#Q88QVQQU NEW FAMILY

Clan Level

15

Description

πŸ˜›NEW FAMILYπŸ˜› cland amin jaya sp1 KAL-TENG πŸ‘ΉπŸ‘ Rawe-rawe rantas malang-malang putuonk......πŸ‘ŠπŸ‘ŠπŸ‘ŠπŸ‘ŠβœŠ

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
20542
40/50
Comoros
inviteOnly
2
200
#Q88QVQQU
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [179] #202PU9Q0U #202PU9Q0U j0rdy AnaN0tt
coLeader
2727 1540 0 0
2| [185] #P0C9LP2Q #P0C9LP2Q Lucky
coLeader
2553 1976 0 0
3| [139] #98R2JRUUR #98R2JRUUR meteor
leader
2524 1867 0 0
4| [156] #928CQVPCL #928CQVPCL ULINNUHA
Elder
2398 1847 0 0
5| [139] #8R0QRJL0U #8R0QRJL0U HAR
coLeader
2372 1829 0 0
6| [127] #9RP9P2Y9P #9RP9P2Y9P YuPank
Elder
2344 1934 0 0
7| [126] #2V98RVRJ0 #2V98RVRJ0 kopral03
member
2318 1039 0 0
8| [152] #8VYLRGUUP #8VYLRGUUP Ogyee
coLeader
2308 1630 0 0
9| [120] #902LLUQQ2 #902LLUQQ2 KPK comunity
member
2303 1109 0 0
10| [107] #P9RVPQPUJ #P9RVPQPUJ EMPRIT
coLeader
2299 774 0 0
11| [124] #89928CCGL #89928CCGL M.Deny Ardianto
Elder
2298 1528 0 0
12| [127] #9L9VGRUVJ #9L9VGRUVJ CHANDRA 9999
coLeader
2264 1877 0 0
13| [131] #2CYGUVC2J #2CYGUVC2J A.B.U
Elder
2262 1648 0 0
14| [122] #29YQYYPQQ #29YQYYPQQ ALYA
Elder
2232 1530 0 0
15| [126] #8Q8QJPC2R #8Q8QJPC2R R|sWβˆ†Ξ 
member
2212 1869 0 0
16| [133] #228QRUCY #228QRUCY bajol ganas
Elder
2209 1560 0 0
17| [88] #Y8PR82822 #Y8PR82822 Yupank2
member
2208 1431 0 0
18| [140] #2CPY9VL0G #2CPY9VL0G ndebuz
member
2206 1608 0 0
19| [132] #2G9RPRJY9 #2G9RPRJY9 Hatake Kakashi
member
2199 2338 0 0
20| [123] #99YL28J0Y #99YL28J0Y Alya.B.U
coLeader
2197 1446 0 0
21| [110] #9URP092GY #9URP092GY γ…€γ…€γ…€
coLeader
2122 1085 0 0
22| [88] #YUJUUGC92 #YUJUUGC92 ippo
Elder
1949 2353 0 0
23| [107] #98JG0RJRC #98JG0RJRC ulfi
Elder
1914 1556 0 0
24| [120] #VJ9GQVPY #VJ9GQVPY Aminudin
Elder
1884 1418 0 0
25| [107] #99RCY9U0 #99RCY9U0 vivi
member
1851 1166 0 0
26| [94] #PUGVG0PYY #PUGVG0PYY guling
coLeader
1764 884 0 0
27| [103] #9QQ90VL9J #9QQ90VL9J γ…€γ…€γ…€
member
1672 638 0 0
28| [111] #PY0292JYY #PY0292JYY Tresno
Elder
1567 1826 0 0
29| [85] #PR28R20YL #PR28R20YL telolet
member
1499 601 0 0
30| [91] #PQGGYRR8C #PQGGYRR8C LILO
member
1354 1498 0 0
31| [74] #YLLUJV2GU #YLLUJV2GU lucky 3
member
1267 1092 0 0
32| [46] #YCQYRPV9R #YCQYRPV9R IZZA.02
Elder
1263 1095 0 0
33| [76] #YR89QPRPG #YR89QPRPG sopo aku
Elder
1253 2116 0 0
34| [34] #L0Y8C9JCV #L0Y8C9JCV Izza...01
Elder
949 854 0 0
35| [110] #8V2CQVR0P #8V2CQVR0P TENTARA LANGIT
member
661 687 0 0
36| [73] #PJY9LP022 #PJY9LP022 Bantal
member
643 961 0 0
37| [87] #9URRR9LC0 #9URRR9LC0 waranggono
member
577 456 0 0
38| [85] #9JR2URPC8 #9JR2URPC8 Lucky 2
member
531 687 0 0
39| [14] #L0CY9C2LQ #L0CY9C2LQ A CHANDRA
member
483 0 0 0
40| [14] #YGL9QUJYV #YGL9QUJYV Chandra 2
member
390 0 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com