#JQUQJVGG 1。

Clan Level

25

Description

同为天涯沦落人,相逢何必曾相识......在一起是我们的缘分。欢迎来到我们部落,一个有爱的部落。 ☢️部落条例☢️新人须知✔️禁乱捐❌抢星🌟🈲死🐟~伸🖐️党 。捐收不得低于1:

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
48208
44/50
International
inviteOnly
1
1800
#JQUQJVGG

Clan Labels

Clan Games

Clan Games

Donations

Donations

Friendly

Friendly

Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [231] #JLVGLUQQ #JLVGLUQQ Animi
Member
5771 798 4760
2| [243] #PGGUUQLG #PGGUUQLG ma_shingwai
Member
5660 3787 11795
3| [266] #29UPGRJQ0 #29UPGRJQ0 雪家堡
Co-Leader
5560 7169 16319
4| [299] #90L20J2VL #90L20J2VL 老友
Elder
5526 21797 12649
5| [229] #YJ0RRCC #YJ0RRCC 桃花坞里桃花庵-桃
Elder
5498 6118 7992
6| [268] #LC9L9YYP #LC9L9YYP Edwin麟
Co-Leader
5468 9347 7951
7| [286] #20L8V0G20 #20L8V0G20 Aven
Elder
5437 22665 12134
8| [299] #829VL9YL2 #829VL9YL2 洋洋自得
Leader
5374 9236 12571
9| [259] #299U2J8VQ #299U2J8VQ WinWin
Elder
5337 8274 7265
10| [321] #92JQVR8YR #92JQVR8YR 喜洋洋
Co-Leader
5295 21189 13459
11| [244] #PCUJG92J2 #PCUJG92J2 jy
Co-Leader
5288 6796 6569
12| [271] #LJR8U0C0G #LJR8U0C0G Oscar
Elder
5241 19193 13152
13| [251] #299JYLRJY #299JYLRJY chiang
Co-Leader
5238 679 949
14| [245] #Q9UVJ2QUP #Q9UVJ2QUP 习大大
Elder
5235 23032 13544
15| [221] #YVPRUCLRQ #YVPRUCLRQ 你家祖坟
Member
4981 1429 415
16| [233] #2QVUUQRYQ #2QVUUQRYQ 楊^_^
Member
4940 0 219
17| [234] #9P282PV9U #9P282PV9U 火神帝
Co-Leader
4934 3038 2401
18| [208] #LV29CLQQQ #LV29CLQQQ Azamat
Elder
4891 729 3668
19| [244] #LC88C9LJ #LC88C9LJ Crane
Co-Leader
4744 1913 4026
20| [250] #C89R8RCG #C89R8RCG USB
Member
4742 1035 3487
21| [235] #QGLPV89 #QGLPV89 爺們
Co-Leader
4422 1684 4809
22| [226] #99V988P9 #99V988P9 winx
Co-Leader
4233 430 406
23| [250] #VQ98JY8P #VQ98JY8P 阿森帝国
Co-Leader
4109 501 472
24| [160] #9CY2CJJ2G #9CY2CJJ2G Marco
Member
4054 0 0
25| [231] #C8YP2J0V #C8YP2J0V ling✨✨
Member
4030 182 249
26| [253] #2RQ0YL2G #2RQ0YL2G qqww
Co-Leader
3917 1382 3850
27| [203] #8JRRPY0YV #8JRRPY0YV ARIEF |
Elder
3882 0 332
28| [225] #QLJQQUJU #QLJQQUJU t0nywts
Elder
3879 420 417
29| [192] #99J880RRL #99J880RRL ARIEF ||
Member
3832 0 0
30| [234] #LYVR899P #LYVR899P divah
Elder
3763 790 0
31| [182] #9GUQRYLY8 #9GUQRYLY8 ARIEF III
Member
3739 0 166
32| [236] #LLJCVQRJ #LLJCVQRJ A10 疣豬
Member
3578 320 0
33| [168] #8LG9CYLU0 #8LG9CYLU0 jwhwhptptjkivh
Member
3393 86 827
34| [199] #QJ0J0JVYL #QJ0J0JVYL 国服难民
Member
3142 2339 7332
35| [176] #PGPYYPL8G #PGPYYPL8G 神王
Member
3110 0 737
36| [164] #8RUJCGGY2 #8RUJCGGY2 flamboyan jr.
Elder
2936 203 209
37| [186] #P9R8YU0JC #P9R8YU0JC 火神靈
Member
2907 1 487
38| [142] #QVGP8CYPQ #QVGP8CYPQ 铁血
Member
2862 6 461
39| [168] #RL99YGU #RL99YGU Dr. PENH MAKARA
Member
2825 0 0
40| [247] #YQJPJRPC2 #YQJPJRPC2 Village dragon
Elder
2714 1092 136
41| [222] #RCLUJR0R #RCLUJR0R R iya D Nir
Member
2714 0 841
42| [134] #QYVPYPJ8L #QYVPYPJ8L 雨儿
Member
2635 3 558
43| [189] #QRJYPLG2J #QRJYPLG2J Oceanlab
Member
2511 36 166
44| [228] #L089YC2J #L089YC2J bruce
Elder
1092 6 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Donate Here