#JPCRY0JG Anh Em Gò Vấp

Clan Level

21

Description

Cùng mạnh, cùng phát triển. 01. 10. 2017. Clan kg yêu cầu dona lính nhiều. Ae nào online nếu có lính max thì hổ trợ ae. Ae cố gắng sắp xếp war cho vui. Chúc ae vui vẻ và nhiệt tình. Xin cảm ơn. Zalo clan 0912000094

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41251
43/50
International
inviteOnly
4
600
#JPCRY0JG

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [248] #P28P8CV #P28P8CV Thuyet Anton
coLeader
5038 3510 1381 858
2| [230] #92QQY0YL #92QQY0YL Tâm kcs
coLeader
5030 4011 2 477
3| [228] #29YLRP9PU #29YLRP9PU Cuba
coLeader
5014 3954 0 432
4| [200] #YYVV8JCPV #YYVV8JCPV TBH⚽ Quốc Gà!!
Elder
5000 4424 531 1043
5| [249] #L8PRJQL #L8PRJQL Nguyen D Thuyet
coLeader
4980 4276 816 936
6| [236] #CG8QLYQY #CG8QLYQY Cùi Pắp
coLeader
4979 3932 1241 528
7| [220] #8C0G2PL00 #8C0G2PL00 LUNAlight
coLeader
4965 3444 746 780
8| [237] #9PC08PQY #9PC08PQY Ng Đ Thuyet
coLeader
4945 3443 717 858
9| [248] #CGPL9VUL #CGPL9VUL doraemon
Elder
4898 4039 407 624
10| [258] #C0PV92QU #C0PV92QU hailt dragon
Elder
4838 3864 807 468
11| [242] #2V8LRRCQG #2V8LRRCQG Thuyet Ng
coLeader
4682 3652 229 78
12| [189] #JQ8J928V #JQ8J928V XEKO
Elder
4647 3329 560 465
13| [257] #82029J2VY #82029J2VY Moon moon
leader
4507 4457 322 156
14| [222] #2YL80P9YQ #2YL80P9YQ THANH ĐẸP ZAI
Elder
4341 3375 553 1086
15| [214] #8YP0YY82L #8YP0YY82L DUNG SI
coLeader
4265 2850 33 234
16| [207] #280LC8UGP #280LC8UGP Vũ Duy Anh
Elder
4224 3288 0 0
17| [204] #LPLURQYC #LPLURQYC Mr.Hiếu Võ
Elder
4219 3902 152 278
18| [129] #8U0PPQGLQ #8U0PPQGLQ tuaneji
member
3902 2589 0 0
19| [234] #2QJUVV28 #2QJUVV28 Chun
coLeader
3852 3762 33 48
20| [205] #P8G820U9 #P8G820U9 Daddy_Mr.T
coLeader
3716 5064 778 390
21| [191] #YYL00QVC #YYL00QVC phanphu
member
3701 2565 0 188
22| [216] #28GRP8Q9U #28GRP8Q9U Vui(^_^)Nha
coLeader
3503 2670 62 0
23| [205] #9RULGJJ2G #9RULGJJ2G Cố Vấn
coLeader
3434 3253 125 0
24| [122] #LJP2GVPGJ #LJP2GVPGJ ©®ush
member
3202 2697 0 0
25| [154] #YP8RVUVRU #YP8RVUVRU hhdhdhc
coLeader
3188 2959 584 233
26| [206] #2990JQ2QU #2990JQ2QU longthan
coLeader
2952 2296 0 0
27| [230] #RR0U29VJ #RR0U29VJ Tâm Cave
coLeader
2884 1705 1394 0
28| [146] #P0VQP222C #P0VQP222C Percy Jackson
member
2732 3066 3 134
29| [171] #L88G2CCYR #L88G2CCYR Turtlet●■☆Emble
member
2623 4972 30 0
30| [135] #9JULCYURG #9JULCYURG ❤Văn…Nhàn❤
member
2494 1490 0 0
31| [79] #QG2PJQLP9 #QG2PJQLP9 CR QUỲNH
Elder
2295 1883 0 330
32| [90] #Q89GJC22V #Q89GJC22V Hải doremon
member
2255 1881 0 0
33| [92] #Q82V0QCPC #Q82V0QCPC hay
member
2214 2422 0 63
34| [84] #L9L2LJCLY #L9L2LJCLY police gv
member
2134 2131 0 429
35| [92] #QP89R29LQ #QP89R29LQ NAM CHỦ TỊCH
member
2122 2194 0 0
36| [105] #QQPL2LCUV #QQPL2LCUV tien
member
2015 2258 0 0
37| [65] #Q820RQ2VP #Q820RQ2VP Vinh
member
1952 2050 0 0
38| [108] #P88J8Q9GR #P88J8Q9GR ⓒⓗⓐⓞ★ⓔⓜ
member
1928 2684 0 0
39| [92] #YV0QU2LJ0 #YV0QU2LJ0 FL-XB
member
1787 2370 0 0
40| [58] #QLQCRLCG2 #QLQCRLCG2 cskv gv
member
1645 1193 2 131
41| [76] #Q29PPQ00V #Q29PPQ00V con Superll
member
1568 1559 0 196
42| [55] #LU9QGYR98 #LU9QGYR98 ©®ush
Elder
1373 1195 0 0
43| [39] #LUPGRYCRY #LUPGRYCRY SuperMan
member
815 497 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here