EM CỦA HÔM NAY Clan
#QP29RJUY EM CỦA HÔM NAY

Clan Level

12

Description

Việt Nam- EM CỦA HÔM NAY !

Clan War League
Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
50695
45/50
International
inviteOnly
4200
#QP29RJUY
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [221]
#PC2GJ8PR
GIRL BAC LIEU
Elder
0
366
Trophies: 6340
Versus Trophies: 2411
Rank
2| [200]
#2VUQQQJYY
MƯA❤TUYẾT❤QUEEN
member
159
72
Trophies: 6159
Versus Trophies: 2867
Rank
3| [179]
#Y2G2RY0Q
Thuật LoVe Nhân
Elder
2
368
Trophies: 5978
Versus Trophies: 2387
Rank
4| [209]
#CR9CJPUJ
hai le
Elder
380
112
Trophies: 5775
Versus Trophies: 2361
Rank
5| [216]
#2CPRLVP8G
congtubaclieu
coLeader
578
221
Trophies: 5703
Versus Trophies: 2303
Rank
6| [224]
#2P298RRVQ
H❤️N
member
135
4
Trophies: 5659
Versus Trophies: 2360
Rank
7| [207]
#2UUQJ00JL
hoang hai
member
0
72
Trophies: 5524
Versus Trophies: 3648
Rank
8| [169]
#9RV2UCUJ8
(◐‿◑)
coLeader
0
398
Trophies: 5519
Versus Trophies: 4234
Rank
9| [164]
#9LRRC9YQR
zz lão đại zz
Elder
1732
3481
Trophies: 5241
Versus Trophies: 3239
Rank
10| [182]
#2QVJPPGQP
God Of War
Elder
130
1741
Trophies: 5216
Versus Trophies: 4127
Rank
11| [202]
#209GYGPL0
Tân.Tân
Elder
9561
8738
Trophies: 5168
Versus Trophies: 3906
Rank
12| [223]
#2QY028QQU
a Quân
Elder
223
256
Trophies: 5099
Versus Trophies: 4028
Rank
13| [215]
#2LG0VJCVP
Boy bạc liêu
coLeader
3261
3190
Trophies: 5005
Versus Trophies: 3266
Rank
14| [217]
#90U8P0PC
Jayden
coLeader
5590
5298
Trophies: 4950
Versus Trophies: 4236
Rank
15| [192]
#2G2PGV0
HOÀNG HƠN
Elder
4149
7568
Trophies: 4934
Versus Trophies: 2986
Rank
16| [140]
#9RPR09CQL
☠t̲̅r̲̅ần HùNg❤
Elder
42
470
Trophies: 4932
Versus Trophies: 2199
Rank
17| [230]
#2289LUPQ2
cubin
Elder
1636
1362
Trophies: 4930
Versus Trophies: 2841
Rank
18| [150]
#8V8VGCJVY
hong lieu
coLeader
13241
14900
Trophies: 4925
Versus Trophies: 3341
Rank
19| [212]
#2YYQRV0RP
pham tu
Elder
466
112
Trophies: 4920
Versus Trophies: 3070
Rank
20| [214]
#VR22UCL0
MrBoCuaNghe
Elder
1187
2120
Trophies: 4851
Versus Trophies: 4077
Rank
21| [217]
#2PJ9VV8Y9
★★Mưa Tuyết★★
member
142
0
Trophies: 4847
Versus Trophies: 2744
Rank
22| [173]
#9C8RQ0JPR
NAM DE
coLeader
4377
5484
Trophies: 4716
Versus Trophies: 2476
Rank
23| [192]
#QRL0C02C
Anh T
Elder
0
144
Trophies: 4711
Versus Trophies: 2981
Rank
24| [169]
#820VGG2L
EmCuaNgayHomNay
Elder
1262
1422
Trophies: 4645
Versus Trophies: 3258
Rank
25| [206]
#QQU80RGJ
Luoc vuong
Elder
305
638
Trophies: 4579
Versus Trophies: 2550
Rank
26| [216]
#20U8J29UR
BADAO
Elder
250
496
Trophies: 4574
Versus Trophies: 2893
Rank
27| [172]
#990G2GUU0
HieuNguyenBL
member
360
332
Trophies: 4573
Versus Trophies: 4263
Rank
28| [172]
#2CJV992UV
solo10
Elder
2217
1824
Trophies: 4434
Versus Trophies: 2355
Rank
29| [192]
#U99R2GL9
van giau
Elder
0
124
Trophies: 4431
Versus Trophies: 2583
Rank
30| [160]
#988YCUV9C
baonam2404
member
170
288
Trophies: 4419
Versus Trophies: 3114
Rank
31| [185]
#2LQJR2Q02
K+1
coLeader
2197
1708
Trophies: 4398
Versus Trophies: 1583
Rank
32| [164]
#G082LCJ9
TaiBeo..
member
68
164
Trophies: 4308
Versus Trophies: 2950
Rank
33| [178]
#828UGRQRY
minh Nhật
coLeader
4899
4845
Trophies: 4194
Versus Trophies: 2194
Rank
34| [213]
#JLYVYCYJ
ngan khung
coLeader
6691
0
Trophies: 3989
Versus Trophies: 2512
Rank
35| [177]
#8RG90L82U
Ng Tuấn Minh
Elder
3117
7742
Trophies: 3814
Versus Trophies: 4048
Rank
36| [176]
#2JJVPJCLC
meo meo
Elder
1044
2811
Trophies: 3791
Versus Trophies: 3356
Rank
37| [181]
#2Q09RJVQU
BAHO
coLeader
1014
5109
Trophies: 3729
Versus Trophies: 1667
Rank
38| [134]
#Y9G29YLRU
Tên Vân Họ Phan
coLeader
693
5491
Trophies: 3212
Versus Trophies: 3306
Rank
39| [213]
#8YQ2P8PP0
H❤️N
leader
16552
0
Trophies: 3164
Versus Trophies: 3217
Rank
40| [128]
#9JQQVCC8Y
HieuNguyenBL
coLeader
16057
31
Trophies: 3148
Versus Trophies: 2862
Rank
41| [139]
#9Q2G8UPJR
thuật love nhân
coLeader
15991
402
Trophies: 3109
Versus Trophies: 1234
Rank
42| [122]
#Y0RCCLVP0
Girl_KiênGiang
coLeader
35
1500
Trophies: 3050
Versus Trophies: 3422
Rank
43| [122]
#PGRC8GGGV
Ngân còi
coLeader
2820
3652
Trophies: 3047
Versus Trophies: 2884
Rank
44| [110]
#PULQGR88Q
kudayroinhe
Elder
69
1711
Trophies: 2892
Versus Trophies: 2568
Rank
45| [158]
#9UUUUL9QC
Girl QuảngNinh
coLeader
2523
7554
Trophies: 2668
Versus Trophies: 3121
www.000webhost.com