#LQQ8Q9V BANG HOI

Clan Level

23

Description

BANG HOI . Tuyển mem gắn bó xây dựng clan . Nói ko với du lịch end học hỏi . BANGHOI có quy định riêng của BANGHOI mong ae chấp hành đã vào là ko ra đã ra là ra luôn . Family . BANGHOI2 . Youtobe : Banghoi gaming

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
19419
11/50
Vietnam
inviteOnly
0
2000
#LQQ8Q9V
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [204] #RCU8Y9G0 #RCU8Y9G0 kinh
Elder
4573 4208 1471 2723
2| [206] #80808G22C #80808G22C ✨ĐÔNG HÀ✨
Elder
4385 1620 146 904
3| [205] #288R8JPY9 #288R8JPY9 nhật kính
Elder
4315 2223 3319 1755
4| [203] #P8PLPGUU #P8PLPGUU BANGHOI_NEWZBIE
leader
4193 4003 232 1771
5| [197] #JRGL8VPQ #JRGL8VPQ pham thien
Elder
3918 2725 889 516
6| [193] #22CLUVPRU #22CLUVPRU David Nguyen
Elder
3448 3968 217 72
7| [178] #9R9YUQJ8J #9R9YUQJ8J SKT Peanut
member
3429 2142 0 40
8| [176] #8JRL2J99V #8JRL2J99V Minh Nhân
member
3259 3369 0 0
9| [222] #20ULGGPCR #20ULGGPCR ngdinhhoang
coLeader
3097 3913 3537 2333
10| [171] #8UVRYCUUC #8UVRYCUUC ✨ ĐÔNG - HÀ ✨
Elder
2867 1860 920 224
11| [117] #P0R2UGVQJ #P0R2UGVQJ TnT.GhostRide
Elder
2727 2086 3655 958

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com