#JPRCGPUU EXTREEM PICKUP

Clan Level

17

Description

closed for th 9 nd th 10....open for th 12 nd th 13..clash on..🔥🔥🔥🔥🔥🥱🥱

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35999
49/50
India
closed
2
1000
#JPRCGPUU

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan Games

Clan Games

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [183] #P2GL90RQ8 #P2GL90RQ8 oas™️
Elder
4635 2876 4395 2891
2| [207] #8CG9CJCJR #8CG9CJCJR ⚡souvik⚡
Elder
4590 5030 475 2160
3| [182] #Y0U2CVG0U #Y0U2CVG0U SUVEL DE KAMUS
Elder
4539 2330 8191 4838
4| [146] #Y00PCLJ2P #Y00PCLJ2P Rani
Elder
4364 2079 12443 2684
5| [175] #9LL00L0QG #9LL00L0QG ŚĤĨVVĂĶŤ☯ĎĔĔР
Elder
4165 3811 1021 2386
6| [213] #2CU2CYJVP #2CU2CYJVP Mehdi
member
4053 4977 0 122
7| [221] #UL9QLLU0 #UL9QLLU0 CHIEF NEISAKUO
Elder
3959 3571 60 510
8| [200] #PUVV992RP #PUVV992RP baachi
Elder
3936 3745 956 401
9| [96] #LYL99YQLJ #LYL99YQLJ koustav
Elder
3781 1787 4455 2861
10| [171] #9JCCUQ8JC #9JCCUQ8JC ⚡anubhav⚡
leader
3773 3040 549 2821
11| [170] #80QJP9LV9 #80QJP9LV9 kamal 2
Elder
3746 1848 3673 1596
12| [205] #P29CG2YLL #P29CG2YLL DOMINIC TORRETO
Elder
3634 3663 885 690
13| [150] #Y0VYULGQJ #Y0VYULGQJ Decepticon™
Elder
3608 2277 1108 564
14| [198] #Y8YVCJQPU #Y8YVCJQPU ⚔️RK❤️KHU⚔️00
Elder
3470 3826 20165 8179
15| [172] #CUY9C2QP #CUY9C2QP LORCAN
Elder
3444 3131 1 203
16| [154] #90RYG9V0C #90RYG9V0C warrior deep
Elder
3431 1517 1293 866
17| [154] #P2GP9QQRY #P2GP9QQRY RÌVÚ
Elder
3256 2277 6061 858
18| [174] #9JCQ9VPJY #9JCQ9VPJY Lknight
Elder
3252 2911 1312 1984
19| [185] #Y2P0U0YY0 #Y2P0U0YY0 kamal rajput
member
3174 5109 0 330
20| [165] #P9RL2G2CL #P9RL2G2CL SP KING
Elder
3153 3296 133 1174
21| [142] #YGUGJG0VV #YGUGJG0VV kvk1
Elder
3129 3078 259 231
22| [179] #90QCPR8GG #90QCPR8GG raka
Elder
3109 2882 3540 862
23| [173] #2G0UU2P2V #2G0UU2P2V K.K.RIDERS
Elder
3103 2938 0 435
24| [151] #2R0LJJ2VL #2R0LJJ2VL kamal 1
Elder
3095 2155 18 1608
25| [174] #8V989GVQL #8V989GVQL DIPANJAN™
Elder
3033 3311 2343 688
26| [146] #YGVRC098R #YGVRC098R (;("L€G€ND"
Elder
3027 2075 4593 4197
27| [138] #YYJ8G0JL9 #YYJ8G0JL9 ⚡⚡SUMAN⚡⚡
Elder
3006 2429 150 0
28| [123] #Y9CLURYRQ #Y9CLURYRQ Koustav Star2
Elder
2946 2361 194 3681
29| [146] #8UUR8UQ9L #8UUR8UQ9L ❤️KUSHI❤️
Elder
2851 2895 141 2550
30| [138] #YLPPRQJYL #YLPPRQJYL sayan
Elder
2818 1812 1475 1252
31| [148] #99P898YL2 #99P898YL2 Royal Gamer
Elder
2806 2946 130 1350
32| [157] #9VJRYRQP2 #9VJRYRQP2 Navonil
Elder
2804 3272 1574 3196
33| [140] #YL8888988 #YL8888988 kamal 4
Elder
2705 2664 32 267
34| [186] #29CV8CCY9 #29CV8CCY9 ♠⚡PìÝÃL⚡♠
Elder
2652 3070 1863 1015
35| [178] #9RG0P9G2C #9RG0P9G2C Mr. Grifit
Elder
2381 3250 539 924
36| [153] #8U2VR8828 #8U2VR8828 ✴️S A I K A T✴️
member
2346 2034 20 168
37| [120] #PVJ29JQ2 #PVJ29JQ2 ⚔RK❤KHU⚔007™️
Elder
2342 1969 0 660
38| [161] #PYV99L90G #PYV99L90G ɧʄ ʂɧʊⓑɧɨ
member
2297 2257 2 2
39| [116] #YQ0VCQRJU #YQ0VCQRJU MONSTER
Elder
2275 2540 72 528
40| [148] #92URYYR20 #92URYYR20 Koustav
Elder
2207 2135 0 269
41| [171] #P9V0CQ8LP #P9V0CQ8LP Janestorm Alex
Elder
2178 4162 2237 5731
42| [179] #8PULUGGGU #8PULUGGGU PRANAB
member
2167 3122 0 136
43| [139] #9CPLULPYC #9CPLULPYC Sourasis
Elder
2145 2921 0 396
44| [195] #80J282R9V #80J282R9V ✴S A I K A T✴
Elder
2088 2508 1464 3274
45| [142] #YP80RGJUG #YP80RGJUG Ayush
Elder
1940 2725 33 1038
46| [103] #YYLP2QUQU #YYLP2QUQU Mr.Soldier
member
1718 2063 0 31
47| [156] #PQ020CPVQ #PQ020CPVQ swagata(AKASH)
Elder
1558 3721 573 2334
48| [123] #P9P9JCJV0 #P9P9JCJV0 Ami
member
1295 2099 75 438
49| [47] #LUUGC8QUC #LUUGC8QUC ✳️S A I K A T✳️
member
1015 110 0 60

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here