#JQGC980U LHLA

Clan Level

5

Description

共创神圣王国

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
18230
46/50
Togo
open
0
0
#JQGC980U
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [134] #9V9V0LVYG #9V9V0LVYG LHL1526
member
3656 2530 858 846
2| [131] #P2PC28RVG #P2PC28RVG 阳春小镇2
member
3566 2601 781 851
3| [132] #9U9UR20J8 #9U9UR20J8 阳春小镇3
member
3545 2589 911 846
4| [132] #9RPJUQ9UV #9RPJUQ9UV 阳春小镇
member
3529 2503 807 814
5| [149] #9GUVVY0PG #9GUVVY0PG LHLA
leader
2650 3490 0 0
6| [134] #P2P0YVLRP #P2P0YVLRP 白衣镇
Elder
2393 2780 0 0
7| [126] #P0JGGG0GQ #P0JGGG0GQ 云兴小镇3
member
2372 2405 0 0
8| [130] #9JJCVGL0P #9JJCVGL0P 云旺镇
member
2274 2567 0 0
9| [68] #L20VVP9PC #L20VVP9PC 九天玄尊♥
member
2249 972 0 0
10| [112] #8R8C80VLP #8R8C80VLP 王者归来
member
2222 2293 0 0
11| [112] #P0PURLQQY #P0PURLQQY 桔子园
member
2113 2184 0 0
12| [113] #P2LRGCQJ2 #P2LRGCQJ2 桃子园
member
2101 2045 0 0
13| [112] #P28RU8JG0 #P28RU8JG0 油茶园
member
1971 2347 0 0
14| [45] #LRG8RRJPJ #LRG8RRJPJ 嘿丶Baby
member
866 1094 0 0
15| [41] #YC9PRQQCR #YC9PRQQCR 张诗鹏
member
804 871 0 0
16| [27] #YUG20J9CJ #YUG20J9CJ jexx"no"limit
member
783 104 0 0
17| [36] #YL8VPLUR8 #YL8VPLUR8 雪院
member
760 1272 0 0
18| [16] #LGPP9R8R9 #LGPP9R8R9 若冰
member
721 166 0 0
19| [32] #LGYJQ8YRR #LGYJQ8YRR why
member
715 1271 0 0
20| [25] #LP8L0CGY9 #LP8L0CGY9 哈哈哈,你是猪
member
681 161 0 0
21| [39] #Y9U9C88QY #Y9U9C88QY THEEVIL
member
668 50 0 0
22| [20] #Q9PJCU80J #Q9PJCU80J Indy
member
625 393 0 0
23| [16] #92R9V09Q #92R9V09Q 龙神天下
member
618 108 0 0
24| [19] #PGLPVY8QG #PGLPVY8QG 我姓李
member
608 192 0 0
25| [20] #L22QQUVG0 #L22QQUVG0 玉丽
member
606 50 0 0
26| [18] #L9VGVVRQG #L9VGVVRQG 玛琳菲森
member
591 138 0 0
27| [13] #P9JVUVUGJ #P9JVUVUGJ 李庄
member
553 50 0 0
28| [25] #9UULCQLRV #9UULCQLRV 黑魔
member
548 333 0 0
29| [11] #L8J92L9PY #L8J92L9PY 社会小弟弟
member
546 80 0 0
30| [15] #L2VPLLYJQ #L2VPLLYJQ min thu
member
528 50 0 0
31| [14] #LCUPUJYRQ #LCUPUJYRQ MDS.剑仙
member
523 101 0 0
32| [13] #L28YJPRPQ #L28YJPRPQ 妲己没鸡几
member
477 0 0 0
33| [11] #LLLL89YPV #LLLL89YPV 面包的家
member
466 0 0 0
34| [22] #LCJQU0Q20 #LCJQU0Q20 心如止水
member
441 50 0 0
35| [14] #YRLPYQ2CV #YRLPYQ2CV 武神
member
416 181 0 0
36| [21] #LPL2YJ2UQ #LPL2YJ2UQ 旅途无忧
member
383 235 0 0
37| [10] #LQCJU2J8P #LQCJU2J8P Aryan
member
354 50 0 0
38| [9] #LVVYPJC8J #LVVYPJC8J darkdrogon2
member
304 0 0 0
39| [10] #L0PUQ2VG2 #L0PUQ2VG2 康圣杰
member
301 0 0 0
40| [7] #YUQ829RQ8 #YUQ829RQ8 V.SHASWATH
member
291 0 0 0
41| [11] #Y9JC9GL0R #Y9JC9GL0R بردیا
member
281 112 0 0
42| [9] #Y9UYPL9RR #Y9UYPL9RR 123
member
258 0 0 0
43| [9] #LG9U2GVPY #LG9U2GVPY .com£
member
255 0 0 0
44| [8] #YLVRVCRGQ #YLVRVCRGQ 大王庄
member
174 0 0 0
45| [9] #LYUGC2G2U #LYUGC2G2U Laurencemoose
member
164 0 0 0
46| [8] #L2UJUJQGQ #L2UJUJQGQ 无不听从无不羡慕
member
152 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here