The Storm Clan
#PVUGQJ2U The Storm

Clan Level

15

Description

Join The Party 24/7, Leave ur ๐Ÿ‘š๐Ÿ‘•๐Ÿ‘–๐Ÿ‘”๐Ÿ‘—๐Ÿ‘™๐Ÿ‘˜๐Ÿ‘ ๐Ÿงฆ Out, Mature Adults +21 Clan. Recruiting Th12 โ™š 50+ , Pushers to 6k+ Only. โœ‹๐Ÿป Casey is single and searching Max gf ๐Ÿคš LINE @shadyshoukry

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
60519
49/50
International
inviteOnly
4200
#PVUGQJ2U
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [210]
#2CGJ20GQ
Mad Kuwaiti
Elder
0
838
Trophies: 6396
Versus Trophies: 2398
Rank
2| [212]
#29C0UC09P
โ™šโ†œ ShadyLady โ†โ™š
coLeader
275
9653
Trophies: 6353
Versus Trophies: 4000
Rank
3| [215]
#PU2PURGY
Rexkah
member
0
498
Trophies: 6329
Versus Trophies: 4347
Rank
4| [183]
#PGR8VJ8C
1 Mad Kuwaiti
Elder
6
543
Trophies: 6316
Versus Trophies: 3635
Rank
5| [225]
#89YYLUR0L
Sinderella
Elder
0
2874
Trophies: 6286
Versus Trophies: 4000
Rank
6| [228]
#QRRQJ9U9
โ™›โ†œ Shady โ†โ™›
coLeader
41
335
Trophies: 6279
Versus Trophies: 3303
Rank
7| [190]
#8JJGCQ89
CloudRageโ„ข
coLeader
177
578
Trophies: 6166
Versus Trophies: 2900
Rank
8| [236]
#CQP0280P
CloudRageโ„ข๏ธMini
Elder
57
335
Trophies: 6155
Versus Trophies: 3048
Rank
9| [222]
#292U08C8J
FavoredSassyBae
coLeader
9875
9334
Trophies: 6124
Versus Trophies: 3382
Rank
10| [189]
#VUP8UVQY
โ™›โ‡œ Shady โ‡โ™›
leader
9301
14826
Trophies: 6101
Versus Trophies: 3106
Rank
11| [238]
#RPR0L2J2
ShadyLady
coLeader
5149
11816
Trophies: 6098
Versus Trophies: 2229
Rank
12| [224]
#LG0V98UQ
THE REAPER
coLeader
2917
15395
Trophies: 6092
Versus Trophies: 4000
Rank
13| [226]
#9QPCJU9V
Lys Marie
Elder
213
424
Trophies: 6062
Versus Trophies: 3098
Rank
14| [218]
#RG9YQJ2G
โ™šโ†œShadyโ€™sWifeโ†โ™š
coLeader
3236
10990
Trophies: 6054
Versus Trophies: 4176
Rank
15| [201]
#Y00LPU2C
Lil_CloudRageโ„ข
Elder
5535
6119
Trophies: 6052
Versus Trophies: 3406
Rank
16| [203]
#PL00QCP0
OG Based God
coLeader
3783
11968
Trophies: 6005
Versus Trophies: 2782
Rank
17| [197]
#9RJ20PGY
Lancelot
coLeader
6455
9094
Trophies: 5998
Versus Trophies: 4278
Rank
18| [235]
#Q8YPU9Y
cat
coLeader
813
753
Trophies: 5983
Versus Trophies: 3405
Rank
19| [205]
#VG0C8GPG
Ate
Elder
1448
8297
Trophies: 5969
Versus Trophies: 3735
Rank
20| [183]
#2PR0C89Q2
CloudRageโ„ข๏ธJr
Elder
223
762
Trophies: 5964
Versus Trophies: 2530
Rank
21| [217]
#CGJ890GC
Lymington
coLeader
1126
4803
Trophies: 5930
Versus Trophies: 2794
Rank
22| [205]
#2GUJ28V
SM4SH
coLeader
678
3289
Trophies: 5917
Versus Trophies: 1869
Rank
