#JP82YGGR 烧客

Clan Level

13

Description

➣ 🍀🌛☀❌不战联萌❌☀🌜🍀 ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 🌴进人要求⚡五千长老⚡部落竞赛🌴 🌴九本起收⚡默认弓法⚡积极参与🌴 💪爱不战,爱和谐,爱首领💪 ………………………………………… 🌹⭐【内部QQ群】⭐🎄477360688.🍀 🌹⭐【不战接待群】⭐🎄.389133993🌴 ★

Clan War Log Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
35122
50/50
Guyana
inviteOnly
2000
#JP82YGGR
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [198] #2QUV2QRPU #2QUV2QRPU 卖火柴的小女孩丶
coLeader
4917 4000 6075 2034
2| [223] #88JVY2V8 #88JVY2V8 战无不胜
coLeader
4704 4184 3603 1086
3| [182] #90PV0L980 #90PV0L980 王楠
member
4356 2338 365 1121
4| [209] #RLVRVQQQ #RLVRVQQQ 炉石城堡
coLeader
4339 3379 5685 1012
5| [195] #2QUVLLULC #2QUVLLULC 玉屏南路小学
coLeader
4195 4059 10078 5586
6| [151] #PGUQLRPY0 #PGUQLRPY0 石村
coLeader
3998 4246 5158 3239
7| [204] #PLLGJQQR #PLLGJQQR 信天游
coLeader
3966 3596 7997 1980
8| [132] #PVR20CGLC #PVR20CGLC 战无不胜2
member
3948 3999 414 494
9| [179] #QJR2V9GY #QJR2V9GY 女皇帝囯
member
3851 1486 710 1006
10| [172] #JQCV08L0 #JQCV08L0 扣肉客栈
member
3848 3253 370 931
11| [166] #2PVC0YQR2 #2PVC0YQR2 方慧❤️
member
3529 3878 748 374
12| [189] #8U02CVPG #8U02CVPG 红豆Pie
member
3446 3660 1932 2192
13| [144] #RVGGRPR #RVGGRPR jason chuah 54
member
3173 3319 0 335
14| [145] #9008GVVC0 #9008GVVC0 猥琐小狼狗
member
3172 2915 593 1072
15| [157] #9YVLQVC8 #9YVLQVC8 Kalahari
member
3123 50 1377 664
16| [142] #GP2V9P2J #GP2V9P2J JackyTheGreat
member
3112 4057 347 0
17| [131] #CPGL2PUG #CPGL2PUG 傲娇的兔爷
member
3107 2403 354 317
18| [171] #9CRR0UY82 #9CRR0UY82 不夜城宝宝
Elder
3065 3625 6490 6342
19| [203] #82YUGR0Y #82YUGR0Y small red baean
coLeader
2918 3843 1926 2149
20| [152] #9CYGJYV9P #9CYGJYV9P 超超的村子
member
2899 3260 1699 994
21| [104] #GCYYP9VC #GCYYP9VC Sincerity丶情愫
member
2853 2022 0 90
22| [179] #822L92JUP #822L92JUP 火影村
coLeader
2838 3728 1426 774
23| [144] #8J8P2V0U2 #8J8P2V0U2 我有辣条跟我走
member
2757 2776 112 2128
24| [128] #9UV008PLU #9UV008PLU 卡沙特,比比
member
2711 2446 0 0
25| [164] #2C00QQVL9 #2C00QQVL9 李荣誉&荣誉村
coLeader
2658 2781 4784 11102
26| [141] #980V8QQLG #980V8QQLG 劫~索
coLeader
2633 2452 2741 636
27| [157] #8YC02RRR8 #8YC02RRR8 牧牧羡仙
member
2592 3072 392 1223
28| [98] #99082JVVL #99082JVVL 王者
member
2584 2459 249 61
29| [131] #9QJC8PRUC #9QJC8PRUC 墨锦倾城染青衣
member
2560 2424 412 1086
30| [119] #2YQCCJQ99 #2YQCCJQ99 光腚撒欢
member
2537 1317 0 0
31| [138] #82CUU8LUU #82CUU8LUU 油炸皮卡丘
coLeader
2531 2304 6670 3148
32| [120] #92QLVGRY2 #92QLVGRY2 无名
member
2479 104 186 70
33| [124] #UR29YP82 #UR29YP82 魁拔战队
member
2462 1531 3358 205
34| [161] #8G8QQCG98 #8G8QQCG98 冰凝成夏
member
2449 3558 0 0
35| [168] #902RQVV9V #902RQVV9V 萧萧灬尊者
member
2420 2757 666 210
36| [171] #GJJCQLJL #GJJCQLJL 旧时光_
member
2405 2556 284 200
37| [80] #PGUG2CG88 #PGUG2CG88 及时回家
member
2349 2499 29 465
38| [150] #2PGGJJG8C #2PGGJJG8C TiGer
leader
2299 2155 3330 66
39| [118] #20L2J9CUL #20L2J9CUL yhxy之幸福之镇
member
2266 2569 0 0
40| [130] #922V28RV9 #922V28RV9 慧慧的聚宝盆
member
2256 1630 187 1016
41| [135] #V2V8YPLY #V2V8YPLY mí失丶禁區✨
member
2242 2897 360 936
42| [112] #P8U9GRQQY #P8U9GRQQY 勉为其难
member
2166 2777 586 96
43| [117] #8JCLQ999U #8JCLQ999U ☞超神村
coLeader
2061 1976 4775 5393
44| [139] #2YRURR02Y #2YRURR02Y 幻境贵族
member
2036 2458 1781 8688
45| [98] #8P8L99V82 #8P8L99V82 不服来战
member
2015 1524 1 30
46| [116] #L22QPRC #L22QPRC crazy_man
member
2011 1912 5 0
47| [99] #QCJV0VJC #QCJV0VJC ...王者...
member
1989 1935 92 0
48| [113] #PGU8R9QYJ #PGU8R9QYJ COC岁月丶龙岩洞
member
1906 2603 0 0
49| [117] #UGU2UR0R #UGU2UR0R Extreme’
member
1865 1737 480 92
50| [129] #8QC8UCRCG #8QC8UCRCG 普罗米修斯
member
1666 2315 1381 4686
www.000webhost.com