#LC2VYRLR Elune Bay

Clan Level

12

Description

Elune Bay 💰Tập đoàn kinh tế hạng nặng 💰Sân chơi nghiêm chính & công minh tạo điều kiện cho mem phát triển 💰Clan tập trung cho nhiệm vụ hội và chiến trường 💰Vinh danh người đóng góp 💰Chào đón thành viên cùng tham gia.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
28548
46/50
Ceuta and Melilla
inviteOnly
0
200
#LC2VYRLR
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [138] #YLGG9YJVL #YLGG9YJVL Quá Chậm
member
4019 3281 847 2347
2| [167] #VUY22QPY #VUY22QPY ∅∅ADAM∅∅
Elder
3949 2305 70 412
3| [172] #90C90P9C2 #90C90P9C2 Cute
member
3779 3375 320 236
4| [223] #99GQJLJL #99GQJLJL Huy
coLeader
3597 4464 17288 4865
5| [151] #8CY8YCVR9 #8CY8YCVR9 phongcty
Elder
3594 2985 80 916
6| [177] #RCPJURYG #RCPJURYG Bien Thai
member
3590 1176 0 172
7| [134] #9VCV8PRC2 #9VCV8PRC2 PNT
Elder
3360 3024 4448 1171
8| [116] #YP0VGQGYJ #YP0VGQGYJ Văn Nguyên XL
member
3211 3060 515 1932
9| [176] #2R2JV2V9P #2R2JV2V9P ☆☆TRỊNH☆☆!!!
coLeader
3196 2857 5303 3320
10| [137] #9CUV9PGPJ #9CUV9PGPJ ⚜️Lulu⚜️
leader
3088 2850 2623 723
11| [131] #Y80Y9CPJP #Y80Y9CPJP 080108
Elder
2966 3047 511 1122
12| [140] #8YLJR0JLR #8YLJR0JLR thangpham
member
2866 2893 225 207
13| [130] #YY80G82GG #YY80G82GG lexus
coLeader
2792 2001 3175 3480
14| [129] #PYU22JC82 #PYU22JC82 GunNess
Elder
2760 2343 378 1846
15| [154] #8VQG8PUVY #8VQG8PUVY nữ nhj Hồng
member
2756 2358 0 131
16| [113] #P9C0LV2QR #P9C0LV2QR Lan Anh Pro
Elder
2646 1727 0 331
17| [109] #PYUVY8Q82 #PYUVY8Q82 Tùng
Elder
2618 2478 25 121
18| [96] #8UJJGQ2VJ #8UJJGQ2VJ Fort. Lotus
Elder
2594 1544 1993 382
19| [95] #PRCV2Q92L #PRCV2Q92L Dương Hoàng
member
2527 2203 363 1042
20| [126] #2URL0VPQ8 #2URL0VPQ8 Ba Lan
member
2408 3066 0 101
21| [152] #P889RJ0LY #P889RJ0LY Nhật Quang
member
2274 3586 0 37
22| [163] #8RG0GLR2Y #8RG0GLR2Y The Pacifier
coLeader
2158 3305 1593 1885
23| [99] #URVY8UG9 #URVY8UG9 WetDreams
member
2136 933 308 777
24| [137] #9R2U2Q28P #9R2U2Q28P Alan Walker
Elder
2117 2839 583 2207
25| [138] #2QPL9URUQ #2QPL9URUQ Lulu Menethil
coLeader
2008 612 621 0
26| [83] #89GJPVQ0C #89GJPVQ0C ♡♤QUỶ ĐỎ♤♡
Elder
1992 1915 150 335
27| [115] #Y2PVCJ2C0 #Y2PVCJ2C0 Duy dz
member
1914 2866 2 31
28| [68] #L2U02V8VR #L2U02V8VR
Elder
1909 1899 409 1237
29| [89] #PCPG22R28 #PCPG22R28 dung1468
member
1752 2087 50 256
30| [70] #L9G92JQQG #L9G92JQQG NTQ
Elder
1731 1897 90 3952
31| [58] #L9YCPGLYP #L9YCPGLYP hữu bảnh
member
1730 1854 66 418
32| [97] #PG92GU0RR #PG92GU0RR DIAMOND
member
1728 2035 165 218
33| [64] #L209PCGU9 #L209PCGU9 Hải Anh
Elder
1671 2183 31 510
34| [60] #LPGLJQRQC #LPGLJQRQC ( o ì í o )
Elder
1630 2092 180 542
35| [66] #YJLGJC2P8 #YJLGJC2P8 OopsPotatoes
member
1560 1994 0 1072
36| [87] #YPYVJCV22 #YPYVJCV22 Alan Walker
member
1548 1987 0 50
37| [89] #PVPLYGRRR #PVPLYGRRR gin
member
1545 2310 223 62
38| [67] #YY8YVGJRG #YY8YVGJRG Overly Rushed
member
1537 787 85 120
39| [80] #9R92V2C0R #9R92V2C0R Atlantis
member
1420 1324 70 51
40| [58] #Y08Y9VL28 #Y08Y9VL28 thành ls1
member
1401 1972 12 1084
41| [57] #YCG008VGY #YCG008VGY GunNess
Elder
1347 1304 0 722
42| [39] #YCV8228YG #YCV8228YG ❤️❤️quân❤️
member
1108 1151 0 545
43| [81] #22V0Q8QLV #22V0Q8QLV Lee
coLeader
880 1411 268 140
44| [102] #90PGUL2LC #90PGUL2LC Chief Shadow
coLeader
784 2091 281 210
45| [68] #9CV8JJ9CY #9CV8JJ9CY Ivory-順天
member
733 1412 31 30
46| [124] #2LPJ8YQGG #2LPJ8YQGG Lulu
coLeader
627 2692 1228 409

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com