#LU00YQ99 隔壁大叔╮(╯▽╰)╭

Clan Level

14

Description

此部落与游戏共存亡!招人标准,10本以上玩家(包括10本)新人注意捐兵比例1:3不能乱捐兵,没有标注以巨人、法师为准,严禁哥布林、野蛮人、炸弹兵系列,发现一次警告,两次飞机票✈但是所有兵种以满级为准。部落注意不乱骂人,部落战听从指挥,祝你们玩得愉快!嘻嘻😉😉。常驻加Q群:442142970

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
23474
35/50
China
open
3
2200
#LU00YQ99
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [167] #289PRUCYP #289PRUCYP Leebinbin123
coLeader
3532 3512 159 197
2| [159] #82RCQG8U #82RCQG8U ❤️
coLeader
3381 2640 220 0
3| [176] #8822R2VU9 #8822R2VU9 阿修罗
coLeader
3340 1887 4394 582
4| [219] #YPVLR802 #YPVLR802 屠尔突噶割喉部落
coLeader
3206 1778 98 310
5| [212] #20L8L9GPJ #20L8L9GPJ 北京国安最牛逼
leader
3137 1486 947 299
6| [141] #PVCCUCQQV #PVCCUCQQV 爱天使的恶魔
coLeader
2913 3600 375 80
7| [130] #89G2LY222 #89G2LY222 喂,
coLeader
2849 1602 213 2066
8| [127] #89UCQUY2V #89UCQUY2V 我爱刘莹莹
Elder
2742 2161 19 947
9| [143] #8VYCQ0PQ0 #8VYCQ0PQ0 →_→蚂蜂窝←_←
coLeader
2736 1459 92 504
10| [117] #Y229GCVGQ #Y229GCVGQ 卡布奇诺
member
2709 2797 26 102
11| [120] #9P9U8988P #9P9U8988P 大地
member
2633 2264 107 66
12| [98] #9RPRQVJQ0 #9RPRQVJQ0 Xax
member
2370 2298 0 63
13| [205] #V8LCRJ2L #V8LCRJ2L 艾窩窩
coLeader
2343 4766 1299 1288
14| [106] #8L02UVG8J #8L02UVG8J 逆月乾坤
Elder
2331 2378 169 392
15| [150] #89GLQ20LL #89GLQ20LL 盛世华洛
coLeader
2267 1652 0 400
16| [96] #9U8U0CV8R #9U8U0CV8R 成城
coLeader
2244 1900 1036 596
17| [92] #9Y0009PRQ #9Y0009PRQ 永安
Elder
2242 2171 278 262
18| [149] #22G22YR9Q #22G22YR9Q 闪电村
member
2212 212 247 291
19| [131] #8GCGR29UQ #8GCGR29UQ 部落冲突
member
2135 1939 479 851
20| [136] #8QRU2RJVG #8QRU2RJVG 无极剑圣
Elder
2096 2258 0 0
21| [174] #VJJ9G98Q #VJJ9G98Q 禹兒
coLeader
2077 3413 3224 1927
22| [80] #YJJGJ2LJC #YJJGJ2LJC 雨落
Elder
2048 1813 92 120
23| [139] #2PG9VGV8L #2PG9VGV8L 中国足球✔
coLeader
1902 2352 66 70
24| [114] #8R8UCV9YL #8R8UCV9YL 月半狼人
coLeader
1891 255 0 364
25| [69] #YG8RYJVQL #YG8RYJVQL 雷霆万钧
member
1740 1629 0 498
26| [72] #PJ2Q2RG0G #PJ2Q2RG0G 落雨
member
1734 2027 0 762
27| [94] #8CVJ0PVV9 #8CVJ0PVV9 木叶村
coLeader
1671 486 1 184
28| [61] #LPRYYYGCP #LPRYYYGCP 尚毅A606
member
1660 1378 388 637
29| [53] #YUGQ09L8C #YUGQ09L8C 环游世界的岛、
member
1377 1491 451 766
30| [85] #Y82C200PQ #Y82C200PQ 卡卡
member
1337 2163 0 0
31| [149] #PRQUQV2U #PRQUQV2U 天下为公
coLeader
1017 1503 0 0
32| [32] #YJV2V909P #YJV2V909P 喂,
coLeader
996 1224 10 627
33| [35] #L8CJJYGPG #L8CJJYGPG 月光之城
member
976 846 0 0
34| [31] #L9PRYQPQQ #L9PRYQPQQ 나는 내 말을 한다.
member
771 666 0 27
35| [10] #L0RRLVPL8 #L0RRLVPL8 呵呵乐乐
member
289 0 20 10

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com