#JP8QVC29 BD HEROES MINI

Clan Level

24

Description

❤️WELLCOME TO BD HEROES MINI❤️(ONLY ALLOW - TH-14) 👉RULES MUST BE FOLLOW💕 👉FOLLOW CLAN MAILS💕 👉DONATE RATIO 1:1💕 👉RESPECT & FRIENDLY💕

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44521
44/50
Bangladesh
open
1
0
#JP8QVC29

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [223] #2CCC8V88G #2CCC8V88G raita chowdhury
Elder
5369 4847 3382 10845
2| [238] #8YYCYU8YQ #8YYCYU8YQ Tanzim H Naeem
Co-Leader
5206 4787 9387 6385
3| [268] #2CRCRJVP8 #2CRCRJVP8 jahir
Co-Leader
5154 5013 5142 5013
4| [232] #8GPCRG2CR #8GPCRG2CR Shuvo
Member
5019 4604 0 587
5| [241] #8CLC9YUU9 #8CLC9YUU9 Mrinmoy Debnath
Co-Leader
4992 4845 1379 7159
6| [222] #9JYYUJL02 #9JYYUJL02 prachurjo
Co-Leader
4956 4892 1502 8870
7| [243] #80PCV0CGP #80PCV0CGP Chandro
Co-Leader
4890 4942 1218 7537
8| [218] #P2JLYGCGP #P2JLYGCGP IQram
Elder
4889 3555 6125 2871
9| [213] #9QPYU9GYG #9QPYU9GYG NuMan
Member
4778 5090 1341 3170
10| [210] #8QC2RQU89 #8QC2RQU89 MØÑẞTÈR
Elder
4707 4030 2079 3108
11| [234] #9R2JCYYCV #9R2JCYYCV Moon
Leader
4695 4759 855 7887
12| [207] #8PVQR2VUV #8PVQR2VUV SK SHAKIB
Member
4660 3068 3122 4713
13| [199] #9QPV8L9C9 #9QPV8L9C9 ¤°Tarek°¤
Co-Leader
4646 4180 655 8756
14| [229] #YP0J0Q0 #YP0J0Q0 faisal
Elder
4586 3257 9906 12970
15| [236] #89R899JV2 #89R899JV2 Prince Milon
Elder
4570 4931 454 2965
16| [196] #9CRUQLCCJ #9CRUQLCCJ Secret Supersta
Elder
4524 4300 2065 2795
17| [226] #9VRY80QG8 #9VRY80QG8 RUSH BASE
Co-Leader
4501 4933 867 6580
18| [215] #YVUU00YPP #YVUU00YPP ⏮️RS RAFI VAI⏭️
Elder
4459 3012 1981 4268
19| [193] #L8R0JUJ2V #L8R0JUJ2V 2.0 KING
Elder
4383 2153 2562 2375
20| [232] #2R0JUL9UJ #2R0JUL9UJ ❤❤MD SHAHIN❤❤
Co-Leader
4309 2348 591 6760
21| [240] #8JPCLYR2 #8JPCLYR2 T A N J I L™
Elder
4302 5350 3426 4386
22| [222] #9L28VUUJU #9L28VUUJU LND~SOHAG ISLAM
Co-Leader
4278 2425 8332 3635
23| [168] #YQJJPQCU8 #YQJJPQCU8 Jisan
Elder
4247 4067 578 3678
24| [235] #CP0R00PC #CP0R00PC ۩ Duke Topu ۩
Member
4164 4624 82 1820
25| [243] #20QRVJQY0 #20QRVJQY0 [email protected]
Co-Leader
4134 2930 1036 1561
26| [144] #LP22J00J8 #LP22J00J8 Tanzim Hasan
Elder
4073 3038 4400 3588
27| [229] #8QCY8CC2R #8QCY8CC2R ISMAIL HOSSAIN
Elder
4031 4456 3839 5261
28| [267] #2GJ2JCU8L #2GJ2JCU8L OMAR
Co-Leader
3944 3984 34527 3364
29| [225] #8RYP2Y98P #8RYP2Y98P ❤️JAHID HASAN❤️
Member
3904 4815 0 0
30| [213] #9YUGQLV20 #9YUGQLV20 Shuvro*Rangin
Elder
3576 3945 1548 1238
31| [168] #Y9LLGUVVU #Y9LLGUVVU LND~SOHAG ISLAM
Co-Leader
3471 1905 1510 2770
32| [190] #JU2UVLVG #JU2UVLVG RafaMishu
Elder
3469 3607 7800 2980
33| [233] #9PJ8YRLR8 #9PJ8YRLR8 Amiya
Member
3303 2655 1191 1619
34| [211] #80P29P0QL #80P29P0QL Dragon Warrior
Elder
3092 2664 702 717
35| [213] #GQRJRL0Q #GQRJRL0Q Knight Topu
Member
3011 2789 704 135
36| [193] #8VV2QUVJ0 #8VV2QUVJ0 Jahir 3
Elder
2993 2620 358 584
37| [197] #PPU090QGC #PPU090QGC LND~SOHAG ISLAM
Elder
2983 3235 1027 1654
38| [205] #Y82UC2JRY #Y82UC2JRY SHAKIB 007:BD
Elder
2908 3137 225 689
39| [200] #8R228VRYY #8R228VRYY KING OF EMPIRE
Member
2828 2626 2468 954
40| [187] #9GQ9CCLR0 #9GQ9CCLR0 Jahir 4
Elder
2823 2644 491 664
41| [177] #9J0CU9C92 #9J0CU9C92 Zahid#Savage
Elder
2430 1772 4933 546
42| [130] #82UVYLL9U #82UVYLL9U abir.pial
Member
2397 2233 108 69
43| [232] #90Y8R0828 #90Y8R0828 Somon sarker
Member
2006 4782 1632 772
44| [251] #8RLQC9RLL #8RLQC9RLL MD SAIFUL ISLAM
Co-Leader
1769 5067 20971 6759

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here