#JPCRY0JG Anh Em Gò Vấp

Clan Level

14

Description

Cùng mạnh, cùng phát triển. 01. 10. 2017. Clan kg yêu cầu dona lính nhiều. Ae nào online nếu có lính max thì hổ trợ ae. Ae cố gắng sắp xếp war cho vui. Chúc ae vui vẻ và nhiệt tình. Xin cảm ơn

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
32594
25/50
Vietnam
closed
3500
#JPCRY0JG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [223] #82029J2VY #82029J2VY Moon moon
coLeader
5382 3100 16522 8376
2| [229] #C0PV92QU #C0PV92QU hailt dragon
coLeader
4881 3851 13961 10062
3| [215] #L8PRJQL #L8PRJQL Nguyen D Thuyet
leader
4699 3680 10068 5814
4| [201] #9PC08PQY #9PC08PQY Ng Đ Thuyet
coLeader
4404 1949 3428 3710
5| [195] #92QQY0YL #92QQY0YL Tâm kcs
coLeader
4395 2740 365 2604
6| [221] #P28P8CV #P28P8CV Thuyet Anton
coLeader
4340 2214 6132 4018
7| [210] #CGPL9VUL #CGPL9VUL doraemon
Elder
4305 3727 14039 11614
8| [204] #2V8LRRCQG #2V8LRRCQG Thuyet Ng
coLeader
4116 2085 4398 4177
9| [172] #2J9GUGUUG #2J9GUGUUG Julian Lee
Elder
4071 1901 2517 3594
10| [179] #2990JQ2QU #2990JQ2QU longthan
coLeader
3946 2205 394 1760
11| [198] #2YL80P9YQ #2YL80P9YQ THANH ĐẸP ZAI
coLeader
3918 3626 288 838
12| [187] #2PJJC882V #2PJJC882V Satoris
coLeader
3811 2529 491 2130
13| [178] #RGC0RGQ0 #RGC0RGQ0 CÙI MÍA
coLeader
3789 3439 0 0
14| [175] #2RRJQJYR #2RRJQJYR Khắc Việt
coLeader
3775 3174 1500 9298
15| [166] #8C0G2PL00 #8C0G2PL00 LUNAlight
Elder
3699 1934 3084 3683
16| [176] #8YP0YY82L #8YP0YY82L DUNG SI
coLeader
3641 2078 2127 3580
17| [187] #89C002CV9 #89C002CV9 Chocolate
Elder
3589 1651 124 1637
18| [186] #LYLCCR99 #LYLCCR99 HoangKen
coLeader
3479 2038 424 67
19| [157] #LPLURQYC #LPLURQYC Mr.Hiếu Võ
coLeader
3317 2890 6610 366
20| [203] #2QJUVV28 #2QJUVV28 Chun
coLeader
3139 2737 257 8012
21| [110] #9J02LYC2J #9J02LYC2J LMHai
coLeader
2785 2151 125 885
22| [135] #2YRV0V9RR #2YRV0V9RR Chocolatess
Elder
2541 393 446 165
23| [150] #RR0U29VJ #RR0U29VJ Tâm Cave
Elder
2498 753 1746 263
24| [123] #9V9QV0QRV #9V9QV0QRV LẠC TRÔI
Elder
1923 2286 52 131
25| [36] #YP8RVUVRU #YP8RVUVRU hhdhdhc
coLeader
1058 326 0 1356

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com