#LC2V29UC Hội Ngộ Nhântài

Clan Level

18

Description

_Donate quân thì phải nhiet tinh_Ae đoàn kết hết mình vì nhau_War thì tính toán trước sau_Chớ ham bonus kẻo đau cuối giờ_War vì sắc áo màu cờ_Đánh cho xuống ruộng lên bờ mới vui.clan thanh lap 2015 ..leader

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31569
36/50
Afghanistan
inviteOnly
0
4200
#LC2V29UC
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [220] #VG9R0RVY #VG9R0RVY [email protected]
member
4765 3763 5110 2444
2| [219] #9G8JR0YRJ #9G8JR0YRJ vu.9.9
coLeader
4748 3738 1568 5498
3| [198] #UVCCV98G #UVCCV98G tuyetanh
member
4580 3320 6436 3900
4| [207] #8LGCGPYP9 #8LGCGPYP9 bigbamboo
coLeader
4238 2513 1842 2596
5| [191] #2UL0P08VJ #2UL0P08VJ Thanh Phước
coLeader
4107 2033 1854 2830
6| [200] #8Y2RL2VR2 #8Y2RL2VR2 vietndh
member
4077 2913 1070 1932
7| [206] #822YRVYY #822YRVYY Mr.T
coLeader
3858 2286 1756 1406
8| [164] #PL8ULCLL2 #PL8ULCLL2 kẻ hủy diệt 17
coLeader
3574 2797 1058 492
9| [181] #GQ00Y9UJ #GQ00Y9UJ Trucmai
leader
3541 1881 954 2188
10| [192] #28JP98PCP #28JP98PCP Khổng Minh
coLeader
3488 1681 594 1652
11| [171] #URLQC0QQ #URLQC0QQ Tran Dai Ka
coLeader
3407 1503 0 0
12| [142] #2VCY8P9YG #2VCY8P9YG Nhók Tũn
coLeader
3405 1981 357 572
13| [177] #8JQLQVJCJ #8JQLQVJCJ Boss Osama
coLeader
3211 1540 810 1620
14| [162] #2LQPPYV80 #2LQPPYV80 trần long
coLeader
3176 2307 42 268
15| [122] #G8G2VRGV #G8G2VRGV YOHE TED
member
3120 1538 168 1606
16| [129] #9V8VLV8QU #9V8VLV8QU phuocnguyen
member
2895 1966 1915 201
17| [174] #CVRGYYRC #CVRGYYRC Zhao Yun
coLeader
2850 3185 0 0
18| [203] #JLJJ22UQ #JLJJ22UQ Smile Devil
coLeader
2847 2433 0 0
19| [144] #80YVLU0CJ #80YVLU0CJ hoilamgi
coLeader
2808 2095 0 0
20| [164] #28QP2JVUY #28QP2JVUY D3pZai
coLeader
2602 2232 0 0
21| [168] #99YQ8QVPV #99YQ8QVPV COC 1
coLeader
2570 1172 6067 864
22| [175] #YRJQPJUC #YRJQPJUC Mèo Mun
Elder
2529 1497 0 0
23| [137] #QGQP8JP8 #QGQP8JP8 TCD_Q5
member
2411 2530 0 0
24| [129] #PPUVJ8GGR #PPUVJ8GGR chym
Elder
2409 3209 0 0
25| [145] #2GUUY0998 #2GUUY0998 Lamkings
member
2394 524 0 0
26| [132] #PLRGC0V #PLRGC0V HuangFei
Elder
2374 2892 0 0
27| [169] #2QRJJLGGY #2QRJJLGGY trung thuần
coLeader
2356 4000 0 0
28| [125] #8GJLYJCQR #8GJLYJCQR fast & furious
member
2189 1329 0 67
29| [132] #8GRURP2YP #8GRURP2YP ☆NHTA☆
coLeader
2122 1524 42 1470
30| [94] #PJR20GVYL #PJR20GVYL ÁC QUỶ ĐỊA NGỤC
Elder
1672 726 0 0
31| [101] #90C08QYCL #90C08QYCL Hà My
coLeader
1565 317 0 0
32| [112] #928JRGJRP #928JRGJRP bambookid
coLeader
1549 941 219 648
33| [86] #90PPGQYL2 #90PPGQYL2 Mr minh
member
1505 2129 0 0
34| [58] #9YL2GLGJ2 #9YL2GLGJ2 tran thien
member
1379 966 0 0
35| [21] #YVYR9P0Q2 #YVYR9P0Q2 Shinobii
member
836 278 0 0
36| [19] #L9LJQPQVP #L9LJQPQVP Trương Vô ky
member
692 50 0 75

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com