#JPCRY0JG Anh Em Gò Vấp

Clan Level

13

Description

Cùng mạnh, cùng phát triển. 01. 10. 2017. Clan kg yêu cầu dona lính nhiều. Ae nào online nếu có lính max thì hổ trợ ae. Ae cố gắng sắp xếp war cho vui. Chúc ae vui vẻ và nhiệt tình. Xin cảm ơn

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
34318
28/50
Vietnam
inviteOnly
2200
#JPCRY0JG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #82029J2VY #82029J2VY Moon moon
leader
5171 3131 14718 5956
2| [197] #9PC08PQY #9PC08PQY Ng Đ Thuyet
coLeader
4590 1992 2137 1909
3| [200] #2V8LRRCQG #2V8LRRCQG Thuyet Ng
coLeader
4515 2032 4204 4985
4| [196] #2YL80P9YQ #2YL80P9YQ THANH ĐẸP ZAI
coLeader
4416 3718 570 546
5| [219] #P28P8CV #P28P8CV Thuyet Anton
coLeader
4403 2179 4808 2774
6| [169] #2J9GUGUUG #2J9GUGUUG Julian Lee
Elder
4386 1797 2672 2636
7| [226] #C0PV92QU #C0PV92QU hailt dragon
Elder
4385 3924 5985 4150
8| [193] #92QQY0YL #92QQY0YL Tâm kcs
coLeader
4262 2820 319 1534
9| [212] #L8PRJQL #L8PRJQL Nguyen D Thuyet
coLeader
4249 3778 11617 4046
10| [204] #CGPL9VUL #CGPL9VUL doraemon
Elder
4236 3765 6158 6209
11| [162] #8C0G2PL00 #8C0G2PL00 LUNAlight
member
4159 2007 4446 4330
12| [171] #8YP0YY82L #8YP0YY82L DUNG SI
coLeader
4033 2068 2840 3229
13| [202] #LP9VYJQ9 #LP9VYJQ9 Thành Hoàng
coLeader
4007 3611 2673 1878
14| [176] #2990JQ2QU #2990JQ2QU longthan
coLeader
3981 2287 408 1544
15| [185] #LYLCCR99 #LYLCCR99 HoangKen
coLeader
3872 1971 1038 681
16| [241] #8YGUPJJU #8YGUPJJU ⚡️ཀᎡ-ๆจ།-
coLeader
3764 3819 421 3007
17| [176] #RGC0RGQ0 #RGC0RGQ0 CÙI MÍA
coLeader
3758 3139 0 0
18| [184] #2PJJC882V #2PJJC882V Satoris
coLeader
3611 2502 40 2180
19| [152] #LPLURQYC #LPLURQYC Mr.Hiếu Võ
coLeader
3452 2684 1752 506
20| [186] #89C002CV9 #89C002CV9 Chocolate
Elder
3381 1621 2 603
21| [177] #QR9L9VYJ #QR9L9VYJ nguyen
Elder
3299 2415 0 398
22| [196] #2QJUVV28 #2QJUVV28 Chun
coLeader
3272 2399 1737 4758
23| [165] #2RRJQJYR #2RRJQJYR Khắc Việt
Elder
3115 2661 1039 10449
24| [133] #2YRV0V9RR #2YRV0V9RR Chocolatess
Elder
2622 285 864 134
25| [107] #9J02LYC2J #9J02LYC2J LMHai
coLeader
2521 2121 82 397
26| [146] #RR0U29VJ #RR0U29VJ Tâm Cave
Elder
2426 307 2514 66
27| [119] #9V9QV0QRV #9V9QV0QRV LẠC TRÔI
member
2398 2326 0 0
28| [44] #YJJVG9VUQ #YJJVG9VUQ tan
member
1329 1646 0 80
www.000webhost.com