#JQULQ9LU *@*Dark Kings*@

Clan Level

17

Description

🏴‍☠️ Welcome to DARK KINGS 🏴‍☠️ Must need active in clan. If you didnot play back to back two wars, you will kick from clan.⚠️💪🏻

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23699
46/50
Aruba
open
0
0
#JQULQ9LU
Clan War League   War Log

Clan Labels

Clan Wars

Clan Wars

Clan War League

Clan War League

Clan Games

Clan Games

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [204] #PYVGLC08L #PYVGLC08L ♠♠DARK KING♠♠
Member
3048 0 0
2| [137] #QCGU2G0R2 #QCGU2G0R2 Wanniya
Elder
2924 0 0
3| [200] #9RRQ80CUQ #9RRQ80CUQ Dark shadow
Co-Leader
2766 0 0
4| [149] #QJ00LPQCG #QJ00LPQCG BL/cK FIr€ツ
Elder
2750 0 0
5| [143] #QP0G9008J #QP0G9008J sachi
Leader
2697 0 0
6| [135] #LYJ2CRP09 #LYJ2CRP09 ❤️THAKSHU.TAK❤️
Elder
2604 0 0
7| [141] #Q8RQ89Q9Q #Q8RQ89Q9Q azmi
Co-Leader
2561 112 0
8| [129] #QYVRG8Q8R #QYVRG8Q8R silent boy
Member
2530 0 145
9| [206] #P22LPURPJ #P22LPURPJ NIGHT FURY®
Co-Leader
2497 0 0
10| [143] #YJRG9V98V #YJRG9V98V KK Dragon Hart
Elder
2463 0 0
11| [141] #P00VVG92C #P00VVG92C GOST COMMANDO
Elder
2408 0 104
12| [162] #9C2JRJLQL #9C2JRJLQL SanTHushA s
Elder
2356 0 0
13| [155] #82G9YR2RQ #82G9YR2RQ harsha
Elder
2334 0 0
14| [123] #QLLPRR8UG #QLLPRR8UG Uvindu_R
Elder
2307 0 0
15| [125] #Q00LU9R8P #Q00LU9R8P Healer
Member
2241 0 0
16| [116] #Y02C0QVG0 #Y02C0QVG0 dragon war
Elder
2223 0 0
17| [126] #Y8PJPPG0C #Y8PJPPG0C _King_Of_Games_
Member
2209 0 12
18| [144] #2RU20VRV0 #2RU20VRV0 ⚡ charu stucky⚡
Elder
2183 0 0
19| [115] #Q99U8CYVR #Q99U8CYVR ASHEN
Elder
2168 0 0
20| [123] #L28YYGY2G #L28YYGY2G DJ AARUN
Elder
2158 0 0
21| [119] #G2JCJCQUJ #G2JCJCQUJ Beelthsc30
Member
2120 2 0
22| [122] #QUP2QCLYJ #QUP2QCLYJ SANJU
Member
2102 0 0
23| [109] #QU9JC90V2 #QU9JC90V2 Rijuwan
Elder
2101 0 0
24| [119] #QRYC2JVU2 #QRYC2JVU2 Therese 5th acc
Elder
2092 0 2
25| [136] #Y9UYUQGQY #Y9UYUQGQY saman max
Member
2091 0 65
26| [131] #9RQJ9LGUC #9RQJ9LGUC LV FOREVER MUHI
Elder
2083 0 0
27| [111] #QYCQ9JQ8J #QYCQ9JQ8J yamaah
Member
2081 0 0
28| [115] #PCU28C8LG #PCU28C8LG ♣pasindu♣
Elder
2048 0 0
29| [110] #QV28RYGR0 #QV28RYGR0 cebumafia1987
Elder
2037 0 0
30| [155] #992JGQLRY #992JGQLRY ra Az
Elder
2004 0 0
31| [100] #LYLQ9QLLV #LYLQ9QLLV oscar
Member
1998 0 0
32| [148] #R90L90RG #R90L90RG naveen
Member
1986 0 0
33| [131] #P09V0RGRY #P09V0RGRY Sharmal
Elder
1963 0 0
34| [135] #PJRCJY08L #PJRCJY08L tutubro@smokio
Member
1940 0 80
35| [141] #PQYPG0UYP #PQYPG0UYP ❤️Teran❤️
Elder
1890 0 1
36| [78] #QQ2P9V0PY #QQ2P9V0PY @ nera
Elder
1867 0 0
37| [138] #PGG0GRJC9 #PGG0GRJC9 NmY
Elder
1867 0 37
38| [122] #QGY2PQQPC #QGY2PQQPC Rajgautam
Elder
1852 0 0
39| [104] #QUL8QULYV #QUL8QULYV Demon
Member
1845 0 40
40| [159] #8YY2JQV8P #8YY2JQV8P ɗɪɲєƨɦ Ħơɲɗʌ
Elder
1789 174 0
41| [114] #YR8Y2YU2P #YR8Y2YU2P ♠♠BLACK NIGHT♠♠
Co-Leader
1601 0 36
42| [108] #L0C0YG8U9 #L0C0YG8U9 Josef
Elder
1513 0 0
43| [93] #YG922YQQ2 #YG922YQQ2 jjdj
Member
1480 0 0
44| [121] #9U808JVJJ #9U808JVJJ yash
Elder
1426 0 0
45| [193] #2JJ9RPVUQ #2JJ9RPVUQ thanu 1
Member
1367 0 0
46| [62] #G8JULYLUG #G8JULYLUG Pinky
Elder
1258 0 18

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here