23| [213]
#J2V9PU8G
jay68cee
coLeader
1899
10096
Trophies: 5902
Versus Trophies: 3469
Rank
24| [219]
#2VR82Y02P
max
coLeader
4838
12148
Trophies: 5900
Versus Trophies: 4275
Rank
25| [203]
#LU89LJ9P
max11
coLeader
2962
9255
Trophies: 5887
Versus Trophies: 2462
Rank
26| [205]
#L9L8YRRL
เผบเฟ…เฝฝHเผ’Kเฟ…เฝฝเผปโ„ข
Elder
7455
14754
Trophies: 5863
Versus Trophies: 3855
Rank
27| [216]
#LY882P8Y
MARVEL * CK *
coLeader
2371
7521
Trophies: 5860
Versus Trophies: 3036
Rank
28| [209]
#GP0VJLQR
PRSL
coLeader
2907
7328
Trophies: 5832
Versus Trophies: 3935
Rank
29| [180]
#VG8V0RP
โœจ Totilas โœจ
coLeader
4788
7296
Trophies: 5801
Versus Trophies: 2250
Rank
30| [221]
#UC02RPV8
LadyC
Elder
22004
4691
Trophies: 5766
Versus Trophies: 2194
Rank
31| [228]
#PGPJG08R
chiehii
coLeader
17549
10014
Trophies: 5764
Versus Trophies: 2206
Rank
32| [198]
#L9RVUJQ9
KEV
Elder
58
792
Trophies: 5755
Versus Trophies: 2186
Rank
33| [209]
#20GJGGJLV
rob
Elder
8781
8526
Trophies: 5747
Versus Trophies: 4509
Rank
34| [221]
#PYYJCY2C
nhut
coLeader
7400
8353
Trophies: 5740
Versus Trophies: 4506
Rank
35| [210]
#RCP8V29Y
ehsan
Elder
1634
6430
Trophies: 5738
Versus Trophies: 3968
Rank
36| [216]
#YRGV0GL2
Games!
Elder
943
1356
Trophies: 5726
Versus Trophies: 3521
Rank
37| [219]
#Y2CPUUJR
izi-79
Elder
2059
7454
Trophies: 5707
Versus Trophies: 4279
Rank
38| [222]
#UYY08R0V
princess maria
Elder
4404
5681
Trophies: 5597
Versus Trophies: 3169
Rank
39| [179]
#YRC98VYC
Drew Peacock
coLeader
111
1862
Trophies: 5589
Versus Trophies: 2328
Rank
40| [210]
#8RV89P90
Mighty Mo
coLeader
3173
6912
Trophies: 5585
Versus Trophies: 4497
Rank
41| [202]
#LC9L9YY8
mon
Elder
1297
9422
Trophies: 5571
Versus Trophies: 4305
Rank
42| [211]
#88GYGUQ
A.Y.P
coLeader
1767
6617
Trophies: 5566
Versus Trophies: 3167
Rank
43| [261]
#GVV9RY00
Cookie'sMonster
Elder
1008
83
Trophies: 5554
Versus Trophies: 2048
Rank
44| [192]
#2LUCURU20
mostafa tiko
coLeader
854
1349
Trophies: 5523
Versus Trophies: 2124
Rank
45| [218]
#LC98JUPL
kยกll joy
Elder
1044
3740
Trophies: 5495
Versus Trophies: 4362
Rank
46| [215]
#888JPU82
HulkSmash
coLeader
3783
7047
Trophies: 5492
Versus Trophies: 3813
Rank
47| [217]
#2P2G02RL
fatemeh.yp
Elder
2150
6774
Trophies: 5463
Versus Trophies: 3278
Rank
48| [191]
#92CCPG0Q
{GirlsRock}โญ๏ธโญ๏ธ
Elder
5983
4709
Trophies: 5460
Versus Trophies: 3682
Rank
49| [188]
#QQ9C2L
โ™šโ† ุดุงุฏู‰Lady โ†œโ™š
coLeader
37793
3739
Trophies: 5382
Versus Trophies: 2405
www.000webhost.com