#JPCRY0JG Anh Em Gò Vấp

Clan Level

19

Description

Cùng mạnh, cùng phát triển. 01. 10. 2017. Clan kg yêu cầu dona lính nhiều. Ae nào online nếu có lính max thì hổ trợ ae. Ae cố gắng sắp xếp war cho vui. Chúc ae vui vẻ và nhiệt tình. Xin cảm ơn. Zalo clan 0912000094

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
41598
46/50
International
inviteOnly
3
2000
#JPCRY0JG

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [245] #82029J2VY #82029J2VY Moon moon
leader
5124 3790 2220 1312
2| [248] #C0PV92QU #C0PV92QU hailt dragon
Elder
4981 3676 869 697
3| [236] #CGPL9VUL #CGPL9VUL doraemon
Elder
4945 3891 1035 618
4| [218] #LGG0UVJ0 #LGG0UVJ0 Lê Anh
coLeader
4923 4590 228 1373
5| [219] #92QQY0YL #92QQY0YL Tâm kcs
coLeader
4918 3686 48 1187
6| [213] #29YLRP9PU #29YLRP9PU Cuba
coLeader
4884 3136 128 992
7| [181] #GYLL2VGQ #GYLL2VGQ Kal-El
Elder
4871 3772 149 402
8| [213] #CG8QLYQY #CG8QLYQY Cùi Pắp
Elder
4870 3066 1327 678
9| [240] #L8PRJQL #L8PRJQL Nguyen D Thuyet
coLeader
4629 3943 2420 1157
10| [199] #2J9GUGUUG #2J9GUGUUG Julian Lee
Elder
4493 2498 166 231
11| [198] #CY02RQLJ #CY02RQLJ DarkKnight
member
4227 4497 0 0
12| [211] #2YL80P9YQ #2YL80P9YQ THANH ĐẸP ZAI
coLeader
4200 3223 102 231
13| [184] #280LC8UGP #280LC8UGP Vũ Duy Anh
Elder
4073 2793 47 1150
14| [204] #8YP0YY82L #8YP0YY82L DUNG SI
coLeader
4027 2665 138 308
15| [227] #2QJUVV28 #2QJUVV28 Chun
coLeader
4011 3673 0 0
16| [232] #CRYLLU0L #CRYLLU0L ༄ཻHuyền Vũ༄ྀ
coLeader
4009 4175 0 0
17| [182] #LPLURQYC #LPLURQYC Mr.Hiếu Võ
Elder
4000 3183 404 413
18| [239] #P28P8CV #P28P8CV Thuyet Anton
coLeader
3982 3230 1494 385
19| [202] #2990JQ2QU #2990JQ2QU longthan
coLeader
3871 2410 0 154
20| [194] #8C0G2PL00 #8C0G2PL00 LUNAlight
coLeader
3818 2566 32 308
21| [195] #8QYYJUGL #8QYYJUGL All4War
coLeader
3756 3452 406 423
22| [151] #JQ8J928V #JQ8J928V XEKO
Elder
3715 2715 0 504
23| [199] #2Q9VUYQVG #2Q9VUYQVG
Elder
3671 1962 0 75
24| [188] #9RULGJJ2G #9RULGJJ2G Cố Vấn
coLeader
3527 2698 0 0
25| [203] #28GRP8Q9U #28GRP8Q9U Vui(^_^)Nha
Elder
3516 2063 0 0
26| [206] #2PJJC882V #2PJJC882V Satoris
coLeader
3346 2516 0 0
27| [194] #PCYY9VGQ #PCYY9VGQ Hoàng Kiệt
Elder
3314 3072 546 100
28| [192] #89VUJYL0Q #89VUJYL0Q Fa: Bé Đệ.
Elder
3247 3856 0 0
29| [202] #RR0U29VJ #RR0U29VJ Tâm Cave
coLeader
3122 1590 2531 40
30| [186] #28VGGP2U8 #28VGGP2U8 Vĩnh_Xuân
Elder
3110 3268 0 0
31| [193] #RGC0RGQ0 #RGC0RGQ0 CÙI MÍA
coLeader
3066 3779 0 0
32| [203] #9J0R20R99 #9J0R20R99 trịnh duy hiếu
Elder
3027 4875 220 539
33| [121] #YP8RVUVRU #YP8RVUVRU hhdhdhc
coLeader
2978 2294 112 154
34| [141] #YYV8PJ2QP #YYV8PJ2QP lan rừng
Elder
2971 2888 132 89
35| [188] #2QQGLUCC2 #2QQGLUCC2 Trọng H
Elder
2889 2553 0 0
36| [198] #LYLCCR99 #LYLCCR99 BỎ GAME
member
2792 2438 0 0
37| [182] #LQVU88PG #LQVU88PG Chu Đỗ Tài Trí
member
2779 2730 0 0
38| [190] #2QPQC022Y #2QPQC022Y NARUTO
coLeader
2611 3010 0 0
39| [156] #2882V8PL0 #2882V8PL0 France
member
2584 2120 0 0
40| [182] #2PR9V8QJV #2PR9V8QJV Le Tien
coLeader
2348 287 0 0
41| [73] #LJP2GVPGJ #LJP2GVPGJ ©®ush
member
2315 1906 0 660
42| [169] #Y8J0CC09J #Y8J0CC09J tus
Elder
2130 3676 64 0
43| [93] #PJJ80YYCU #PJJ80YYCU vietnams
member
2115 2266 4 364
44| [150] #JVVR2V90 #JVVR2V90 kawasaki1102
Elder
2058 2697 22 226
45| [50] #LL2Q2U8CY #LL2Q2U8CY hùng
member
1111 464 86 80
46| [39] #LVLQJ0RG0 #LVLQJ0RG0 ghost
member
1045 205 0 80

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here