#P8JRJP8U 自由女神之不战部九营

Clan Level

21

Description

自由女神系列〔晋盟〕 满员加接待群QQ435809688 ——携手打造——优秀部落—— 🈲死鱼,新人三天500捐 🈲伸手党,看到框需要主动捐 按要求捐兵,捐错解释并道歉 🈲随意进出,离开部落需报备 🈲抢星乱打,违者踢或拉黑♥欢迎10本11

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
42574
46/50
Antarctica
open
0
2800
#P8JRJP8U
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [232] #8PQ9YLG8P #8PQ9YLG8P V点
coLeader
5276 4235 15646 11306
2| [190] #980V0QL0J #980V0QL0J 千古名将盾不抗
Elder
5211 3404 7518 7583
3| [225] #QQQYVLL #QQQYVLL voon
Elder
4978 3676 15536 13642
4| [230] #GCVGLLRJ #GCVGLLRJ 纽约 雷霆
leader
4903 3423 9210 6481
5| [220] #92YPV92Q #92YPV92Q NY 战神
coLeader
4813 3526 5094 6908
6| [136] #P2CJP8RC0 #P2CJP8RC0 寒无心
member
4768 2985 30 67
7| [214] #89VJPR9UC #89VJPR9UC ◐莮人幇´∀`
coLeader
4765 4147 2442 2082
8| [236] #JG88UVUG #JG88UVUG 弄影
member
4735 3993 461 164
9| [193] #2J9UCP2VG #2J9UCP2VG 涅槃蔷薇
Elder
4608 3695 2771 754
10| [160] #89UQG89QY #89UQG89QY 那一年、我很喜欢
Elder
4579 2751 4147 4528
11| [223] #2P92J0L98 #2P92J0L98 恐怖大爷
coLeader
4464 4269 2726 1662
12| [198] #8Y9809UV2 #8Y9809UV2 Lay⭐
Elder
4347 4554 2325 2284
13| [187] #8RJ0VYQPL #8RJ0VYQPL 神奇部落
Elder
4295 3956 6511 1032
14| [207] #28Q9JYJ0R #28Q9JYJ0R 弄影2
member
4285 3754 287 129
15| [187] #89PLLUVG0 #89PLLUVG0 乱世枭雄
member
4262 2987 30 42
16| [177] #902LRGGYG #902LRGGYG 你们别来啊
coLeader
4144 3220 7300 6026
17| [173] #PQGP9Q8GG #PQGP9Q8GG 鲜肉喲
Elder
4085 2850 4329 6652
18| [187] #GGPG8UQJ #GGPG8UQJ 神殿$雷老虎
member
4036 2787 1650 1499
19| [154] #YPL8GV2PG #YPL8GV2PG eric
Elder
4006 3375 6504 8345
20| [218] #QUQUJ0GV #QUQUJ0GV 梅村庄
coLeader
3991 3623 2539 2719
21| [203] #Q0LLCY9 #Q0LLCY9 cla938
Elder
3767 3861 865 943
22| [134] #8V9RUJCU0 #8V9RUJCU0 清明@雨上
member
3756 2879 198 470
23| [209] #JGJY02QC #JGJY02QC 拿你命3000
Elder
3665 3345 3584 1914
24| [118] #YG0PYGPU2 #YG0PYGPU2 啸天
member
3554 2461 30 30
25| [201] #28VQ2U2GC #28VQ2U2GC 战灬天下
Elder
3527 4816 5362 8901
26| [145] #QR8QQ8JQ #QR8QQ8JQ 纽约 战警
member
3493 2124 833 1131
27| [181] #88VVP9LCR #88VVP9LCR 卩丶顶尖灬麦麦*
Elder
3456 3375 2650 1388
28| [114] #YGQJ2RLGC #YGQJ2RLGC 卓越
member
3440 2926 0 84
29| [119] #Y99QQRV80 #Y99QQRV80 llovyou_yjj
member
3318 2640 0 0
30| [142] #YQGJGGQG #YQGJGGQG 织女
member
3301 2546 541 1078
31| [172] #8L9288GVC #8L9288GVC ヾ.♪泡泡龙^
Elder
3244 3313 2212 1637
32| [112] #Y9J8LRUQ8 #Y9J8LRUQ8 客服小雨
member
3190 2661 72 134
33| [166] #9QVC9JG9L #9QVC9JG9L 苍穹游龙
member
3179 3291 298 204
34| [130] #PQRU88LU2 #PQRU88LU2 巴萨梅老板
Elder
3133 3711 3578 4052
35| [110] #YP0U00L8C #YP0U00L8C ♥东灭♥守护者【
member
3125 2500 42 111
36| [129] #2GGP9C0R9 #2GGP9C0R9 光之晨曦
Elder
3069 2383 2216 3316
37| [119] #PYLGRGY9G #PYLGRGY9G 刺青
member
3012 2534 842 1036
38| [143] #YLY2LY2QP #YLY2LY2QP 远方有我
Elder
3000 2598 853 960
39| [109] #P9GY9Q29C #P9GY9Q29C 天下
member
2979 2831 269 326
40| [133] #R0LJ2LRL #R0LJ2LRL Ace_Oo冰与火Oo
coLeader
2948 2056 578 1186
41| [191] #28CV2QCGG #28CV2QCGG 顺达
coLeader
2936 2947 1681 632
42| [124] #V2VVLR0L #V2VVLR0L 牛郎
member
2881 2198 476 1235
43| [124] #PG8C002YP #PG8C002YP 天秀阳阳
member
2852 2713 1014 955
44| [163] #998JJRLJC #998JJRLJC 潇潇沐雨寒
member
2658 4071 203 280
45| [173] #209CGCVCQ #209CGCVCQ 酒伴
Elder
2453 3871 1404 1195
46| [86] #L0UYC0R9U #L0UYC0R9U 浪迹天涯
member
2062 1704 1775 542

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com