#JQQ8CRG9 Coool Boyzz....

Clan Level

18

Description

JOIN TH13 TO TH15 QUALITY PLAYER'S FOR CWL . NO RUSH BASE -Daily active players Only

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
32594
50/50
International
open
5
1200
#JQQ8CRG9

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Donations

Donations

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [228] #9LC8Q88YY #9LC8Q88YY RøHiT
Co-Leader
5439 255 4294
2| [190] #QYQQP082J #QYQQP082J NEメUSッSorry
Co-Leader
4595 3149 3478
3| [233] #8UQL889LV #8UQL889LV H!DDEN
Co-Leader
4567 4245 1915
4| [231] #P2YJYRJQY #P2YJYRJQY Dark kingπ~π
Co-Leader
3809 0 0
5| [207] #P8YPGLCYY #P8YPGLCYY нacĸєr
Elder
3671 4850 104
6| [219] #RCCUPVU2 #RCCUPVU2 COD3NaME47
Member
3624 181 609
7| [153] #PGR0UQ029 #PGR0UQ029 Suraj78
Member
3565 0 90
8| [211] #820LJP9J2 #820LJP9J2 omkar
Elder
3512 473 94
9| [186] #8GPGQQCQL #8GPGQQCQL jili
Elder
3439 240 0
10| [130] #YYV89C0GC #YYV89C0GC Paritosh
Member
3435 0 0
11| [210] #PJPLRRPVJ #PJPLRRPVJ Bridesh
Leader
3167 436 69
12| [151] #8JLV9LGRL #8JLV9LGRL Utsav
Member
3138 0 0
13| [144] #PRP280C8V #PRP280C8V Karthikvenkat*$
Elder
3138 38 0
14| [176] #9QUJ2JQQQ #9QUJ2JQQQ RøMån
Member
3111 0 0
15| [211] #PLJQLYYCC #PLJQLYYCC @sid55
Member
3076 0 512
16| [216] #9VC0Y28Q0 #9VC0Y28Q0 ✨X-MAN✨
Elder
2941 0 0
17| [135] #QCPUQRPYL #QCPUQRPYL IG GIREESH
Member
2908 496 1397
18| [183] #2LVRRLCVC #2LVRRLCVC ValkyrieVed
Member
2849 228 631
19| [121] #P0PRLR82U #P0PRLR82U NEメUSッHIDDEN
Member
2647 12 0
20| [163] #P9UQCJ0JP #P9UQCJ0JP SPIDER
Member
2645 0 0
21| [118] #LYLPQURU8 #LYLPQURU8 Divyam
Member
2624 0 72
22| [189] #28J20R2GV #28J20R2GV Odin
Member
2614 0 0
23| [169] #PQU9PR2QG #PQU9PR2QG Sangarsh
Member
2581 48 432
24| [182] #PRJJYJ9VJ #PRJJYJ9VJ SHUBHANKAR
Member
2513 39 300
25| [91] #LQLLQV9UY #LQLLQV9UY soham
Member
2384 40 0
26| [162] #Y2PGQYVVJ #Y2PGQYVVJ SHUBHANKAR
Member
2369 317 344
27| [181] #2LGPJ0LJL #2LGPJ0LJL Omi
Elder
2305 0 0
28| [167] #2CJQJ9JJJ #2CJQJ9JJJ Major R D
Member
2244 0 0
29| [156] #YJURQQR2Y #YJURQQR2Y Amith shet
Co-Leader
2244 0 0
30| [147] #Y2VRGVUJU #Y2VRGVUJU A S M S
Member
2208 0 72
31| [64] #QVC0GPL08 #QVC0GPL08 Mario.D.cunha
Member
2205 0 26
32| [191] #PJPVP0VCQ #PJPVP0VCQ Shubham
Member
2104 306 0
33| [130] #PPGC8P9PJ #PPGC8P9PJ sam
Member
2075 0 36
34| [140] #PY0LCJVCQ #PY0LCJVCQ killeR BeaN
Member
2074 8 246
35| [146] #PYU99GR82 #PYU99GR82 Randhawa
Member
2073 0 0
36| [161] #JVLUUPYV #JVLUUPYV #Nabbetze~>
Member
2067 0 0
37| [120] #LCLLYLPY9 #LCLLYLPY9 gauravk190700
Member
2064 0 0
38| [143] #YPY028G92 #YPY028G92 H̶Y̶B̶R̶I̶D̶
Co-Leader
1948 0 0
39| [112] #PU2JLJQPL #PU2JLJQPL T-Zero
Co-Leader
1938 5 0
40| [70] #YQG82CGVY #YQG82CGVY don
Member
1856 20 154
41| [130] #LRQ88JPVJ #LRQ88JPVJ Gamechanger123
Elder
1819 0 0
42| [94] #LG0L9YLQY #LG0L9YLQY Parziwal
Member
1759 0 0
43| [179] #28QVVVGUU #28QVVVGUU raj
Member
1707 77 258
44| [126] #P0UPYCRCL #P0UPYCRCL warrior
Elder
1608 0 0
45| [211] #C080V2VP #C080V2VP ⚡KTM⚡HOU
Elder
1572 214 821
46| [124] #PJPL9U092 #PJPL9U092 Black commando
Co-Leader
1513 0 0
47| [85] #QY08UP2J0 #QY08UP2J0 police
Member
1338 0 0
48| [189] #PQ822QP2C #PQ822QP2C ⚡SANDESH⚡
Co-Leader
1306 48 404
49| [135] #QQR2YQ9VQ #QQR2YQ9VQ PRATHAM♠️
Elder
1245 0 0
50| [58] #G82Q0LUQU #G82Q0LUQU Nischay
Member
1220 0 26

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here