#P2VYUU2 ARMENIA

Clan Level

17

Description

💣Մուտքը 25 տարեկան եվ ավել💣 🎈Խնդրում ենք պահպանել կանոնները mutk menak full 12 th ovqer laven kvner anum ekek miyacek mez mtnenq top 100 klani mej klan krivnerum

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
47805
43/50
Armenia
inviteOnly
0
3500
#P2VYUU2
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [221] #20JRU9PUL #20JRU9PUL Haykaz
coLeader
5366 4175 19060 13839
2| [226] #G082Y8Q2 #G082Y8Q2 _Тая_
coLeader
5345 3345 1688 216
3| [208] #2C2UPPYJ #2C2UPPYJ Vartan
Elder
5261 4362 9993 8330
4| [206] #88PP9VCU #88PP9VCU DR.stome
coLeader
5196 3705 14194 12881
5| [235] #2YY09G0CR #2YY09G0CR Sam
coLeader
5129 4001 24839 12883
6| [234] #VLV0VYGP #VLV0VYGP ego_57
coLeader
5086 3524 5858 7207
7| [203] #QL0QCLPQ #QL0QCLPQ ***ARTUR***
coLeader
5054 4204 10475 9767
8| [194] #UVQJ2L0 #UVQJ2L0 Corwin
coLeader
5053 4294 6022 11756
9| [216] #GPJGVGLV #GPJGVGLV Karen
coLeader
5052 4310 17384 12947
10| [217] #UQYQPCY #UQYQPCY gevatron
coLeader
5049 4177 10727 11616
11| [221] #PYV2PGQV #PYV2PGQV КАРЕН.....АРМ
coLeader
5024 3937 5186 5658
12| [216] #2LPULLQC2 #2LPULLQC2 Gago
coLeader
5010 4229 8076 7456
13| [198] #20YYVVPP2 #20YYVVPP2 Goq
Elder
4972 4428 4645 5298
14| [208] #2C80JQVRU #2C80JQVRU GARIK
coLeader
4943 4577 8852 9241
15| [211] #VUP922J #VUP922J camila
coLeader
4908 3886 8731 8055
16| [195] #LG2JRVY0 #LG2JRVY0 Vorsord
Elder
4864 3450 9014 5590
17| [209] #YUC2GRYL #YUC2GRYL ARMAN 3
Elder
4823 4307 2415 4592
18| [198] #2CPCCPU9 #2CPCCPU9 S.A.S
Elder
4822 3558 5915 7102
19| [207] #2090C2CRC #2090C2CRC SEPUH
coLeader
4797 3997 8771 12859
20| [202] #JUQJYQL8 #JUQJYQL8 Taron ArMeNiA
coLeader
4734 3491 1985 2463
21| [210] #RPP298PJ #RPP298PJ Haig
coLeader
4697 4354 2648 3370
22| [176] #8YVJCLQ9 #8YVJCLQ9 ASALA
Elder
4648 4003 2140 5335
23| [196] #LR0C9088 #LR0C9088 arsen
coLeader
4634 3640 2436 7107
24| [184] #22PCGVJV #22PCGVJV 7777777
Elder
4546 3878 1749 990
25| [189] #20PC0V089 #20PC0V089 aro
coLeader
4536 3247 2147 1958
26| [179] #QY0ULVPY #QY0ULVPY VAHAN
Elder
4520 3232 3888 2375
27| [205] #8L2R9LUR2 #8L2R9LUR2 karen
coLeader
4503 3995 7238 14566
28| [208] #99QC8CPJ #99QC8CPJ armenak1978
Elder
4466 4047 2514 1245
29| [193] #9CUGPV08 #9CUGPV08 erik
member
4429 3614 358 3501
30| [213] #QJPR8880 #QJPR8880 ԱՐՏԱԿ
coLeader
4422 3943 1138 1400
31| [194] #GRV0PUQP #GRV0PUQP ARMENOID
Elder
4416 3777 2414 348
32| [206] #2Q9JY22PV #2Q9JY22PV Artur.k715
leader
4237 2434 2938 4704
33| [206] #2R298V0YC #2R298V0YC Armen.Sp
coLeader
4181 4899 4194 1740
34| [188] #80QC2GLJ #80QC2GLJ Harot's
Elder
4178 3949 2185 1599
35| [219] #P0PJGLQQ0 #P0PJGLQQ0 Gor
Elder
4061 4100 10551 7714
36| [182] #8LV9C9RJG #8LV9C9RJG хан 007
member
4035 3521 666 626
37| [187] #PRUGQUVL #PRUGQUVL ARTASH
Elder
3927 4739 1227 2806
38| [193] #82GUPPLRQ #82GUPPLRQ Анна
Elder
3801 3072 428 1414
39| [165] #9PVGQJ8U2 #9PVGQJ8U2 Ars_23
Elder
3783 2987 796 174
40| [178] #VQU0J2RQ #VQU0J2RQ KasyachokSmokes
member
3774 3759 128 602
41| [197] #RL2RUQVY #RL2RUQVY Армен
Elder
3602 3937 0 0
42| [158] #C2CVL0RP #C2CVL0RP АРМЕНИЯ
coLeader
3521 1679 62 558
43| [156] #YCVUGV0Q #YCVUGV0Q Anmah
member
3361 1986 246 775

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com