#JPCRY0JG Anh Em Gò Vấp

Clan Level

24

Description

Cùng mạnh, cùng phát triển. 01. 10. 2017. Clan kg yêu cầu dona lính nhiều. Ae nào online nếu có lính max thì hổ trợ ae. Ae cố gắng sắp xếp war cho vui. Chúc ae vui vẻ và nhiệt tình. Xin cảm ơn. Zalo clan 0912000094

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
37436
27/50
Vietnam
inviteOnly
0
600
#JPCRY0JG
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [267] #82029J2VY #82029J2VY Moon moon
Leader
5098 4301 2317 2158
2| [245] #C9P2GVJQ #C9P2GVJQ Đà Điểu
Co-Leader
5096 4947 60 487
3| [246] #2QJUVV28 #2QJUVV28 Chun
Co-Leader
5054 4229 2301 1909
4| [253] #CG8QLYQY #CG8QLYQY Cùi Pắp
Co-Leader
5053 4016 2025 1064
5| [198] #YP8RVUVRU #YP8RVUVRU hhdhdhc
Co-Leader
5007 3046 2118 1743
6| [236] #2J9GUGUUG #2J9GUGUUG Julian Lee
Co-Leader
4998 3572 2025 2073
7| [236] #29YLRP9PU #29YLRP9PU Cuba
Co-Leader
4991 3763 85 477
8| [237] #2YL80P9YQ #2YL80P9YQ THANH ĐẸP ZAI
Co-Leader
4990 3649 2457 1909
9| [155] #YR0PV8R20 #YR0PV8R20 Xuân Sơn Bilibi
Member
4939 3828 30 1586
10| [216] #CY02RQLJ #CY02RQLJ DarkKnight
Elder
4927 5021 1761 2964
11| [229] #LGCRVVUU #LGCRVVUU Nevermore_Mopor
Co-Leader
4886 2775 0 162
12| [266] #C0PV92QU #C0PV92QU hailt dragon
Co-Leader
4787 3722 153 249
13| [225] #280LC8UGP #280LC8UGP Vũ Duy Anh
Co-Leader
4644 3481 297 1162
14| [216] #JQ8J928V #JQ8J928V XEKO
Elder
4597 3645 263 149
15| [256] #CGPL9VUL #CGPL9VUL doraemon
Elder
4443 3963 102 83
16| [232] #JRQ2CQGY #JRQ2CQGY covic 2022
Co-Leader
4334 3464 0 923
17| [222] #9RULGJJ2G #9RULGJJ2G Cố Vấn
Co-Leader
3584 4702 892 685
18| [229] #28GRP8Q9U #28GRP8Q9U Vui(^_^)Nha
Co-Leader
3551 4050 776 317
19| [221] #2QQGLUCC2 #2QQGLUCC2 Trọng H
Member
3541 4727 747 579
20| [157] #LCJQURCG #LCJQURCG vuong
Elder
3352 2469 3661 1872
21| [141] #LYUCGJU22 #LYUCGJU22 Chơi Về Đêm
Elder
3149 2776 0 143
22| [244] #RR0U29VJ #RR0U29VJ Tâm Cave
Co-Leader
3082 2045 1206 0
23| [133] #QYL2YCVYG #QYL2YCVYG islandchill
Elder
2876 2812 0 0
24| [154] #9JULCYURG #9JULCYURG ❤Văn…Nhàn❤
Elder
2500 1882 0 72
25| [83] #QR0V09R8L #QR0V09R8L مهند
Member
1780 2029 0 0
26| [91] #QCY9G0YRL #QCY9G0YRL Văn Đặng
Member
1624 1975 0 0
27| [54] #G0Y222RRJ #G0Y222RRJ AcuraMDX
Co-Leader
1152 1630 36 701

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here