYY22V 小皇帝
coLeader
2432 2598 0 0
9| [133] #YYVCC0RLJ #YYVCC0RLJ 彪哥
member
2375 2584 0 0
10| [118] #9Y9G8VQ0R #9Y9G8VQ0R 老大是帅哥.
member
2245 2596 0 0
11| [227] #82YUGR0Y #82YUGR0Y small red baean
coLeader
2235 3673 59 59
12| [123] #YGPQQGJQ2 #YGPQQGJQ2 横行九州大陆·笑
member
2140 2813 0 0
13| [112] #8RP8GCRR2 #8RP8GCRR2 一剑指天浪人索索
member
2000 2377 0 0
14| [102] #PJVJQG29R #PJVJQG29R 战九天之上
member
1969 2116 0 1
15| [114] #9LVL0YV2R #9LVL0YV2R 神灬战 【K】
member
1900 2456 0 0
16| [127] #LPP09R0LG #LPP09R0LG 雷龙小王子
member
1724 2813 0 0
17| [76] #LJUQQGUJQ #LJUQQGUJQ 大大
leader
1686 1882 0 0
18| [54] #L829CGVVU #L829CGVVU 王乾锦
member
1336 1802 0 0
19| [74] #PVUQ02CPC #PVUQ02CPC man in black
member
1195 2219 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here