#JQ8YUR Birodalom

Clan Level

23

Description

Üdv! felvétel: th8 lvl10 king, th 9 mindkét hős 20/20, th10 minkét hős 30/30, th11 hősök 40 felett. Th 12 queen/king 45+, warden 20. rusholtan ne jelentkezz. th8-9 minimum 300⭐️ th10 felett minimum 500

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31264
45/50
Hungary
inviteOnly
0
600
#JQ8YUR
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [260] #8JP9YQPY0 #8JP9YQPY0 adap
Co-Leader
5044 818 255
2| [199] #LUUJUGYL #LUUJUGYL Preszli
Elder
3867 1528 0
3| [202] #2YG2JU0GP #2YG2JU0GP gizike
Elder
3749 1315 2113
4| [219] #88G22VCQV #88G22VCQV kalmi
Elder
3588 1253 653
5| [250] #YRJ2YVY #YRJ2YVY Zoltán Sk
Leader
3582 1996 1421
6| [227] #JYJQCL29 #JYJQCL29 Robi
Elder
3575 291 83
7| [257] #GCRUQJ92 #GCRUQJ92 Eszter
Co-Leader
3286 1529 0
8| [147] #LYRVJLVYJ #LYRVJLVYJ SkyBali
Member
3237 0 346
9| [204] #2C02Y90GL #2C02Y90GL ⚡Pöti⚡
Elder
3118 1647 1543
10| [188] #8YU0LJGJ #8YU0LJGJ boni1616
Member
3060 0 0
11| [161] #L8GQ09PUL #L8GQ09PUL Aeldasohn
Elder
3034 117 321
12| [202] #800GU0LV2 #800GU0LV2 díínó
Member
3019 130 0
13| [165] #9GCCRGUY0 #9GCCRGUY0 Patrik
Member
3012 225 1140
14| [195] #RVUC92PV #RVUC92PV Freddy
Elder
3006 1173 1175
15| [193] #R0PLCJ98 #R0PLCJ98 Tacco
Elder
2998 0 0
16| [123] #P2VY8U0G0 #P2VY8U0G0 balint246
Member
2975 45 0
17| [207] #J2GRRCLP #J2GRRCLP Andrew
Member
2944 0 225
18| [166] #8U90V2Q #8U90V2Q Bence
Elder
2936 904 1880
19| [174] #9PC89UJ8V #9PC89UJ8V barni
Member
2910 0 0
20| [171] #9VV8UYC00 #9VV8UYC00 HUNZsíroskenyér
Elder
2845 0 0
21| [194] #2P9QV9JV9 #2P9QV9JV9 Ben
Elder
2800 89 966
22| [235] #GC8VJRU8 #GC8VJRU8 Edieturs
Elder
2719 0 0
23| [125] #QJ92GLRUJ #QJ92GLRUJ Adam07
Member
2710 247 145
24| [173] #2YQ2CVJL8 #2YQ2CVJL8 Laci
Elder
2678 0 0
25| [157] #9VCR82VP0 #9VCR82VP0 Álmos
Member
2664 0 0
26| [232] #298C2LV99 #298C2LV99 Max
Co-Leader
2655 241 0
27| [139] #20CYJJP2G #20CYJJP2G zorall igor
Elder
2637 815 1496
28| [168] #8J9PQ88P #8J9PQ88P Dr.looting
Member
2626 0 0
29| [149] #90G9CGJRQ #90G9CGJRQ happyplayer
Elder
2576 0 0
30| [241] #QC08QGJ2 #QC08QGJ2 Kobuk
Co-Leader
2566 515 0
31| [152] #QGL8288Y #QGL8288Y Bence
Member
2547 0 0
32| [125] #QRCL8Q92C #QRCL8Q92C Garafalva
Member
2479 0 760
33| [162] #YQCJPL92 #YQCJPL92 Hádész
Member
2455 0 0
34| [147] #20CG0J8RU #20CG0J8RU DefactOo
Member
2417 244 0
35| [160] #8YU98UJJ8 #8YU98UJJ8 HUN_Combi
Member
2363 182 288
36| [150] #8JYY2RR22 #8JYY2RR22 Kevin
Elder
2333 64 0
37| [175] #YL2VCLUYL #YL2VCLUYL lil’Edi
Member
2263 0 0
38| [182] #2JYCQ8VGL #2JYCQ8VGL Kriszti
Co-Leader
2214 0 0
39| [158] #8U0J0RJL #8U0J0RJL zoli
Member
2182 1007 1011
40| [159] #PLYPPCU8 #PLYPPCU8 ...:RVivi:...
Elder
2179 0 0
41| [119] #LJRVG9CGR #LJRVG9CGR Beni
Member
2008 0 67
42| [106] #2QV89YQLG #2QV89YQLG Lefi
Member
1906 2 959
43| [109] #LL22ULUVC #LL22ULUVC hadi
Member
1894 0 0
44| [125] #92LYG9YQJ #92LYG9YQJ gamer
Member
1644 0 0
45| [234] #8YCU8JQY #8YCU8JQY Songi Papi
Co-Leader
1505 586 864

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here