#JPYURLV F6 TÂN AN

Clan Level

20

Description

chĩ là một game đê vui mong ae hay hiễu đúng cái ý nghĩa cua game. chơi phải hết mình. cố gắng vì clan. bỏ war 2 lần sẽ bị kick.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
35130
37/50
Vietnam
inviteOnly
2
2600
#JPYURLV
Clan War League

Clan Labels

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [216] #PCLJ2GGQJ #PCLJ2GGQJ MADARA
Elder
4978 4577 12403 8819
2| [221] #PCRJPGCY2 #PCRJPGCY2 Shaper
coLeader
4976 4329 14488 8885
3| [187] #YQYR89VQ0 #YQYR89VQ0 huy2009
Elder
4850 4040 392 8629
4| [221] #RL0URYPR #RL0URYPR khi gia
coLeader
4574 3389 2120 2930
5| [210] #8VJPYQ2CC #8VJPYQ2CC nhoksjku
Elder
4450 4615 735 4149
6| [205] #C0R0JYVG #C0R0JYVG Châu Phú Vip
coLeader
4419 4466 66 3599
7| [253] #J89JCGLU #J89JCGLU Tran✨Khoa⚡️✨⚡
coLeader
4399 4854 13028 4774
8| [235] #2U2Y282PY #2U2Y282PY NTT_CNC
coLeader
4392 3953 2009 3439
9| [249] #Q82RLRCR #Q82RLRCR tim....!
coLeader
4355 5083 4616 3082
10| [205] #8CV2JQ28V #8CV2JQ28V đời là chó
coLeader
3986 3882 423 2236
11| [165] #90J28YR8Q #90J28YR8Q 12345
member
3863 2778 243 552
12| [152] #2RLVJCJU9 #2RLVJCJU9 Tiến saddd
member
3816 2071 3728 4435
13| [200] #9LJCRUY8J #9LJCRUY8J satthu
coLeader
3741 4029 1922 2077
14| [170] #LQLJVVJVP #LQLJVVJVP tran khoa89
leader
3559 3868 9061 6434
15| [123] #92Q8VGQG2 #92Q8VGQG2 SoSadddd
Elder
3471 1718 7 4220
16| [237] #YUGYYJP2 #YUGYYJP2 <<..Mr_Vinh..>&g
coLeader
3374 5354 6819 4480
17| [131] #80U00U0JR #80U00U0JR tju
member
3182 2861 277 0
18| [222] #29PLCP #29PLCP Tran Khương
Elder
3078 3506 0 0
19| [187] #PRU0LY9Q2 #PRU0LY9Q2 Big Zero
Elder
3062 4757 6808 3270
20| [158] #8UQYJLYQV #8UQYJLYQV trÂn
coLeader
2999 2225 2692 1726
21| [156] #999VPCRQP #999VPCRQP ☆Gaia☆
Elder
2940 2641 152 1272
22| [175] #8CVJVP0L #8CVJVP0L Longluxury
Elder
2844 3834 0 0
23| [168] #P8LPP8VC0 #P8LPP8VC0 Bảo Hân
coLeader
2837 2743 435 1694
24| [168] #9PJ9JLLLG #9PJ9JLLLG Corazon
member
2457 2720 0 0
25| [108] #L2V9CC8RL #L2V9CC8RL yaourmuoi
member
2421 2467 0 0
26| [104] #LU2RYLUYL #LU2RYLUYL Ta Là Covid 19
member
2396 2537 0 1253
27| [131] #PVJ20Y899 #PVJ20Y899 BestWar
member
2388 2530 315 233
28| [200] #20JR9QRU0 #20JR9QRU0 tim…!
coLeader
2321 3450 0 0
29| [94] #YQ0L9P0G0 #YQ0L9P0G0 Cùi bắp
member
2041 2419 0 0
30| [103] #Q0YGJL2Y9 #Q0YGJL2Y9 KimNgândễthương
member
1973 2934 0 175
31| [112] #L2CC2RLPU #L2CC2RLPU MR.HMT
member
1661 2985 0 0
32| [112] #9PYQ9CRU2 #9PYQ9CRU2 Công An Tỉnh
coLeader
1575 1934 0 0
33| [68] #Q0L8298PJ #Q0L8298PJ Kim Ngân
Elder
1471 2065 0 0
34| [84] #YYVUJUPJJ #YYVUJUPJJ OK✅
member
1434 2121 0 0
35| [61] #LVGPJ8CCU #LVGPJ8CCU nhancu01
member
1320 2301 0 0
36| [61] #LUU0CL09Y #LUU0CL09Y Bố Tuấn
Elder
1144 1868 0 231
37| [52] #LUUJ9QLRR #LUUJ9QLRR phonghy
member
1043 855 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here