#QQ9UU8PL 输过败过丶不曾怕过

Clan Level

18

Description

微信群:15940019790. 部落两个要求:九本以上捐收比例不得低于1:3 联赛积分不得低于两千!部落战连开,部落战参加必须打,不得长时间挂红!部落团结第一,欢迎大家来到这个部落!希望可以玩的开心!部落不收学生党!

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
40624
48/50
China
inviteOnly
1
2200
#QQ9UU8PL
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [194] #9QC0JUQ9L #9QC0JUQ9L 大巴山
coLeader
5559 4394 8451 13001
2| [203] #9PUQGY00J #9PUQGY00J 凯德莫斯
Elder
4989 4077 6148 7580
3| [211] #8GPCVVQ #8GPCVVQ 树洞
Elder
4865 3783 5863 5956
4| [203] #22LQURUJP #22LQURUJP freedom
Elder
4858 4720 2415 896
5| [201] #20Y0U8UJJ #20Y0U8UJJ 孤狼
Elder
4850 3911 4948 6703
6| [157] #PLVGLP0UL #PLVGLP0UL Memories
coLeader
4480 2502 5357 2155
7| [169] #2PVYR2PYV #2PVYR2PYV samkings
member
4477 3195 471 628
8| [204] #YJ8YQQJV #YJ8YQQJV Tiger
Elder
4379 3860 1619 1254
9| [225] #92Y9PLQV #92Y9PLQV 无极
Elder
4366 3947 6236 4510
10| [179] #2VPQUCYJ #2VPQUCYJ 安静的生鱼片
member
4301 3665 3730 2674
11| [175] #UR088JV9 #UR088JV9 little-MAX
member
4294 3131 3612 1455
12| [208] #L2U2JJC0 #L2U2JJC0 月光
Elder
4253 4081 439 572
13| [216] #JYYUJGR0 #JYYUJGR0 AX-男少
Elder
4251 3289 8848 6059
14| [203] #LCVY2JQP #LCVY2JQP AX_教官
Elder
4176 4270 3185 2841
15| [205] #QC8UU0UY #QC8UU0UY 羊羊村
Elder
4126 3912 2990 5024
16| [213] #89U9GV28 #89U9GV28 wesley
member
4039 3881 1729 2329
17| [136] #PYG20LVQ8 #PYG20LVQ8 cyw·love
Elder
3684 2732 996 4767
18| [174] #Y08P9RY #Y08P9RY 欧乐
member
3673 3406 1844 750
19| [162] #929908CRC #929908CRC Jwell
member
3619 1251 1084 726
20| [157] #8QRJQ92PU #8QRJQ92PU 渔叟
member
3569 2486 639 524
21| [145] #V9GCC0GG #V9GCC0GG 榴莲闻得
member
3520 2677 4092 3307
22| [153] #2220PYUJ #2220PYUJ darkmarry001
member
3473 3297 966 1224
23| [164] #99RJJUYGR #99RJJUYGR 地振高冈、一派溪
Elder
3445 2814 157 366
24| [162] #2C0G8Y08Q #2C0G8Y08Q 培仔吃柠檬
member
3433 2457 512 1592
25| [119] #UC2UPQVL #UC2UPQVL andy123
member
3391 2007 2522 4378
26| [172] #9LJUPJQGV #9LJUPJQGV 战狼--火水g
Elder
3298 2892 2086 2545
27| [175] #20LQ2PYCG #20LQ2PYCG 春霖小镇
Elder
3222 2385 30 606
28| [173] #8QVV8VPJR #8QVV8VPJR 帝王.甘少
member
3199 3070 374 780
29| [109] #YCPVYCRYC #YCPVYCRYC 辰柒
Elder
3014 2442 2127 4929
30| [119] #YL2YG9002 #YL2YG9002 啾咪啾咪~
member
3012 2782 198 1177
31| [123] #88U8GYGLL #88U8GYGLL 三国...刘禅
member
2942 2095 2600 1851
32| [143] #88LQG922Q #88LQG922Q Jack點點
member
2792 2500 2650 1025
33| [162] #22C0RQ29 #22C0RQ29 Bad-MAX
Elder
2788 2267 18548 1527
34| [224] #8LQGJYLC8 #8LQGJYLC8 马尾硬汉
coLeader
2775 2868 92 144
35| [126] #P2P82JC9P #P2P82JC9P DBS
member
2714 3188 1844 2090
36| [123] #8RPL8VU9 #8RPL8VU9 For the Dream
member
2678 2430 998 902
37| [170] #88QRYQ8VQ #88QRYQ8VQ Crazy^熙
member
2650 3960 638 72
38| [179] #8UQ29QRGR #8UQ29QRGR 无敌
leader
2632 3310 17511 1893
39| [218] #QPC09JYJ #QPC09JYJ Mini-MAX
coLeader
2607 3126 5728 24011
40| [92] #YRLL0QLLP #YRLL0QLLP 霸气少年♡
member
2454 1602 869 3115
41| [163] #PLL8890JC #PLL8890JC 蔡素
coLeader
2391 2197 4328 2604
42| [188] #8QL9RU09U #8QL9RU09U 此生不必再相遇
Elder
2352 2930 8878 6695
43| [104] #99GV8JV92 #99GV8JV92 梦哥万岁
member
2285 1897 1396 694
44| [85] #YGPVG9LV0 #YGPVG9LV0 Jacklove
member
2187 1918 952 341
45| [107] #YVPP2P8UY #YVPP2P8UY 狂澜丶
member
2181 2539 84 246
46| [128] #8VLQPYU2C #8VLQPYU2C 看到钱眼就红
member
2033 1720 71 63
47| [95] #PQUGLP2RJ #PQUGLP2RJ 梁戬
member
2004 2641 108 132
48| [51] #YUVQQQPPU #YUVQQQPPU 小部落
member
1206 1247 0 26

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com