#JPCRY0JG Anh Em Gò Vấp

Clan Level

19

Description

Cùng mạnh, cùng phát triển. 01. 10. 2017. Clan kg yêu cầu dona lính nhiều. Ae nào online nếu có lính max thì hổ trợ ae. Ae cố gắng sắp xếp war cho vui. Chúc ae vui vẻ và nhiệt tình. Xin cảm ơn. Zalo clan 0912000094

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42730
41/50
International
inviteOnly
0
2000
#JPCRY0JG

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [200] #8C0G2PL00 #8C0G2PL00 LUNAlight
coLeader
5183 2747 1956 8930
2| [203] #8QYYJUGL #8QYYJUGL All4War
coLeader
5167 3605 3632 8123
3| [222] #92QQY0YL #92QQY0YL Tâm kcs
coLeader
5144 3624 1063 9959
4| [230] #2V8LRRCQG #2V8LRRCQG Thuyet Ng
coLeader
5140 3257 9767 12936
5| [228] #9PC08PQY #9PC08PQY Ng Đ Thuyet
coLeader
5111 2889 11196 12705
6| [217] #29YLRP9PU #29YLRP9PU Cuba
coLeader
5035 3188 666 9438
7| [221] #LGG0UVJ0 #LGG0UVJ0 Lê Anh
coLeader
5028 4374 792 7257
8| [220] #CG8QLYQY #CG8QLYQY Cùi Pắp
coLeader
5027 3240 19497 10472
9| [238] #CGPL9VUL #CGPL9VUL doraemon
Elder
4932 4119 11209 5847
10| [250] #C0PV92QU #C0PV92QU hailt dragon
Elder
4901 3798 10842 6623
11| [188] #GYLL2VGQ #GYLL2VGQ Kal-El
Elder
4838 3910 803 3577
12| [190] #280LC8UGP #280LC8UGP Vũ Duy Anh
Elder
4702 2828 1572 8936
13| [249] #82029J2VY #82029J2VY Moon moon
leader
4587 4002 26488 2884
14| [187] #LPLURQYC #LPLURQYC Mr.Hiếu Võ
Elder
4559 3773 2263 5245
15| [214] #2YL80P9YQ #2YL80P9YQ THANH ĐẸP ZAI
coLeader
4509 3194 3025 4158
16| [203] #2J9GUGUUG #2J9GUGUUG Julian Lee
Elder
4431 2620 357 4011
17| [242] #P28P8CV #P28P8CV Thuyet Anton
coLeader
4344 3313 6423 2156
18| [158] #JQ8J928V #JQ8J928V XEKO
Elder
4306 2842 346 8475
19| [207] #8YP0YY82L #8YP0YY82L DUNG SI
coLeader
4303 2779 728 4703
20| [242] #L8PRJQL #L8PRJQL Nguyen D Thuyet
coLeader
4232 3974 11879 2152
21| [228] #2QJUVV28 #2QJUVV28 Chun
coLeader
3969 3708 166 231
22| [152] #YYV8PJ2QP #YYV8PJ2QP lan rừng
Elder
3628 3139 7575 4115
23| [204] #2990JQ2QU #2990JQ2QU longthan
coLeader
3597 2380 318 1078
24| [204] #28GRP8Q9U #28GRP8Q9U Vui(^_^)Nha
Elder
3319 2063 0 0
25| [122] #PLRVR9GRC #PLRVR9GRC lê hồng quân
member
3232 3050 371 1898
26| [198] #PCYY9VGQ #PCYY9VGQ Hoàng Kiệt
Elder
3154 3132 935 268
27| [198] #CY02RQLJ #CY02RQLJ DarkKnight
member
3153 4497 0 0
28| [211] #RR0U29VJ #RR0U29VJ Tâm Cave
coLeader
3118 1590 21853 625
29| [130] #YP8RVUVRU #YP8RVUVRU hhdhdhc
coLeader
3114 2646 791 3930
30| [188] #9RULGJJ2G #9RULGJJ2G Cố Vấn
coLeader
3038 2698 0 0
31| [193] #RGC0RGQ0 #RGC0RGQ0 CÙI MÍA
coLeader
2837 3779 0 0
32| [188] #2QQGLUCC2 #2QQGLUCC2 Trọng H
Elder
2652 2553 2 0
33| [175] #Y8J0CC09J #Y8J0CC09J tus
Elder
2627 3507 6 0
34| [190] #2QPQC022Y #2QPQC022Y NARUTO
coLeader
2624 3010 0 0
35| [182] #2PR9V8QJV #2PR9V8QJV Le Tien
coLeader
2348 287 0 0
36| [156] #JVVR2V90 #JVVR2V90 kawasaki1102
Elder
2036 3214 44 1682
37| [107] #PJJ80YYCU #PJJ80YYCU vietnams
member
2012 2403 273 1725
38| [94] #LJP2GVPGJ #LJP2GVPGJ ©®ush
member
1948 2605 2090 1979
39| [130] #9JULCYURG #9JULCYURG ❤Văn…Nhàn❤
Elder
1810 1295 4 536
40| [25] #LU9QGYR98 #LU9QGYR98 Vũ Phương Linh
Elder
986 424 5 565
41| [29] #LUPGRYCRY #LUPGRYCRY SuperMan
member
833 356 0 95

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here