#PJ9UUC2J CD深海.小白菜

Clan Level

22

Description

🇨🇳CD深海系列第七分部(休闲不互刷) 👊休闲养老中。。。。。。 🤝暂时不开部落战(竞赛可以完成) ‼️按要求捐兵,不满级可以不用捐 👉部落交流群(备注游戏名) ✉️QQ:825665712 ✉️微信:1399941737

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
39808
50/50
China
inviteOnly
0
2600
#PJ9UUC2J
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [192] #9J08VR0YL #9J08VR0YL 左耳听心
coLeader
5136 4427 5609 14326
2| [235] #8YUYJ8G9L #8YUYJ8G9L 北海道
leader
5097 3628 11503 22366
3| [217] #2R998YVVU #2R998YVVU 新凡
coLeader
5055 3477 7247 6070
4| [216] #89YCVQRP #89YCVQRP 喔喔奶糖
coLeader
5049 4210 8339 12372
5| [224] #28CRCU02Q #28CRCU02Q 西海城
coLeader
5023 3018 7445 9865
6| [122] #PQ2GCUUVJ #PQ2GCUUVJ 焱灭
Elder
4917 2985 1594 1587
7| [206] #2PC0PCLRC #2PC0PCLRC 龙门
coLeader
4898 3074 8399 19521
8| [217] #Y98RQ0G9 #Y98RQ0G9 昕乐园
coLeader
4632 3878 19268 10046
9| [189] #2088YJQP8 #2088YJQP8 北海
coLeader
4091 2482 25474 5898
10| [194] #8J8LP92YQ #8J8LP92YQ 追梦
Elder
3900 3242 2120 166
11| [201] #VCGLCC9J #VCGLCC9J 蜘蛛侠打小怪兽
member
3783 3808 0 0
12| [172] #V8Q0GJVV #V8Q0GJVV 南海域
Elder
3680 2378 8817 2407
13| [208] #L8P2PV9C #L8P2PV9C 翔龙丿如云幻天✨
Elder
3667 4000 0 0
14| [160] #9RJ209YR2 #9RJ209YR2 xinxin♬旋律
member
3641 2761 681 2143
15| [179] #JGYC0V09 #JGYC0V09 hai du k
member
3589 3163 495 651
16| [150] #92PQ9LY8V #92PQ9LY8V 龙神
member
3459 2955 673 1794
17| [171] #QV90UYL8 #QV90UYL8 梦幻山庄
member
3365 3207 518 536
18| [116] #2PPVGGL8Q #2PPVGGL8Q 超神梦想
member
3354 2432 482 1356
19| [198] #CPUC2L0Q #CPUC2L0Q 生产品
member
3275 4000 0 0
20| [103] #8VJGGL0YY #8VJGGL0YY 小、灰灰
member
3217 1899 95 151
21| [204] #L9RYVCL2 #L9RYVCL2 0暴力兔0
member
3191 4000 0 0
22| [196] #U0229RPY #U0229RPY kenken
Elder
3138 2600 761 6042
23| [202] #PR0QYLY0 #PR0QYLY0 散落一夜孤城!
member
3078 2068 25454 951
24| [156] #PPV8J9VG9 #PPV8J9VG9 九尾狐、妖神来临
member
3052 3573 59 408
25| [168] #PY2GU9UV #PY2GU9UV Korean
Elder
3044 964 5148 70
26| [144] #PJGP9RJRU #PJGP9RJRU 雲淡風輕丶
member
2993 3205 80 132
27| [142] #PQQV0VJGR #PQQV0VJGR 集中营
member
2970 3182 107 506
28| [151] #2LQ82R9Q #2LQ82R9Q kaiwon
member
2955 1942 964 491
29| [148] #2Q8Q9JQPC #2Q8Q9JQPC 孔子
member
2954 1683 0 248
30| [183] #PRRU8L8Y #PRRU8L8Y 小小花万岁民主帝
member
2935 3971 0 67
31| [118] #PRYRUGY9Y #PRYRUGY9Y 疯了!累了!痛了
member
2922 2415 629 857
32| [146] #9YQG2CCRR #9YQG2CCRR 哎呦
member
2886 2326 269 333
33| [157] #89Q0CQVPP #89Q0CQVPP 【锦绣府】墨、无
member
2877 3534 197 709
34| [79] #P2RPPRJUG #P2RPPRJUG ☞℡默然℡☜
member
2855 2020 343 1110
35| [141] #2P9V0JJPY #2P9V0JJPY 散落一夜空城!
Elder
2843 1621 1952 1989
36| [139] #PY9UCV9PU #PY9UCV9PU 野蛮人
member
2792 2923 35 119
37| [138] #8G090YR8J #8G090YR8J 东北风
member
2743 1866 1537 936
38| [136] #PG2RUGVJL #PG2RUGVJL 清风无痕
member
2735 2760 530 72
39| [141] #C0JVRGR2 #C0JVRGR2 kaiwon
Elder
2710 2064 914 983
40| [91] #YCQ8RCJP0 #YCQ8RCJP0 承璞府邸
member
2688 2505 0 4989
41| [185] #2P2PJVRRY #2P2PJVRRY LIGUO19515
member
2685 3222 0 0
42| [144] #Y29UC2Y0R #Y29UC2Y0R 灰太狼
member
2681 3950 452 856
43| [130] #P8RL9PRUQ #P8RL9PRUQ 南海
Elder
2627 1872 3770 3808
44| [104] #YVLJ89JG0 #YVLJ89JG0 木槿
member
2602 2974 536 1731
45| [82] #YCJR0RR2J #YCJR0RR2J 福清ξ び小弟ё ε
member
2593 2268 1175 2300
46| [125] #Y9RRGURUU #Y9RRGURUU 帝都
member
2566 3730 1638 840
47| [158] #PLVY0CGJG #PLVY0CGJG 偶尔说说昔日
member
2406 3892 888 877
48| [143] #9UCYR9VYV #9UCYR9VYV 哎呀
member
2396 2696 320 651
49| [106] #PGYG20RU #PGYG20RU 抠抠菊花丶闻闻手
member
2020 937 57 1557
50| [84] #L22UUYQ8C #L22UUYQ8C hk
member
1777 2142 0 1093

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com