#PPQQC0RU 火龙军团之运筹

Clan Level

18

Description

火龙家族,有你更精彩!部落现招收满11及12本玩家。要求如下:1.赛季捐兵≧1000(禁止乱捐)。2.竞赛积分≧1000。3.部落战及联赛按指挥组安排按时按量完成(首次未完成禁赛一场二次降职三次除名火龙,特殊情况除外)谢谢合作

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33793
46/50
China
inviteOnly
2
1500
#PPQQC0RU
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [212] #8R0C9JGG9 #8R0C9JGG9 征服
member
4951 3894 2618 3298
2| [210] #2Q0Y220P #2Q0Y220P 平安
Elder
4567 3540 1801 284
3| [192] #8020LG22R #8020LG22R G.f 峰总的总统府
coLeader
4507 3022 1087 2713
4| [166] #22G9GULV #22G9GULV KEVIN CHAI 和
member
4009 1864 25 468
5| [168] #229J88PJ #229J88PJ Kevin 和
member
3941 2451 12 166
6| [181] #RQQPVQVJ #RQQPVQVJ 科巴姆
member
3937 3927 0 144
7| [172] #8Q8P2VPLQ #8Q8P2VPLQ King丶lei
member
3888 3428 32 0
8| [150] #Y2RRG8RJ #Y2RRG8RJ kenny chai
member
3782 2602 309 259
9| [192] #9Q0LGL9Q0 #9Q0LGL9Q0 永无@止境
member
3705 2761 4144 0
10| [159] #8YLCVYQCQ #8YLCVYQCQ 墨色
Elder
3557 2213 309 1873
11| [166] #PVU9PJUJ #PVU9PJUJ Naruto
member
3517 2509 0 0
12| [186] #2UQUJLG0P #2UQUJLG0P 天下無雙.
coLeader
3309 3754 1961 14597
13| [129] #9URQY808G #9URQY808G CM
member
3204 3259 2456 3577
14| [130] #YU2UG2GC #YU2UG2GC 霸王村
member
3185 2530 131 347
15| [136] #Y9UGPP0VY #Y9UGPP0VY 亚里士多德狗蛋
member
3158 3307 1 67
16| [177] #9LCPV8QGC #9LCPV8QGC 小小头
Elder
3129 4000 0 0
17| [188] #P9YLU8UQ #P9YLU8UQ 骑乌龟相亲
leader
3115 1755 964 0
18| [132] #980J0PGR0 #980J0PGR0 流星
member
2958 2329 0 315
19| [126] #9YPQLQJLC #9YPQLQJLC 狂傲战神
member
2927 2009 53 564
20| [165] #Y02C29LRJ #Y02C29LRJ 我的霸气你不懂
member
2818 3042 429 0
21| [110] #9YU8Q0YR9 #9YU8Q0YR9 青山绿水 (北国之
member
2789 1764 316 355
22| [189] #98GLGY0VP #98GLGY0VP 嗜血狂魔
coLeader
2782 3074 1027 1561
23| [144] #PR0Y9VL8J #PR0Y9VL8J 踏雪无痕
member
2712 2095 3334 476
24| [191] #8RLV98RG8 #8RLV98RG8 狂战血魔
member
2711 3095 1039 1718
25| [224] #P29P82RCR #P29P82RCR KNight•ZXM
coLeader
2668 3933 19214 84
26| [131] #JGPUPCUC #JGPUPCUC WQT8257
member
2647 1026 0 100
27| [146] #8PCYQ9UL9 #8PCYQ9UL9 蕶薍&爱小建
member
2625 2118 1380 1025
28| [99] #YLVLUQ8QG #YLVLUQ8QG 青衣紬
member
2621 1982 262 761
29| [149] #P99GCU80V #P99GCU80V 日月星辰
member
2599 3128 670 1116
30| [109] #PQGYJQJ0Q #PQGYJQJ0Q 我真的不会啊
member
2463 2358 0 167
31| [127] #28YU9PGPL #28YU9PGPL 阿全✨
member
2442 3007 116 247
32| [129] #UV0VCPPU #UV0VCPPU Gentleman
Elder
2264 2002 0 0
33| [102] #PU80G9R0Q #PU80G9R0Q 挽风&清歌扶酒
member
2259 1704 204 674
34| [120] #29JC99RQJ #29JC99RQJ 光打雷不下雨
member
2194 2472 745 2047
35| [67] #8VCQ8U8UY #8VCQ8U8UY 王者村
member
2176 1031 90 490
36| [69] #L828J2QLC #L828J2QLC 玖埁
member
2144 2147 25 798
37| [57] #PVQCR9QQ2 #PVQCR9QQ2 离去的都是风景!
member
2007 1071 40 126
38| [120] #YRPVQ0V0P #YRPVQ0V0P 好小一只皮皮虾
Elder
1921 2481 215 1287
39| [124] #9GR20PU #9GR20PU 我在北回归线等你
Elder
1915 866 42 201
40| [123] #UY9RLRV9 #UY9RLRV9 你见过凌晨四点的
member
1888 1899 48 3630
41| [155] #2YJ00J082 #2YJ00J082 ☜小龙☞℡
member
1758 2857 0 0
42| [58] #L9LV8Q0RU #L9LV8Q0RU 娇娇姐
member
1753 1667 24 5081
43| [115] #8PJGVVQYP #8PJGVVQYP 娥眉粉黛
Elder
1645 915 139 268
44| [46] #YUPPJ9QUQ #YUPPJ9QUQ 猪猪卷土重来
member
1236 1660 1 318
45| [60] #L9G9CC2V9 #L9G9CC2V9 大怪兽
member
1203 1115 0 77
46| [81] #8QPCGQ9QP #8QPCGQ9QP 乳动人生
member
604 488 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com