#QUCRCUQG VN Legend

Clan Level

15

Description

Vào Hội này thì phải: Cho lính nhiều hơn nhận, nhận nhiều cho ít hoặc sai yêu cầu kick. War bật xanh, ko war TẮT ĐỎ, bỏ war kick. Làm nhiệm vụ đầy đủ, ko ngồi ko nhận phần thưởng. Chơi fair play, cống hiến thì ở lâu dài. Th xuyên đọc thôg báo. Thanks

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
7586
7/50
Vietnam
open
0
2500
#QUCRCUQG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [179] #G0Q9LPLP #G0Q9LPLP AlexNong
leader
3066 3328 0 0
2| [127] #PV8VL92UR #PV8VL92UR potchan.pb
member
2465 3088 0 0
3| [109] #Y0Q0J98PU #Y0Q0J98PU lam
member
2284 2643 0 0
4| [113] #8PRC220GL #8PRC220GL huy hoàng
member
2266 1786 0 0
5| [138] #28LCVLCGG #28LCVLCGG Nguyen AT
member
2157 3306 0 0
6| [98] #8LRPV82LQ #8LRPV82LQ ambrose
member
2085 1808 0 0
7| [29] #L08GR22VR #L08GR22VR A.D
member
853 1160 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com