#JQQQ29V9 HAYAT INSAN

Clan Level

14

Description

Bizi topraha gömmeye çalıştılar.ama bilmiyorlardi bizim tohum oldugumuzu. HAYAT INSAN

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
22329
33/50
Turkey
inviteOnly
0
0
#JQQQ29V9

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Competitive

Competitive

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [183] #LQJRQ0J #LQJRQ0J İstiklal
coLeader
3266 1823 0 0
2| [217] #LQ0QQY2J #LQ0QQY2J azrail
coLeader
3151 2697 0 0
3| [188] #2PQCLPG9 #2PQCLPG9 ido efe
leader
3150 2303 0 0
4| [214] #YQGPJU9L #YQGPJU9L SwindLer
Elder
3001 1990 0 0
5| [190] #VQCU8QVL #VQCU8QVL lightofgod
Elder
2940 1941 0 0
6| [167] #U0PGCRQJ #U0PGCRQJ isyankar21amed
Elder
2894 1858 0 0
7| [130] #882VU8YUQ #882VU8YUQ lider
Elder
2726 1712 0 0
8| [182] #CV9QVCR0 #CV9QVCR0 azrail cebrail
Elder
2677 2056 0 0
9| [112] #R9GR92JL #R9GR92JL (Ölüm meleği )₩
member
2552 856 0 0
10| [170] #P000UYUVV #P000UYUVV fetih1453
coLeader
2548 3632 0 0
11| [182] #80V2U9VQ #80V2U9VQ ABDURRAHMAN
Elder
2517 1373 0 0
12| [127] #GQ0G08GV #GQ0G08GV azrail 2
Elder
2499 959 0 0
13| [194] #28JG0LPQ #28JG0LPQ Traume
Elder
2477 2628 0 0
14| [114] #8GRGPCL9G #8GRGPCL9G ✴M.PaLa✴
member
2380 967 0 0
15| [120] #29V8LCLV9 #29V8LCLV9 vuslat
Elder
2352 563 0 0
16| [151] #R9U88JPJ #R9U88JPJ TonnY MontanA
Elder
2345 1457 0 0
17| [130] #VPR0JPGP #VPR0JPGP Huso 10
member
2316 194 0 0
18| [152] #RLP88R8V #RLP88R8V Gunduz Kral
Elder
2297 1702 0 0
19| [104] #9YRQYQ8GU #9YRQYQ8GU Baş Belası
Elder
2216 1158 0 0
20| [115] #9YCRPQQL8 #9YCRPQQL8 AzRaİl
Elder
2075 1388 0 0
21| [129] #RPR28GPL #RPR28GPL son vuruş
Elder
2036 1661 0 0
22| [92] #PJQ2PVV22 #PJQ2PVV22 savaşçı 4
member
1941 917 0 0
23| [108] #22G2QCRG0 #22G2QCRG0 ™SilentDeath™
Elder
1865 1255 0 0
24| [78] #PYL292Q9U #PYL292Q9U savaşçı 2
Elder
1786 224 0 0
25| [94] #YL28YV0U0 #YL28YV0U0 ⚔YavuzSelim⚔
coLeader
1402 1899 0 0
26| [78] #PVR9C2Q2Q #PVR9C2Q2Q ☆GaNgStEr☆
coLeader
1292 1581 15 0
27| [82] #PG2PGYG2L #PG2PGYG2L SAVAŞÇI 1
member
1211 210 0 0
28| [80] #PQ2QVRR29 #PQ2QVRR29 ŞAVAŞÇI
member
1160 581 0 0
29| [79] #P2LRQLRCY #P2LRQLRCY KATLİAM
Elder
1090 210 0 0
30| [38] #LP92Y99CR #LP92Y99CR Kabuss
Elder
1007 50 0 0
31| [77] #28GCQY0RP #28GCQY0RP MertK.
member
863 1496 0 0
32| [29] #L0GUJUGQ8 #L0GUJUGQ8 〰️⚜️JİGULİ⚜
Elder
854 342 0 0
33| [25] #YGC2YUUGG #YGC2YUUGG 〽️HAŞHAŞİ〽️
Elder
710 50 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here