#L0CJP9UJ SAIGON PRO 9999

Clan Level

17

Description

ss t12 giải 1 1c, s2 700k, s3 500k, s4 300k, s5 200k, từ 6 đến 10 mỗi giải 100k. cave dnt trên 50k lính trên 5k5c 300k. cúp đẹp 5888 5999 6111 6222 6333 cuối mùa chốt 1 lần.

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
57862
48/50
Vietnam
inviteOnly
4200
#L0CJP9UJ
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [212]
#QU9Q8R8P
hanthaitai85
coLeader
7189
12648
Trophies: 6047
Versus Trophies: 2588
Rank
2| [244]
#PUJV8V2C
Ming Yu
coLeader
11030
8717
Trophies: 6036
Versus Trophies: 4214
Rank
3| [209]
#J09QCJQ9
Boy Đẹp Trai
coLeader
1598
12086
Trophies: 6031
Versus Trophies: 4437
Rank
4| [198]
#82R2JCYP0
MitSaurieng
Elder
4528
14722
Trophies: 6030
Versus Trophies: 3467
Rank
5| [202]
#RGQUP2Y2
ducthat
coLeader
5625
15124
Trophies: 6019
Versus Trophies: 4150
Rank
6| [191]
#QLVQCVG0
Kiều Đại Gia
leader
986
11988
Trophies: 6016
Versus Trophies: 2703
Rank
7| [206]
#2GGP8P20L
TÙNG ANH
coLeader
6736
16785
Trophies: 6016
Versus Trophies: 3292
Rank
8| [197]
#2LQL29RU
Cường inn
Elder
644
16328
Trophies: 6010
Versus Trophies: 3726
Rank
9| [193]
#URJ2JR2U
NhậtHuy
coLeader
5062
13504
Trophies: 5959
Versus Trophies: 2966
Rank
10| [198]
#2RG9RCPGY
danh nguyen
Elder
11492
19135
Trophies: 5956
Versus Trophies: 3767
Rank
11| [218]
#VRRY8CPR
HUY,1984,
coLeader
1943
14019
Trophies: 5951
Versus Trophies: 3388
Rank
12| [207]
#2GG9CYCUU
quan
Elder
3706
8203
Trophies: 5903
Versus Trophies: 2985
Rank
13| [201]
#J9P8UCUU
meo map
coLeader
5444
15468
Trophies: 5899
Versus Trophies: 2838
Rank
14| [223]
#YLYVUYGL
susu2011
coLeader
68460
14431
Trophies: 5823
Versus Trophies: 3408
Rank
15| [191]
#29GRCGVPQ
tony
Elder
2874
4615
Trophies: 5819
Versus Trophies: 4287
Rank
16| [214]
#PQV9LYVP
anh hai
Elder
5032
14445
Trophies: 5811
Versus Trophies: 3037
Rank
17| [206]
#C9UPL8Q8
văn_sĩ[email protected]
Elder
8669
15385
Trophies: 5796
Versus Trophies: 3358
Rank
18| [194]
#90GJVRYLP
thien su
coLeader
10227
15978
Trophies: 5792
Versus Trophies: 3230
Rank
19| [213]
#PGV88YJ
TRANG
Elder
801
7193
Trophies: 5785
Versus Trophies: 4379
Rank
20| [172]
#GGGP82VU
*Anh*Xa*Hoi2
Elder
3039
15361
Trophies: 5736
Versus Trophies: 2114
Rank
21| [207]
#2Y9J9QCC8
Quan Công
Elder
1420
11662
Trophies: 5734
Versus Trophies: 4358
Rank
22| [212]
#L89LQUGC
LƯỢNG LÀ A
coLeader
8350
10976
Trophies: 5717
Versus Trophies: 3457
Rank
23| [185]
#GLQGVURU
Ninh Daibang
Elder
2659
10985
Trophies: 5707
Versus Trophies: 3039
Rank
24| [211]
#PG8RVVJP
Tila
Elder
9064
12478
Trophies: 5703
Versus Trophies: 4257
Rank
25| [197]
#8J2LL8J0C
anh♢hợi
Elder
9786
17978
Trophies: 5692
Versus Trophies: 3666
Rank
26| [211]
#82RCUJGC8
hai pro
Elder
1176
7531
Trophies: 5682
Versus Trophies: 3026
Rank
27| [221]
#L98QJUUG
TÙNG BAIZEN
Elder
10294
10394
Trophies: 5552
Versus Trophies: 3758
Rank
28| [202]
#UCCPQGGR
MR ĐỊNH [email protected]
Elder
2436
9202
Trophies: 5532
Versus Trophies: 4487
Rank
29| [190]
#90QJ02YG
Cường inn
Elder
11448
5614
Trophies: 5527
Versus Trophies: 3600
Rank
30| [226]
#VYRP0G80
Trang ☆☆ Trọng
Elder
11405
8177
Trophies: 5525
Versus Trophies: 4414
Rank
31| [206]
#U0GQYG00
☆Khuong☆Quân☆
Elder
3987
7062
Trophies: 5494
Versus Trophies: 3464
Rank
32| [207]
#20228PJYQ
Cherry
coLeader
2217
6886
Trophies: 5478
Versus Trophies: 3809
Rank
33| [198]
#UYQCLQYP
ThaiSalem
Elder
2343
8859
Trophies: 5475
Versus Trophies: 2306
Rank
34| [177]
#PGQ8YGY2
™ Cường Phạm ™
Elder
296
1940
Trophies: 5322
Versus Trophies: 3210
Rank
35| [204]
#QJRR0GJG
『「「MICHEL」」』
Elder
3441
6364
Trophies: 5313
Versus Trophies: 2301
Rank
36| [196]
#8J9GP828
hoppro38
Elder
372
3155
Trophies: 5283
Versus Trophies: 3044
Rank
37| [193]
#89RY9QUVC
phongthan
coLeader
10975
8035
Trophies: 5275
Versus Trophies: 4335
Rank
38| [194]
#2GL9QC9PQ
Quan ta
Elder
12150
7467
Trophies: 5257
Versus Trophies: 3636
Rank
39| [208]
#LY2QJPYP
⚡️⚡️Phoenix⚡️⚡️
Elder
5373
5671
Trophies: 5250
Versus Trophies: 4270
Rank
40| [223]
#QLR98URV
anhdai6789
Elder
1676
7231
Trophies: 5234
Versus Trophies: 3884
Rank
41| [199]
#2GYPL9L9R
thaocandy
Elder
4148
4590
Trophies: 5171
Versus Trophies: 3404
Rank
42| [217]
#YUCLRJRC
⭐️Mr.Mạnh1979⭐️
coLeader
50818
6322
Trophies: 5134
Versus Trophies: 2525
Rank
43| [195]
#8RQPY9Y8C
CHUTÊULÊNSANG Á
Elder
1340
2247
Trophies: 5005
Versus Trophies: 2673
Rank
44| [149]
#P0G9UYU90
Bill Đẹp Trai
Elder
1706
288
Trophies: 4971
Versus Trophies: 4271
Rank
45| [161]
#99V8C8VVU
merry
Elder
3950
4468
Trophies: 4956
Versus Trophies: 3616
Rank
46| [219]
#2982J8LCQ
Bảo Trân 30/06
coLeader
93057
4118
Trophies: 4705
Versus Trophies: 2334
Rank
47| [206]
#J8LCLPYY
Trọng Thức
member
143
288
Trophies: 4664
Versus Trophies: 3850
Rank
48| [152]
#G2Y8CRJL
mao
Elder
2720
610
Trophies: 3303
Versus Trophies: 304
www.000webhost.com