#JPYURLV F6 TÂN AN

Clan Level

28

Description

chĩ là một game đê vui mong ae hay hiễu đúng cái ý nghĩa cua game. chơi phải hết mình. cố gắng vì clan. bỏ war 2 lần sẽ bị kick.tuyen ae war 7d zuize nhiet tinh 🤪🤪🤪

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
46076
50/50
Vietnam
open
1
3500
#JPYURLV
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [259] #Y8CUGCC8G #Y8CUGCC8G 0tungco0
Member
5604 7245 6935
2| [232] #2U0QJQ2GG #2U0QJQ2GG HẮC LONG TỬ
Member
5461 806 4084
3| [236] #9JRPLJV2L #9JRPLJV2L HoangKhoaiTo
Member
5170 698 2623
4| [245] #RL0URYPR #RL0URYPR khi gia
Co-Leader
5120 795 7498
5| [256] #V8PCURR9 #V8PCURR9 LINH RÂU 6789
Member
5099 1411 3219
6| [229] #YPRYJ02PV #YPRYJ02PV Kẻ hủy diệt
Member
5018 4247 12052
7| [215] #YGPVQRV2V #YGPVQRV2V ❤️Biên❤️19C⭐�
Elder
4996 0 318
8| [257] #GYPP9PJ #GYPP9PJ MR ATon
Co-Leader
4966 57995 13619
9| [238] #28G00PCV9 #28G00PCV9 quán quân clan
Member
4914 80 0
10| [254] #8VJPYQ2CC #8VJPYQ2CC nhoksjku
Elder
4897 3021 12691
11| [229] #9Q0CP0J9J #9Q0CP0J9J Quân_Sơn
Elder
4859 3045 3903
12| [230] #UQJ2Y29Y #UQJ2Y29Y Khoa Nguyễn
Member
4713 490 3400
13| [259] #PCLJ2GGQJ #PCLJ2GGQJ MADARA
Member
4670 8057 7137
14| [260] #PCRJPGCY2 #PCRJPGCY2 Shaper
Member
4630 6982 7133
15| [252] #2U2Y282PY #2U2Y282PY NTT_CNC
Elder
4533 193 0
16| [226] #C0R0JYVG #C0R0JYVG Châu Phú Vip
Member
4481 26 565
17| [229] #PQLU2PGCV #PQLU2PGCV Hoàng Minh Quân
Member
4418 2456 4449
18| [222] #8L0GUVR0P #8L0GUVR0P DuyNam
Member
4406 53 0
19| [224] #9QLCU2JGC #9QLCU2JGC Quân Montage
Member
4384 2492 4244
20| [232] #8U2CU0UYL #8U2CU0UYL viethoat
Member
4331 468 1330
21| [196] #YV2LUUQYY #YV2LUUQYY Lee Sin Quân
Member
4197 2675 3785
22| [152] #G8LVUGUJY #G8LVUGUJY aton
Co-Leader
4094 16418 21274
23| [240] #PRU0LY9Q2 #PRU0LY9Q2 ❤️❤️Mr_Vinh❤️
Co-Leader
4052 0 83
24| [250] #22Q9QUVV #22Q9QUVV Kiếp Phong Trần
Member
4007 2304 2049
25| [226] #892R29JJR #892R29JJR ❤Nguyễn Anh❤
Member
3996 0 967
26| [133] #G82U0CC9G #G82U0CC9G Quỳnh
Member
3973 0 0
27| [258] #YUGYYJP2 #YUGYYJP2 <<..Mr_Vinh..>&g
Co-Leader
3934 83 83
28| [234] #CCVJP29U #CCVJP29U Nghi Nguyễn
Co-Leader
3905 63 0
29| [248] #LQLJVVJVP #LQLJVVJVP tran khoa89
Leader
3905 2704 1628
30| [202] #2Q0VUPUCV #2Q0VUPUCV Anh Ba
Member
3842 396 1189
31| [200] #YLVJJ90YG #YLVJJ90YG Điệp viên007
Elder
3724 1563 1411
32| [227] #9LJCRUY8J #9LJCRUY8J satthu
Member
3703 123 0
33| [243] #GGRYC9UG #GGRYC9UG Hoà nguyễn1984
Elder
3675 2428 1674
34| [227] #8CV2JQ28V #8CV2JQ28V Lợi Zero
Co-Leader
3641 2 1156
35| [207] #PC09U20VQ #PC09U20VQ Forever
Elder
3640 1288 1040
36| [273] #Q82RLRCR #Q82RLRCR tim....!
Co-Leader
3636 4501 1758
37| [277] #J89JCGLU #J89JCGLU Tran✨Khoa⚡️✨⚡�
Co-Leader
3594 1982 1902
38| [233] #PUY92JYPL #PUY92JYPL ❤️B@/√¶G¡@❤
Member
3541 1271 2041
39| [222] #2882L9CVV #2882L9CVV Bé_tập_chơi
Elder
3531 1178 1134
40| [223] #L0009P8C9 #L0009P8C9 manhmanhhh
Member
3394 30 581
41| [241] #2Y9G0L98U #2Y9G0L98U Beauty Queen
Member
3393 1297 1106
42| [206] #YUJ9PGV92 #YUJ9PGV92 con.gio.la
Member
3346 88 1122
43| [217] #P8LPP8VC0 #P8LPP8VC0 Bảo Hân
Co-Leader
3027 106 0
44| [135] #QVV0UULJY #QVV0UULJY Best War
Member
2565 300 1244
45| [114] #G8RPQ0280 #G8RPQ0280 Atung
Co-Leader
2320 459 432
46| [205] #PVJ20Y899 #PVJ20Y899 BestWar
Co-Leader
2230 4429 1995
47| [118] #9LCC0Q8Y2 #9LCC0Q8Y2 Chính Năm Mai
Member
2197 27 950
48| [213] #LYQ8CU28C #LYQ8CU28C Minh Khang
Member
1966 1414 0
49| [183] #82G92UUPQ #82G92UUPQ vÀo♡lÀ♡cHiẾN
Member
1838 0 0
50| [57] #G9VGY2YV9 #G9VGY2YV9 vạn phú
Member
1153 0 736

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here