#JPRCGPUU EXTREEM PICKUP

Clan Level

19

Description

Jai hind 🇮🇳

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30735
38/50
India
closed
0
400
#JPRCGPUU
Clan War League   War Log

Clan Labels

Friendly Wars

Friendly Wars

Relaxed

Relaxed

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [235] #8CG9CJCJR #8CG9CJCJR ⚡souvik⚡
Co-Leader
5469 4749 0 0
2| [217] #9JCCUQ8JC #9JCCUQ8JC ⚡anubhav⚡
Leader
4623 3537 225 36
3| [213] #P9V0CQ8LP #P9V0CQ8LP Janestorm Alex
Co-Leader
4129 4826 1590 2246
4| [112] #Q8UGV9RGQ #Q8UGV9RGQ ismart sayan
Member
4098 1705 0 0
5| [159] #LYL99YQLJ #LYL99YQLJ koustav
Member
4055 2198 2029 2082
6| [208] #Y0VYULGQJ #Y0VYULGQJ Decepticon™
Elder
3905 2523 0 0
7| [192] #YLPPRQJYL #YLPPRQJYL sayan
Member
3679 2161 0 0
8| [206] #9VJRYRQP2 #9VJRYRQP2 Navonil
Elder
3673 4649 251 92
9| [200] #9JCQ9VPJY #9JCQ9VPJY Lknight
Member
3438 3272 170 77
10| [216] #9RG0P9G2C #9RG0P9G2C Mr. Grifit
Member
3418 3975 3 0
11| [210] #Y0U2CVG0U #Y0U2CVG0U SUVEL DE KAMUS
Elder
3412 2021 118 175
12| [210] #Y00PCLJ2P #Y00PCLJ2P Rani
Member
3203 2350 587 265
13| [204] #90QCPR8GG #90QCPR8GG ✨RAKA_手术✨
Member
3098 3051 150 0
14| [186] #PQ020CPVQ #PQ020CPVQ swagata(AKASH)
Member
3064 4145 0 0
15| [158] #9PYY29Q20 #9PYY29Q20 Leͥgeͣnͫd_AS|EP
Co-Leader
3006 2159 0 301
16| [220] #29CV8CCY9 #29CV8CCY9 ♠⚡PìÝÃL⚡♠
Member
2691 3951 129 0
17| [146] #Y9CLURYRQ #Y9CLURYRQ Koustav Star2
Member
2628 2357 608 785
18| [129] #YRP0RPG2V #YRP0RPG2V ♠⚡GaLvATrOWn⚡♠
Member
2552 1936 0 0
19| [137] #QPGY890CQ #QPGY890CQ pranjoy
Member
2547 3362 0 0
20| [113] #LG02RCPC2 #LG02RCPC2 KING KOUSTAV
Elder
2375 727 1 372
21| [142] #9PU09RRJ9 #9PU09RRJ9 bubba
Member
2290 2603 0 0
22| [131] #L8PCJV0JJ #L8PCJV0JJ Dedpool
Member
2209 2323 3 0
23| [187] #8UUR8UQ9L #8UUR8UQ9L メᴸᵒʳᵈ᭄R‿Kメ
Member
2207 3257 0 0
24| [142] #PVJ29JQ2 #PVJ29JQ2 ᶦᶰᵈ×͜×राह�
Member
2132 2143 0 0
25| [124] #PVCVP2988 #PVCVP2988 Bisu
Member
2130 2035 0 0
26| [93] #QPL2LVP28 #QPL2LVP28 LXR DEATH
Member
2103 2035 241 367
27| [142] #PJLPJLRYP #PJLPJLRYP op_SUMAN
Member
2091 2452 3 0
28| [131] #9YJLVP0Q2 #9YJLVP0Q2 MEGATRON 2
Elder
2037 993 0 0
29| [111] #YVRLG9UL9 #YVRLG9UL9 $WARWOLF$
Member
1604 1672 36 0
30| [93] #LCR2CYJGG #LCR2CYJGG SUETACH
Member
1537 2163 0 0
31| [83] #Q9PJQJRG2 #Q9PJQJRG2 #PaNu_Op
Member
1472 465 0 0
32| [92] #L0JC2YYGC #L0JC2YYGC 100% Real
Member
1451 1242 0 0
33| [110] #YGQGQ2LJJ #YGQGQ2LJJ IND AMA
Member
1313 2196 0 0
34| [111] #YYLP2QUQU #YYLP2QUQU /乇||の爪ᴳᵒᵈᴹE
Member
1207 2068 0 0
35| [91] #PL9UCPVQY #PL9UCPVQY Abhishek
Member
1190 2168 0 0
36| [92] #YRP9R9UPV #YRP9R9UPV Vεղoм⚔ᴳᵒᵈ ANU
Member
1082 1575 0 0
37| [82] #YVPPQJ82L #YVPPQJ82L ࿐⁴²⁰尺ムんƲレ
Member
854 1012 0 0
38| [33] #G2VJGPYJR #G2VJGPYJR Lois
Member
657 924 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here