#JPPR0QL 香港

Clan Level

22

Description

會規:長期休戰人員去香港卡門部戰營休養!本部係主戰營.1:本部紅牌人員不得超5人.紅牌係留俾長期參戰升女王同老王時使用!2:翻紅不得超一周.升級到第六日時必須歸隊!3:所有參展人員必須全力以赴.部落微信群id:chien0914

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40082
47/50
Hong Kong
inviteOnly
1
0
#JPPR0QL

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [274] #CG98VPLQ #CG98VPLQ ctbsum
coLeader
5165 4933 5196 4212
2| [243] #CCUV2L8J #CCUV2L8J Jesse
coLeader
5119 3990 1080 1367
3| [238] #9RP2C29Q #9RP2C29Q HNM
coLeader
5116 4743 4665 4212
4| [243] #Y2YLVVV0C #Y2YLVVV0C edity
coLeader
5073 4822 4884 4108
5| [192] #LCGVC9LY #LCGVC9LY •Bubu•
member
4722 3042 547 1668
6| [241] #J9CR8YP #J9CR8YP i-mala
Elder
4702 3810 1713 1335
7| [224] #8LCUC0PP9 #8LCUC0PP9 Kimi
coLeader
4628 3315 792 884
8| [218] #Y298YQUC #Y298YQUC blank tony
Elder
4572 3841 243 477
9| [238] #PQ90L2CR #PQ90L2CR Mala
coLeader
4557 3696 1200 903
10| [221] #RLG8YYCV #RLG8YYCV 毒虾小国
coLeader
4496 2907 500 2594
11| [232] #JGURVQQ #JGURVQQ นำตาล
Elder
4420 4008 1601 478
12| [214] #29YV8YC9 #29YV8YC9 Nami
coLeader
4373 4930 832 613
13| [207] #29QY9YG2 #29QY9YG2 Rabbit
coLeader
4132 2928 161 0
14| [191] #P2JVP8JJ2 #P2JVP8JJ2 情谊阁
Elder
3855 3274 1189 437
15| [194] #9CRCCRUQV #9CRCCRUQV 奈奈
Elder
3819 4908 818 559
16| [209] #90QP9VGYC #90QP9VGYC 情谊小筑
Elder
3721 3418 440 468
17| [146] #8YJLPL2UJ #8YJLPL2UJ Kiu Pong
member
3619 2654 310 432
18| [224] #PJCC0PPUR #PJCC0PPUR sed
coLeader
3548 4370 4394 1921
19| [229] #QUJRPULV #QUJRPULV 似水流年
Elder
3540 3390 639 468
20| [184] #GRQP092V #GRQP092V 杜洛
member
3533 50 540 276
21| [181] #JLL0CGGJ #JLL0CGGJ 大菜村
Elder
3513 3181 3125 432
22| [147] #8QJLQVPP #8QJLQVPP gg2
Elder
3254 2648 724 807
23| [141] #Y9Q8L00UR #Y9Q8L00UR 荨浅
member
3187 2544 109 216
24| [127] #PCPRQ8J8P #PCPRQ8J8P 圣贤
member
3075 2292 0 0
25| [108] #QPC8JGPP0 #QPC8JGPP0 KkOoSs
member
2987 2735 50 966
26| [156] #28V0YU9CP #28V0YU9CP 蟑蛛
member
2980 3638 185 126
27| [189] #822JRR0JP #822JRR0JP 優依
coLeader
2959 4002 0 0
28| [234] #2PLG9QLJ #2PLG9QLJ 乱乱来
Elder
2787 3318 0 0
29| [118] #LGYPUY29V #LGYPUY29V 吾曉汝
member
2657 2994 0 198
30| [142] #2VG29P80V #2VG29P80V 王一博
member
2612 2045 0 49
31| [130] #8U2C9RGQ8 #8U2C9RGQ8 小俊
member
2609 2253 0 0
32| [176] #Y0J0RPY2 #Y0J0RPY2 shadow
member
2604 2768 0 0
33| [131] #P8CV8L99L #P8CV8L99L 墨影
member
2594 2582 0 973
34| [160] #RLY8CGGV #RLY8CGGV hokay
member
2572 2443 3 169
35| [94] #Q2JRGPV20 #Q2JRGPV20 龙王庙
member
2466 2215 5 572
36| [185] #2R9CLL0CQ #2R9CLL0CQ 旧梦
member
2406 3876 0 0
37| [100] #Q22VGUQU8 #Q22VGUQU8 may 1234
member
2335 2398 97 335
38| [163] #88GL9R2GP #88GL9R2GP Phoebe Chan
member
2262 3702 464 60
39| [105] #YRVUQUJP2 #YRVUQUJP2 大家好
member
2142 2363 7 198
40| [89] #QPCP9J9PR #QPCP9J9PR 初冬夜寒
member
2087 2259 224 31
41| [119] #LR0QCG9VC #LR0QCG9VC 全村的希望
member
2063 3045 0 0
42| [167] #L9YRLYL8U #L9YRLYL8U HK
member
2010 3717 0 0
43| [144] #2QCY8C98 #2QCY8C98 冰冰
leader
1881 2064 0 0
44| [91] #QYU28VRRR #QYU28VRRR оsla
member
1863 2439 0 0
45| [88] #28VJ29Y8Q #28VJ29Y8Q s s
member
1830 2352 0 0
46| [67] #QPJP2VQQ0 #QPJP2VQQ0 T R Z
member
1459 2011 0 0
47| [112] #LU2YLCYR9 #LU2YLCYR9 :3
member
1444 2698 75 2310

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here