#JPUYPU2 中国北京.贰.碧海蓝天

Clan Level

26

Description

z盟互刷:只招十本以上的,1,部落战必须打,2任务必须做,3,可以无限收兵二十四小时奶号开着,以上做不到的请绕道,进部落必须加微信:13418151982。还有t2002021777777

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40950
50/50
Benin
inviteOnly
0
1100
#JPUYPU2
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [236] #88UY0QCPR #88UY0QCPR 牛逼村,村委书记
leader
5246 5000 1276 5170
2| [214] #L200V0Y0L #L200V0Y0L 快乐么么哒
coLeader
5196 4995 1037 5127
3| [217] #R82QJGQY #R82QJGQY TONY 旭
member
5106 5095 931 3206
4| [219] #RRUJQG0Y #RRUJQG0Y 高谭市
member
4946 4889 1311 6571
5| [226] #Q2JQUYVJ #Q2JQUYVJ 致命华彩
member
4929 4445 0 1527
6| [217] #9RUGGL0U #9RUGGL0U 霸天,宝爷
coLeader
4720 4472 2976 4405
7| [243] #88QGVPVR #88QGVPVR ✨梦屿千寻✨
member
4636 5064 145 1393
8| [218] #PG2V92GCL #PG2V92GCL 紫夜
coLeader
4631 4883 390 4607
9| [214] #280JG8G9R #280JG8G9R 孤星⭐️珍惜、完
member
4449 2545 0 655
10| [137] #LQQQ9L0PP #LQQQ9L0PP 月下小情人
member
4328 2937 40 398
11| [220] #92V08Q9Y #92V08Q9Y 123
member
4255 4641 0 376
12| [209] #YUUR8V8J #YUUR8V8J 浏阳河
Elder
4250 3728 0 720
13| [191] #8P0YJQJRU #8P0YJQJRU 烟雨° 梦兮
member
4167 3853 0 76
14| [252] #22QRP9809 #22QRP9809 獬豸
member
4154 3469 255 1145
15| [211] #80C9CJ2P0 #80C9CJ2P0 Skystone.LEE
member
3981 4370 0 167
16| [187] #YQUP9RUYP #YQUP9RUYP 芳大仙的
member
3805 4479 0 45
17| [205] #PYPJ29QYP #PYPJ29QYP 冰灵寶寶
member
3699 4431 86 745
18| [185] #V2JLCUYP #V2JLCUYP 烧火棍
member
3474 2553 1654 408
19| [178] #2JV0LYVQ #2JV0LYVQ 杀破狼
member
3426 1783 45 174
20| [331] #L29GQJ0U #L29GQJ0U 花姐
coLeader
3420 3527 48630 135
21| [195] #PJ2JV9G2 #PJ2JV9G2 大元宝
member
3419 4448 192 1016
22| [187] #80CLP2Q0Q #80CLP2Q0Q 复仇小王子(社会田
coLeader
3388 2862 24887 221
23| [214] #92LY922G #92LY922G 飞飞
member
3351 5122 61 0
24| [171] #899QPJPQ8 #899QPJPQ8 No.13 alimjan
member
3292 3024 799 448
25| [190] #89G2P0VU0 #89G2P0VU0 婷婷女神
member
3268 4670 0 0
26| [222] #982CRLUPY #982CRLUPY 白狐
coLeader
3212 4927 636 2412
27| [214] #9YGY8YVY #9YGY8YVY 孤星·Fan
member
3083 3155 0 0
28| [223] #8PR2UPJUG #8PR2UPJUG ༒༒
member
3074 5000 212 0
29| [176] #VGJUUULG #VGJUUULG ❤Luna❤
member
3067 1988 0 45
30| [158] #GPVP9VC9 #GPVP9VC9 小草莓
member
3025 2474 0 82
31| [129] #LGVJ8CG8Q #LGVJ8CG8Q 5个火
member
2896 3095 0 144
32| [125] #PVC02R8V0 #PVC02R8V0 老不死的
member
2877 2953 17 805
33| [176] #20UU9YQGY #20UU9YQGY City⭐Hunter
member
2819 2117 45 122
34| [224] #2RJPY822V #2RJPY822V 恩呐
member
2797 4853 2543 7737
35| [224] #2PYPGVP9 #2PYPGVP9 聪大宝贝
Elder
2789 5002 214 3479
36| [228] #9C9CG9QG #9C9CG9QG N3lson2013
member
2787 2876 2578 706
37| [154] #PUCC8Q8YL #PUCC8Q8YL 城之令君
member
2701 2842 66 144
38| [138] #892JJ8QL2 #892JJ8QL2 欧酱丶
member
2647 2217 0 106
39| [188] #PLURGV2VQ #PLURGV2VQ 卓燚
member
2597 3604 460 9380
40| [214] #9LLU2L8PJ #9LLU2L8PJ 小笨猪
coLeader
2583 4934 1053 4903
41| [204] #LCQ0G92G #LCQ0G92G 快乐萌萌哒
member
2533 3843 4 45
42| [225] #YJUPV9CP #YJUPV9CP 风流倜傥玉树临风
coLeader
2505 4120 348 987
43| [164] #P2QLJUGGJ #P2QLJUGGJ 大宝
member
2273 3918 623 77
44| [118] #LQJPUVGL0 #LQJPUVGL0 团团
member
2195 2239 1 502
45| [164] #9VLY8GLPU #9VLY8GLPU 部落
member
2124 2863 0 16
46| [146] #L8YPCQ8YY #L8YPCQ8YY 魔神丶黑龙
member
1903 4500 0 42
47| [204] #Y2CRP2JQ8 #Y2CRP2JQ8 一个人哭真爱无敌
member
1866 4878 818 2456
48| [219] #J0Y9PQ9V #J0Y9PQ9V 钇左次日
Elder
1764 4656 221 715
49| [232] #8G8JPQGY #8G8JPQGY 红 桃 k
coLeader
1688 5000 296 1962
50| [126] #Q2JCQ22L #Q2JCQ22L 雪花山庄
member
1476 2718 25 1339

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here