#JQJVP8RU 小馒头帝国之开苏美守

Clan Level

21

Description

♤ ♤ ♤欢迎加入小馒头帝国互刷总部!♥♥♥♤ ♤ ♤本部落隶属于自由女神系列!【晋盟】♥♥♥♤ ♤ ♤部落招收11 12 13本玩家!♥♥♥♤ ♤ ♤本部落于2017创立。部落内部群是564418896。自由女神系列统一接待群435809688。联赛期间不开联赛,正常互刷,需要打联赛加首领QQ1213056752

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30993
47/50
Antarctica
inviteOnly
0
2400
#JQJVP8RU
Clan War League

Clan Labels

Trophy Pushing

Trophy Pushing

International

International

Farming

Farming

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [211] #9LU82J88 #9LU82J88 不死亡灵
Elder
4452 3990 624 865
2| [201] #PURQCCV9G #PURQCCV9G 低调
member
3957 4497 200 607
3| [191] #R8VUJ0V8 #R8VUJ0V8 诺克萨斯
Elder
3843 3756 1020 803
4| [161] #L8CCLGJ2G #L8CCLGJ2G 披荆斩棘孤者为王
member
3599 3869 92 471
5| [189] #2002Q9J8R #2002Q9J8R 清晨啃个丿馒头
Elder
3534 3192 0 0
6| [140] #PQV98YQUV #PQV98YQUV MTG天劫
member
3487 2756 0 0
7| [127] #PLCPPR8U2 #PLCPPR8U2 吾儿化腾何在
Elder
3384 2819 508 1286
8| [166] #82RQPR9Q0 #82RQPR9Q0 kenny
Elder
3371 2948 240 204
9| [163] #R0QJVC8G #R0QJVC8G 岸古
Elder
3229 2989 50 0
10| [196] #2PQ8LL2LC #2PQ8LL2LC 三生丶
Elder
3228 3900 0 0
11| [155] #YQVQU2URU #YQVQU2URU Melony
Elder
3209 3141 1967 67
12| [188] #8VCL20QPR #8VCL20QPR ꧁༺柠༒沫༻꧂
Elder
3096 3954 1971 0
13| [205] #9CQ09PJYP #9CQ09PJYP 木桶村
coLeader
3050 4419 269 542
14| [165] #9Y9RQP8Y #9Y9RQP8Y 玖月
Elder
3034 2588 80 364
15| [176] #8LGUG9R2Y #8LGUG9R2Y mild
Elder
3023 2684 804 475
16| [163] #8UU8JLGQR #8UU8JLGQR 顾小北
Elder
3023 2790 176 365
17| [184] #8VC8V9JQJ #8VC8V9JQJ 不要你走
Elder
3007 3069 0 0
18| [177] #P28U8PC9R #P28U8PC9R 知其雄 守其雌 是
Elder
3003 3207 40 355
19| [180] #8G8R8QRJU #8G8R8QRJU 逆天风云王
Elder
2945 3936 0 0
20| [178] #PC09VCLUJ #PC09VCLUJ 苏苏
leader
2807 3704 0 0
21| [117] #PCYGCGQV2 #PCYGCGQV2 Diang灬不离
member
2737 2350 0 542
22| [219] #89PCV89LJ #89PCV89LJ 追风筝的人
member
2638 2378 921 107
23| [149] #9R0YQ0LL0 #9R0YQ0LL0 无敌闪电战
Elder
2601 2921 0 47
24| [210] #QUJL2CR9 #QUJL2CR9 MEga
Elder
2577 4042 729 647
25| [166] #200UCGRQC #200UCGRQC haolong
Elder
2570 3023 0 504
26| [116] #PP2QRJ9CY #PP2QRJ9CY 小帝都
Elder
2526 2341 0 42
27| [190] #PRLU99RJY #PRLU99RJY 你猜
Elder
2503 4690 120 90
28| [168] #RJPU08JL #RJPU08JL 江山
Elder
2461 2696 0 0
29| [142] #9VC9RP8GV #9VC9RP8GV 明♬幽光影流年
member
2406 3290 49 458
30| [206] #8GRYQ02YP #8GRYQ02YP 对方正在输入……
Elder
2305 3259 1177 77
31| [101] #Y909V0JJ8 #Y909V0JJ8 飞龙宝宝
Elder
2275 2356 0 0
32| [179] #G0V9CY0J #G0V9CY0J 友人A
Elder
2254 2833 770 186
33| [169] #99QPQVYUJ #99QPQVYUJ Sha llow 旧时光
Elder
2209 2567 1653 750
34| [130] #L2C0CC2VP #L2C0CC2VP 穹妹
Elder
2149 2670 0 134
35| [139] #2VCRPLL0C #2VCRPLL0C LO沫冰VE
member
2146 2430 79 0
36| [155] #UYUP99CJ #UYUP99CJ Only、战旗
Elder
2040 2631 371 369
37| [148] #YV8J2C2JY #YV8J2C2JY 知其荣 守其辱 是
member
2009 2868 0 42
38| [162] #8VRJPJRG8 #8VRJPJRG8 day、颜小建
Elder
1878 2176 625 122
39| [103] #8PVUGJUU2 #8PVUGJUU2 我大清怎么亡了
member
1854 2220 50 460
40| [145] #8Q2PUGVGP #8Q2PUGVGP traveler
Elder
1851 3073 629 160
41| [209] #P9J0CP9L8 #P9J0CP9L8 未央_离殇
Elder
1850 3159 691 1690
42| [125] #Y90LYPLRL #Y90LYPLRL Ms 灌木
member
1717 1955 0 106
43| [158] #8P9QQR2CU #8P9QQR2CU Emperor°汤汤
Elder
1522 2278 913 1358
44| [68] #L2JV80GJ9 #L2JV80GJ9 吾儿马云何在
member
1519 1536 0 333
45| [72] #PYVGGRPQ0 #PYVGGRPQ0 cbyand
member
1374 1509 0 878
46| [156] #L9CL08YRQ #L9CL08YRQ 曙光之城
Elder
1360 3364 1012 1044
47| [91] #2GRY0R8CJ #2GRY0R8CJ 攻占女儿国
coLeader
1251 1311 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here