#JPPR0QL 香港

Clan Level

20

Description

會規:長期休戰人員去香港卡門部戰營休養!本部係主戰營.1:本部紅牌人員不得超5人.紅牌係留俾長期參戰升女王同老王時使用!2:翻紅不得超一周.升級到第六日時必須歸隊!3:所有參展人員必須全力以赴.部落微信群id:chien0914

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39795
49/50
Hong Kong
inviteOnly
1
0
#JPPR0QL

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [226] #Y2YLVVV0C #Y2YLVVV0C edity
coLeader
5391 4647 19613 17941
2| [263] #CG98VPLQ #CG98VPLQ ctbsum
coLeader
5324 4883 24899 18018
3| [221] #9RP2C29Q #9RP2C29Q HNM
coLeader
5268 5119 12598 18249
4| [215] #UV90JP #UV90JP Jumanji
Elder
5202 4771 9075 13776
5| [232] #J9CR8YP #J9CR8YP i-mala
Elder
4868 4098 7582 6988
6| [236] #CCUV2L8J #CCUV2L8J Jesse
coLeader
4811 4394 1607 3854
7| [231] #PQ90L2CR #PQ90L2CR Mala
coLeader
4684 3870 6032 5126
8| [206] #Y298YQUC #Y298YQUC blank tony
Elder
4619 3686 760 1058
9| [220] #JGURVQQ #JGURVQQ นำตาล
member
4486 3828 8095 7458
10| [201] #29YV8YC9 #29YV8YC9 Nami
coLeader
4036 4753 1482 1115
11| [189] #29QY9YG2 #29QY9YG2 Rabbit
coLeader
3868 2816 1581 1317
12| [175] #Y0J0RPY2 #Y0J0RPY2 shadow
member
3770 2768 1127 2010
13| [165] #LCGVC9LY #LCGVC9LY •Bubu•
member
3707 2300 950 6239
14| [222] #QUJRPULV #QUJRPULV 似水流年
member
3611 3274 2030 1612
15| [175] #9CRCCRUQV #9CRCCRUQV 奈奈
Elder
3604 4749 1603 1212
16| [207] #PJCC0PPUR #PJCC0PPUR sed
coLeader
3592 4349 10245 6625
17| [197] #90QP9VGYC #90QP9VGYC 情谊小筑
member
3503 3212 1788 1311
18| [187] #2QUV0Q8P #2QUV0Q8P 玥玥頤頤
member
3480 5000 482 1181
19| [175] #P2JVP8JJ2 #P2JVP8JJ2 情谊阁
member
3475 3182 1546 1367
20| [139] #YCLPJY0L9 #YCLPJY0L9 童话、万能箱
member
3407 2527 373 1544
21| [172] #JLL0CGGJ #JLL0CGGJ 大菜村
member
3316 3016 307 355
22| [220] #RLG8YYCV #RLG8YYCV 毒虾小国
coLeader
3229 3501 0 0
23| [201] #GL299U8R #GL299U8R 寶寶熊小狗
member
3177 3683 3745 2828
24| [216] #282PVR9UU #282PVR9UU 龙域
member
3123 3500 0 0
25| [166] #GRQP092V #GRQP092V 杜洛
member
2961 50 1092 499
26| [215] #8LCUC0PP9 #8LCUC0PP9 Nurburgring
coLeader
2951 2899 0 0
27| [233] #2PLG9QLJ #2PLG9QLJ 乱乱来
Elder
2908 3523 0 0
28| [177] #22JQJPGJY #22JQJPGJY Kimi
coLeader
2885 2256 0 0
29| [177] #9QGPRY9C #9QGPRY9C law.sia
member
2818 2977 25 0
30| [169] #29RJJGJV2 #29RJJGJV2 毒 ⚡⚡ PRAWN ⚡⚡
member
2670 2438 0 0
31| [126] #9LVJ089GC #9LVJ089GC 阳光城堡
member
2662 2359 0 829
32| [189] #822JRR0JP #822JRR0JP 優依
coLeader
2498 4002 669 1904
33| [96] #PP899UP99 #PP899UP99 天之赫
member
2482 2449 83 431
34| [167] #YYGRYC2 #YYGRYC2 Ice
coLeader
2472 2641 50 0
35| [166] #8LRUG0Y99 #8LRUG0Y99 Pooh
member
2453 3262 173 175
36| [122] #LY09RCQQ9 #LY09RCQQ9 世纪家园
member
2342 2424 0 0
37| [143] #8CP0YP8Y #8CP0YP8Y 心澄
member
2340 1691 86 593
38| [158] #PVL89VYP #PVL89VYP kelvinlee200113
coLeader
2296 2113 0 0
39| [153] #88GL9R2GP #88GL9R2GP Phoebe Chan
member
2284 3730 647 318
40| [126] #UC2QUGP2 #UC2QUGP2 Boeing 777
member
2283 2290 33 132
41| [134] #L0GP02JYU #L0GP02JYU 《疯狂原始人》
member
2141 2798 16 738
42| [148] #28V0YU9CP #28V0YU9CP 蟑蛛
member
2131 3097 0 0
43| [143] #2QCY8C98 #2QCY8C98 冰冰
leader
1905 2064 89 31
44| [161] #98VV022R #98VV022R 甯兒
member
1896 81 1526 1151
45| [91] #P8U9VR2CU #P8U9VR2CU 他没那种命
member
1843 2524 0 0
46| [96] #P8YCJY8JU #P8YCJY8JU peter
member
1603 2376 240 2005
47| [143] #L9YRLYL8U #L9YRLYL8U HK
member
1561 3658 129 429
48| [64] #Q22VGUQU8 #Q22VGUQU8 may 1234
member
947 1986 113 178
49| [78] #9UGR9GUY2 #9UGR9GUY2 GoStop
coLeader
900 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here