#JPCRY0JG Anh Em Gò Vấp

Clan Level

20

Description

Cùng mạnh, cùng phát triển. 01. 10. 2017. Clan kg yêu cầu dona lính nhiều. Ae nào online nếu có lính max thì hổ trợ ae. Ae cố gắng sắp xếp war cho vui. Chúc ae vui vẻ và nhiệt tình. Xin cảm ơn. Zalo clan 0912000094

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38834
32/50
International
inviteOnly
0
2000
#JPCRY0JG

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [223] #92QQY0YL #92QQY0YL Tâm kcs
coLeader
5079 3651 503 6262
2| [221] #29YLRP9PU #29YLRP9PU Cuba
coLeader
5078 3444 438 5698
3| [222] #LGG0UVJ0 #LGG0UVJ0 Lê Anh
coLeader
5078 4278 260 5910
4| [209] #8C0G2PL00 #8C0G2PL00 LUNAlight
coLeader
5039 3013 4416 6077
5| [241] #CGPL9VUL #CGPL9VUL doraemon
Elder
5004 3954 6837 4744
6| [226] #CG8QLYQY #CG8QLYQY Cùi Pắp
coLeader
4970 3379 5549 3105
7| [252] #C0PV92QU #C0PV92QU hailt dragon
Elder
4965 3827 7722 3843
8| [198] #GYLL2VGQ #GYLL2VGQ Kal-El
Elder
4813 4091 178 1677
9| [250] #82029J2VY #82029J2VY Moon moon
leader
4795 4150 4093 2499
10| [233] #2V8LRRCQG #2V8LRRCQG Thuyet Ng
coLeader
4731 3483 3144 2028
11| [166] #JQ8J928V #JQ8J928V XEKO
Elder
4712 2994 460 2643
12| [231] #9PC08PQY #9PC08PQY Ng Đ Thuyet
coLeader
4620 3248 2361 1638
13| [194] #LPLURQYC #LPLURQYC Mr.Hiếu Võ
Elder
4420 3934 957 1396
14| [196] #280LC8UGP #280LC8UGP Vũ Duy Anh
Elder
4401 3186 566 2195
15| [243] #P28P8CV #P28P8CV Thuyet Anton
coLeader
4260 3486 2911 2028
16| [217] #2YL80P9YQ #2YL80P9YQ THANH ĐẸP ZAI
coLeader
3941 3109 1002 1078
17| [244] #L8PRJQL #L8PRJQL Nguyen D Thuyet
coLeader
3929 4125 3327 2341
18| [210] #8YP0YY82L #8YP0YY82L DUNG SI
coLeader
3848 2816 530 1001
19| [206] #2J9GUGUUG #2J9GUGUUG Julian Lee
Elder
3732 2655 392 858
20| [228] #2QJUVV28 #2QJUVV28 Chun
coLeader
3629 3909 139 231
21| [112] #LJP2GVPGJ #LJP2GVPGJ ©®ush
member
3408 2660 374 1078
22| [138] #YP8RVUVRU #YP8RVUVRU hhdhdhc
coLeader
3360 2869 487 1279
23| [201] #PCYY9VGQ #PCYY9VGQ Hoàng Kiệt
Elder
3338 3223 631 0
24| [206] #2990JQ2QU #2990JQ2QU longthan
coLeader
3207 2296 0 0
25| [132] #PLRVR9GRC #PLRVR9GRC lê hồng quân
member
3130 3041 59 800
26| [205] #8QYYJUGL #8QYYJUGL All4War
coLeader
2983 3725 0 0
27| [218] #RR0U29VJ #RR0U29VJ Tâm Cave
coLeader
2945 1590 14426 180
28| [161] #JVVR2V90 #JVVR2V90 kawasaki1102
Elder
2903 3322 475 1115
29| [87] #LPCJ88V8L #LPCJ88V8L hoangnguyentk
member
2206 2323 0 62
30| [92] #YV0QU2LJ0 #YV0QU2LJ0 FL-XB
member
1787 2370 0 220
31| [41] #LU9QGYR98 #LU9QGYR98 ©®ush
Elder
946 842 0 251
32| [39] #LUPGRYCRY #LUPGRYCRY SuperMan
member
890 497 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here