#JPPR0QL 香港

Clan Level

20

Description

會規:長期休戰人員去香港卡門部戰營休養!本部係主戰營.1:本部紅牌人員不得超5人.紅牌係留俾長期參戰升女王同老王時使用!2:翻紅不得超一周.升級到第六日時必須歸隊!3:所有參展人員必須全力以赴.部落微信群id:chien0914

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
38289
48/50
Hong Kong
inviteOnly
0
0
#JPPR0QL

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Friendly

Friendly

Newbie Friendly

Newbie Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #Y2YLVVV0C #Y2YLVVV0C edity
coLeader
5237 4816 15318 14585
2| [214] #9RP2C29Q #9RP2C29Q HNM
coLeader
5234 4990 10125 14759
3| [259] #CG98VPLQ #CG98VPLQ ctbsum
coLeader
5222 5182 19928 14553
4| [199] #Y298YQUC #Y298YQUC blank tony
Elder
4870 3687 1649 1735
5| [230] #J9CR8YP #J9CR8YP i-mala
Elder
4772 3930 3534 3062
6| [228] #PQ90L2CR #PQ90L2CR Mala
coLeader
4440 3891 3635 2479
7| [197] #29YV8YC9 #29YV8YC9 Nami
coLeader
4404 4822 2902 2929
8| [215] #8LCUC0PP9 #8LCUC0PP9 Nurburgring
coLeader
4306 2899 2741 1977
9| [234] #CCUV2L8J #CCUV2L8J Jesse
coLeader
4260 4309 2751 1269
10| [156] #LCGVC9LY #LCGVC9LY •Bubu•
member
3922 2268 795 6341
11| [219] #QUJRPULV #QUJRPULV 似水流年
member
3806 3101 1908 1031
12| [171] #Y0J0RPY2 #Y0J0RPY2 shadow
member
3657 2675 895 1353
13| [193] #90QP9VGYC #90QP9VGYC 情谊小筑
member
3645 3097 1412 1384
14| [183] #29QY9YG2 #29QY9YG2 Rabbit
coLeader
3565 2642 2416 1714
15| [168] #9CRCCRUQV #9CRCCRUQV 奈奈
Elder
3544 4646 3775 1834
16| [201] #PJCC0PPUR #PJCC0PPUR sed
coLeader
3440 4198 4406 3764
17| [169] #P2JVP8JJ2 #P2JVP8JJ2 情谊阁
member
3395 2926 1704 1071
18| [177] #22JQJPGJY #22JQJPGJY Kimi
coLeader
3348 2256 1460 1714
19| [220] #RLG8YYCV #RLG8YYCV 毒虾小国
coLeader
3296 3501 0 122
20| [132] #YCLPJY0L9 #YCLPJY0L9 童话、万能箱
member
3270 2555 697 1150
21| [169] #JLL0CGGJ #JLL0CGGJ 大菜村
member
3263 2968 246 231
22| [121] #LY09RCQQ9 #LY09RCQQ9 世纪家园
member
3157 2424 164 1475
23| [185] #2QUV0Q8P #2QUV0Q8P 玥玥頤頤
member
3091 4859 1606 2066
24| [233] #2PLG9QLJ #2PLG9QLJ 乱乱来
Elder
3029 3523 45 231
25| [216] #282PVR9UU #282PVR9UU 龙域
member
2910 3500 0 0
26| [177] #9QGPRY9C #9QGPRY9C law.sia
member
2790 2977 79 0
27| [169] #29RJJGJV2 #29RJJGJV2 毒 ⚡⚡ PRAWN ⚡⚡
member
2754 2438 0 0
28| [121] #9LVJ089GC #9LVJ089GC 阳光城堡
member
2730 2323 1 2181
29| [161] #GRQP092V #GRQP092V 杜洛
member
2686 50 988 469
30| [126] #L0GP02JYU #L0GP02JYU 《疯狂原始人》
member
2685 2855 445 1377
31| [137] #PQJPV0LLY #PQJPV0LLY 划水清云迷妹
member
2584 3400 0 0
32| [170] #9CQQJU0 #9CQQJU0 炸天男神经CLUB
member
2546 2695 0 0
33| [167] #YYGRYC2 #YYGRYC2 Ice
coLeader
2478 2641 0 0
34| [160] #98VV022R #98VV022R 甯兒
member
2371 81 4101 886
35| [151] #88GL9R2GP #88GL9R2GP Phoebe Chan
member
2280 3685 758 140
36| [158] #PVL89VYP #PVL89VYP kelvinlee200113
coLeader
2245 2083 0 0
37| [73] #LG008URJY #LG008URJY 小柒柒
member
2218 1194 0 520
38| [180] #822JRR0JP #822JRR0JP 優依
coLeader
2216 3791 1096 3804
39| [94] #PP899UP99 #PP899UP99 天之赫
member
2215 2505 0 0
40| [126] #UC2QUGP2 #UC2QUGP2 Boeing 777
member
2210 2288 28 132
41| [158] #8LRUG0Y99 #8LRUG0Y99 Pooh
member
2142 3044 173 170
42| [147] #28V0YU9CP #28V0YU9CP 蟑蛛
member
2123 3334 0 0
43| [142] #8CP0YP8Y #8CP0YP8Y 心澄
member
2088 1604 0 0
44| [142] #2QCY8C98 #2QCY8C98 冰冰
leader
1904 2064 37 35
45| [77] #P8YCJY8JU #P8YCJY8JU peter
member
1781 2170 20 2375
46| [130] #L9YRLYL8U #L9YRLYL8U HK
member
1633 3365 3884 484
47| [39] #Q22VGUQU8 #Q22VGUQU8 may 1234
member
1025 1569 0 320
48| [78] #9UGR9GUY2 #9UGR9GUY2 GoStop
coLeader
748 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here