#JPUYPU2 中国北京.贰.碧海蓝天

Clan Level

26

Description

z盟互刷:只招十本以上的,1,部落战必须打,2任务必须做,3,可以无限收兵二十四小时奶号开着,以上做不到的请绕道,进部落必须加微信:13418151982。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
43235
50/50
Benin
inviteOnly
1
1100
#JPUYPU2
Clan War League

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Relaxed

Relaxed

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [217] #RRUJQG0Y #RRUJQG0Y 高谭市
member
5199 5000 0 600
2| [219] #92V08Q9Y #92V08Q9Y 123
member
4974 4426 0 356
3| [220] #982CRLUPY #982CRLUPY 白狐
coLeader
4924 4791 0 185
4| [211] #9LLU2L8PJ #9LLU2L8PJ 小笨猪
coLeader
4915 5000 0 179
5| [230] #8G8JPQGY #8G8JPQGY 红 桃 k
coLeader
4914 4970 202 234
6| [216] #PG2V92GCL #PG2V92GCL 紫夜
leader
4882 4987 0 275
7| [220] #8PR2UPJUG #8PR2UPJUG ༒༒
coLeader
4867 4625 171 260
8| [180] #YQUP9RUYP #YQUP9RUYP 芳大仙的
member
4851 4389 0 201
9| [212] #280JG8G9R #280JG8G9R 孤星⭐️珍惜、完
member
4827 2341 0 85
10| [222] #2PYPGVP9 #2PYPGVP9 聪大宝贝
Elder
4768 4881 0 0
11| [222] #Q2JQUYVJ #Q2JQUYVJ 致命华彩
member
4707 3901 0 512
12| [267] #Y0YQC0V #Y0YQC0V 随你去流浪
coLeader
4706 4677 0 42
13| [128] #LQQQ9L0PP #LQQQ9L0PP 月下小情人
member
4581 2962 0 80
14| [214] #9RUGGL0U #9RUGGL0U 霸天,宝爷
coLeader
4490 4759 38 327
15| [215] #R82QJGQY #R82QJGQY TONY 旭
member
4462 4971 0 0
16| [213] #UCQJPCL0 #UCQJPCL0 孤星 兽兽夜独醉
member
4250 3686 0 77
17| [206] #YUUR8V8J #YUUR8V8J 浏阳河
Elder
4246 3637 0 90
18| [181] #8P0YJQJRU #8P0YJQJRU 烟雨° 梦兮
member
4093 3491 0 40
19| [193] #PJ2JV9G2 #PJ2JV9G2 大元宝
member
3978 4623 0 82
20| [215] #P9YYRP8R #P9YYRP8R ✨紫夜、冰雪✨
Elder
3872 4132 33 0
21| [221] #2RJPY822V #2RJPY822V 恩呐
Elder
3865 4768 89 357
22| [136] #LRGQLQP80 #LRGQLQP80 打颠鸭
member
3779 3227 10 236
23| [218] #J0Y9PQ9V #J0Y9PQ9V 钇左次日
Elder
3664 4795 15 45
24| [198] #20PY8CQY2 #20PY8CQY2 please.
coLeader
3622 3504 62 306
25| [182] #PY9CJGPVQ #PY9CJGPVQ 权叔
member
3506 4361 60 683
26| [179] #PLURGV2VQ #PLURGV2VQ 卓燚
member
3485 3970 0 47
27| [167] #899QPJPQ8 #899QPJPQ8 时光荏苒流年
member
3325 2842 190 72
28| [198] #8QL90QUQR #8QL90QUQR ✨小鱼儿✨
coLeader
3269 3172 0 154
29| [327] #L29GQJ0U #L29GQJ0U 花姐
coLeader
3264 3365 7540 45
30| [176] #2JV0LYVQ #2JV0LYVQ 杀破狼
member
3253 1668 45 42
31| [171] #80CLP2Q0Q #80CLP2Q0Q 复仇小王子(社会田
coLeader
3208 3040 512 0
32| [207] #L200V0Y0L #L200V0Y0L 快乐么么哒
coLeader
3174 4901 2 138
33| [179] #89G2P0VU0 #89G2P0VU0 婷婷女神
member
3123 4213 157 346
34| [225] #9C9CG9QG #9C9CG9QG N3lson2013
member
3085 2698 30 35
35| [209] #92LY922G #92LY922G 飞飞
member
3062 5028 2 916
36| [174] #20UU9YQGY #20UU9YQGY City⭐Hunter
member
3053 1822 105 122
37| [136] #92QQCVUVG #92QQCVUVG 洛抒
member
3033 1604 0 0
38| [157] #GPVP9VC9 #GPVP9VC9 小草莓
member
2925 2502 0 0
39| [210] #9YGY8YVY #9YGY8YVY 孤星·Fan
member
2855 2952 0 127
40| [169] #9PCGQL82U #9PCGQL82U 哎哟我去
member
2658 3107 0 0
41| [193] #LCQ0G92G #LCQ0G92G 快乐萌萌哒
member
2569 3488 38 316
42| [198] #PYPJ29QYP #PYPJ29QYP 冰灵寶寶
member
2446 4155 120 44
43| [124] #LYQQG2880 #LYQQG2880 鲨王⚡绝世
member
2430 3041 0 0
44| [224] #YJUPV9CP #YJUPV9CP 风流倜傥玉树临风
coLeader
2344 4202 0 150
45| [163] #P2QLJUGGJ #P2QLJUGGJ 大宝
member
2216 3918 0 0
46| [116] #LGVJ8CG8Q #LGVJ8CG8Q 5个火
member
1931 3107 0 205
47| [198] #9C88QYJC0 #9C88QYJC0 龙园
member
1907 3691 59 392
48| [105] #Q2JCQ22L #Q2JCQ22L 雪花山庄
member
1834 1349 0 443
49| [111] #LQJPUVGL0 #LQJPUVGL0 团团
member
1815 1872 0 264
50| [135] #L8YPCQ8YY #L8YPCQ8YY 魔神丶黑龙
member
1415 3915 0 370

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here