#LRQVCCC2 博爱@精英团队

Clan Level

17

Description

欢迎部戰3星精英!招9/10/11本部落战分子,听从首领安排,在对号三星的情况下,必须得到首领同意才能够越级打,乱捐兵踢,新来的,申请兵必须要把前面没有填满的填满!踢只收不捐及單機養老玩家!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
36530
48/50
International
inviteOnly
1
2400
#LRQVCCC2
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [236] #80YJ2JGUJ #80YJ2JGUJ Jayden
leader
5097 3870 17647 9480
2| [184] #2P0GU899 #2P0GU899 泓鋒戰隊
coLeader
4588 4220 2120 628
3| [181] #8YYVVPLUJ #8YYVVPLUJ 柒咕碌
coLeader
4503 2740 1199 474
4| [201] #89G2Q8Y8P #89G2Q8Y8P 拉布拉卡酋长村
coLeader
4482 3872 1306 742
5| [216] #2CL9C8C82 #2CL9C8C82 那年的湖边
coLeader
4482 2199 4720 3590
6| [181] #UPCQ9QR9 #UPCQ9QR9 天涯村
Elder
4330 3470 7579 4200
7| [162] #89U2CPVLV #89U2CPVLV 男哥天下无敌!
member
4118 2838 3364 1167
8| [170] #2VYPQ9PP8 #2VYPQ9PP8 aima
coLeader
4003 2220 2266 3735
9| [183] #VP2GQRG2 #VP2GQRG2 人生如梦
member
3917 3081 3483 7584
10| [122] #P9UY0CJC0 #P9UY0CJC0 狸猫
coLeader
3906 2986 1862 9428
11| [169] #8YCCVCQ82 #8YCCVCQ82 羡与澄
member
3714 2865 4091 2443
12| [118] #2U9R8G80U #2U9R8G80U 英魂mvw
member
3475 2012 0 0
13| [148] #9C022G9JJ #9C022G9JJ 橘馨
Elder
3432 3199 1476 816
14| [127] #8R9J29QGQ #8R9J29QGQ 亨哥天下无敌!
member
3420 2795 179 1031
15| [217] #2PCV8UVPP #2PCV8UVPP 中国 • 右手布鲁si
Elder
3399 3041 5250 4997
16| [140] #9JLUUYLQ8 #9JLUUYLQ8 世外桃源
member
3390 2281 150 101
17| [116] #20RP820QC #20RP820QC 豆小四太帅了
member
3287 2177 794 8542
18| [171] #89CPJ2P88 #89CPJ2P88 朗聯
coLeader
3192 3145 529 444
19| [160] #89CLRPPPR #89CLRPPPR 206
member
3117 1865 173 40
20| [164] #88RGGRR22 #88RGGRR22 橙宝宝
coLeader
3083 2285 1416 3142
21| [145] #YGGJ2VV8Q #YGGJ2VV8Q 硬扎别
member
3047 3640 1268 1328
22| [166] #999GQ9PY2 #999GQ9PY2 干巴子女儿红
member
3035 3112 247 1222
23| [153] #2UL228PC #2UL228PC 霸氣小東
coLeader
3035 2779 361 1216
24| [165] #YQVYYGV #YQVYYGV mamama
Elder
2943 2298 73 512
25| [131] #9L29LLCPL #9L29LLCPL 銘鷆,倪醪淄。
Elder
2939 2783 1329 8724
26| [183] #2RJP8RJR9 #2RJP8RJR9 M V Pヽ咚咚
coLeader
2921 1623 14461 485
27| [150] #8Q0J29GV8 #8Q0J29GV8 Ym◆久伴
member
2915 2925 715 2128
28| [139] #8CCJQVU9P #8CCJQVU9P 逊色狼烟
Elder
2912 2315 5315 2409
29| [157] #89GJL8RPL #89GJL8RPL 皇城崛起
Elder
2796 2338 42 201
30| [98] #L0PUCPCCQ #L0PUCPCCQ 迷一样的村落
member
2789 2703 36 66
31| [137] #8GJ208U2V #8GJ208U2V 愿、得一人心❤
member
2746 2384 138 643
32| [129] #9LRGCQ09U #9LRGCQ09U 一伴永久
member
2684 2448 429 499
33| [176] #989CLPQY2 #989CLPQY2 大时代
Elder
2656 4786 390 374
34| [118] #P02Y88V2L #P02Y88V2L 雪花✨
member
2636 2729 5 435
35| [155] #PL2RLGJYV #PL2RLGJYV 轩辕阁€半夏
coLeader
2566 3402 99 0
36| [114] #9U8YR9UY8 #9U8YR9UY8 九离晓可爱✺◟(∗
member
2558 2432 169 525
37| [88] #P0G0QGQVC #P0G0QGQVC 雷哈飞
member
2529 2157 44 529
38| [107] #YQPCV8GR9 #YQPCV8GR9 阿水
Elder
2371 2756 2 8630
39| [118] #88VLY8LQQ #88VLY8LQQ Jayden
coLeader
2363 2203 2316 1804
40| [115] #Y282LURLG #Y282LURLG 北瞳
member
2344 2788 0 0
41| [222] #JLUPYLCG #JLUPYLCG M V Pヽ未来
coLeader
2324 2709 17111 3832
42| [152] #2YJR29QVP #2YJR29QVP 凤凰城
coLeader
2248 2307 232 654
43| [130] #89220JVQQ #89220JVQQ 站你坟头跳鬼步℡
member
2202 1018 285 4488
44| [65] #LPY882YC0 #LPY882YC0 唯独
member
1985 1353 45 389
45| [65] #L0JJVGVYQ #L0JJVGVYQ 喵妹
Elder
1554 1930 0 988
46| [70] #YC90QLLU2 #YC90QLLU2 JaydenC
coLeader
1458 1759 0 0
47| [101] #YQCQUQG0G #YQCQUQG0G ★★
Elder
1307 2621 0 31
48| [6] #L020929JQ #L020929JQ 邪恶帝国塔防
Elder
77 0 0 10

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com