#JPQCV0V Istana Melayu

Clan Level

17

Description

♥️Welcome to Istana Melayu♥️DOB:25022016♥️War back to back♥️ Mcm biasa, pandai req harus pandai donet♥️War HARUS ada SEMUA hero♥️Bila masuk rumah, beri slm♥️Kalah itu biasa, menang itu yg luar biasa♥️

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
46688
45/50
Malaysia
inviteOnly
1
1800
#JPQCV0V

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [217] #PUL2RJCL #PUL2RJCL tok nayban
coLeader
5159 4456 1882 2115
2| [219] #28PQQL2LV #28PQQL2LV kays
Elder
5149 4574 1299 891
3| [224] #GR8JQUYC #GR8JQUYC epuliskandar
coLeader
5109 4317 2015 1534
4| [230] #28Y8CQYU #28Y8CQYU achoyzs
coLeader
5100 5028 1882 1409
5| [220] #22PGPQ8VU #22PGPQ8VU Prince am'Jr
coLeader
5079 4472 1584 1426
6| [219] #9L9CC8Q2 #9L9CC8Q2 kurin
Elder
5072 4476 1694 2258
7| [226] #22RLLGUVP #22RLLGUVP ca
Elder
5069 4378 1579 1605
8| [236] #L9CCYLVU #L9CCYLVU kicky
coLeader
5038 5056 1104 1972
9| [239] #CJVJCL9 #CJVJCL9 I am Togell
Elder
5025 4466 537 847
10| [239] #2PCV0JGCC #2PCV0JGCC KaZe
Elder
4982 4564 2225 2096
11| [193] #P9CLQVQ2 #P9CLQVQ2 adam
Elder
4981 3312 1425 1852
12| [227] #9P0LR8P9 #9P0LR8P9 Firada
Elder
4952 4963 1680 1111
13| [212] #29RY98JC2 #29RY98JC2 MEK
Elder
4945 4658 513 754
14| [194] #98Q2VYV8 #98Q2VYV8 Lutheas
Elder
4925 3708 734 654
15| [215] #VGJQ8LLC #VGJQ8LLC Mojojojo
Elder
4919 3549 872 498
16| [196] #2JRP2VP2 #2JRP2VP2 no_mercy
coLeader
4916 2504 765 940
17| [231] #20U9YU0J #20U9YU0J red360
Elder
4894 4056 1947 1034
18| [227] #2808JGY9J #2808JGY9J bloodshed
Elder
4883 4849 316 218
19| [217] #9PQJRPLY #9PQJRPLY -->> E1 <<--
coLeader
4856 3046 798 970
20| [227] #2PRJRC0C2 #2PRJRC0C2 #KORN#
Elder
4836 4854 766 1796
21| [207] #RCU0YQGV #RCU0YQGV pitpull
Elder
4824 3895 629 428
22| [242] #R2PY2PU0 #R2PY2PU0 Princess
leader
4821 3885 450 229
23| [213] #QUYVVJQP #QUYVVJQP Raz One
Elder
4706 3479 317 595
24| [233] #2Q2QQ0G0 #2Q2QQ0G0 JüN
coLeader
4621 2955 467 235
25| [214] #2YC9C9RC9 #2YC9C9RC9 wansalafi
Elder
4384 4900 178 308
26| [212] #298RGUCC #298RGUCC #AngsaGanas
Elder
4380 3543 266 154
27| [223] #YQ0JJ02P #YQ0JJ02P >>NaiNa<<
coLeader
4326 3281 270 227
28| [205] #YQUVRLQJ #YQUVRLQJ DAUSKDJ2310
Elder
4241 3493 266 231
29| [219] #QYY09QGQ #QYY09QGQ Areh
Elder
4135 3831 286 94
30| [199] #Q0LJR09P #Q0LJR09P Adam Mukriz
Elder
4058 609 691 324
31| [169] #222UY8R80 #222UY8R80 Izwan
Elder
3730 3395 47 72
32| [175] #CQYQGQ2L #CQYQGQ2L KoRn Jr
Elder
3712 3476 823 472
33| [165] #8CYVJQV2 #8CYVJQV2 syazwan
Elder
3648 2720 176 705
34| [187] #20CVQRP0Y #20CVQRP0Y alin afiz^_^
Elder
3532 3096 73 190
35| [176] #2GUYVGQVV #2GUYVGQVV EyeiSTalKU
Elder
3431 3037 1356 965
36| [171] #20C9QC0LV #20C9QC0LV huzaifah
Elder
3401 3870 55 120
37| [119] #YC8VVJLYY #YC8VVJLYY Imtiyaz
Elder
3332 2490 150 0
38| [216] #GVPYYC8C #GVPYYC8C cromok
Elder
2948 4680 147 0
39| [173] #828U0Q08 #828U0Q08 A.L
Elder
2865 2370 0 0
40| [197] #Q0PVVP08 #Q0PVVP08 ★[DK]♀KENZO♀★
Elder
2848 4926 803 960
41| [194] #2GUQCL2V #2GUQCL2V zero
Elder
2829 4613 181 0
42| [148] #22QL8PYVU #22QL8PYVU radzi
Elder
2690 2649 0 0
43| [88] #LLGQCRV22 #LLGQCRV22 EyeStalkYouYaya
Elder
2496 2158 19 197
44| [212] #C28UQUU0 #C28UQUU0 mAsTeR aEy
Elder
2235 4347 33 75
45| [96] #9JQ8J8CPP #9JQ8J8CPP D'malaysia
member
1548 2076 17 30

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here