#R8PR8J9Q 雪胖子@桃子

Clan Level

18

Description

积分O盟 雪胖子系列,现招收十本、十一本,十二本 活跃玩家! 新成员红牌消失前捐收必须达到 500。必须按要求捐兵。必须参于部落竞赛。下载触手TV,搜索18440,观看互刷盟主狼帅直播(积分O盟)新人加微信号ang0165审核。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34696
49/50
Vatican City
inviteOnly
1
2000
#R8PR8J9Q
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [210] #290Y99JGY #290Y99JGY 若夕、飞狼
member
4653 4000 2112 3561
2| [200] #20992R0YP #20992R0YP 华仔
member
4399 4173 32 0
3| [184] #2PQ2P2GQJ #2PQ2P2GQJ yikhern
member
4332 3701 252 201
4| [211] #GG0CR9CG #GG0CR9CG 我的地盘我做主
coLeader
4317 3912 2850 5696
5| [182] #89G29QY #89G29QY 普利茅斯
member
4257 1920 32 1082
6| [183] #Y8QQLLVU #Y8QQLLVU Rong
member
4244 3926 1797 1813
7| [196] #UCV9QJ99 #UCV9QJ99 ☆星辰☆
member
3982 2389 102 224
8| [151] #PY9RVVJQL #PY9RVVJQL 奋斗吧
member
3846 3711 1456 2610
9| [168] #2GG0UQ2RL #2GG0UQ2RL 华仔天上
member
3628 3640 0 0
10| [181] #2JLRGQRG8 #2JLRGQRG8 英雄本色
member
3581 3341 42 429
11| [155] #9GJGC98V #9GJGC98V DORAEMON
member
3520 2160 1277 3308
12| [179] #JU0YVGPL #JU0YVGPL Jabean
member
3358 3455 626 1098
13| [163] #CGUVQ09J #CGUVQ09J Paul warker
member
3281 2413 0 0
14| [140] #YQ20PLJ0 #YQ20PLJ0 Cc_Vz
Elder
3169 2567 720 168
15| [190] #QJRUGCPQ #QJRUGCPQ Jim
member
3118 1238 0 0
16| [156] #R29Q0PY9 #R29Q0PY9 你落咯嗯
member
3093 3332 478 544
17| [128] #8UY00LGJ0 #8UY00LGJ0 优雅巴黎的慵懒阳
coLeader
2974 185 1122 813
18| [163] #2YJR89G02 #2YJR89G02 雷死你
member
2924 3186 0 0
19| [217] #29YP9QQGL #29YP9QQGL NB希希
member
2907 3790 476 959
20| [116] #80GU0RQL #80GU0RQL BB
member
2860 2102 0 0
21| [135] #PG8P80LQQ #PG8P80LQQ 一生诺
member
2850 2897 0 0
22| [201] #89VYL9UY8 #89VYL9UY8 SUFU
member
2846 3573 2863 179
23| [146] #89Q2VCJC2 #89Q2VCJC2 AG13
member
2844 2326 846 0
24| [206] #Q8GLGQRQ #Q8GLGQRQ ying
coLeader
2831 3794 4440 2126
25| [207] #8PQRCVQ20 #8PQRCVQ20 笨笨
member
2807 3636 2594 217
26| [134] #2CRVL0YVY #2CRVL0YVY TZ.L
member
2739 1697 728 405
27| [128] #LY902YU8 #LY902YU8 AC/DC
member
2706 351 0 659
28| [142] #2QUGVV9L8 #2QUGVV9L8 红尘、浅笑
member
2689 1551 140 116
29| [146] #G2YYJY99 #G2YYJY99 moe
member
2576 2369 168 67
30| [128] #8UCVQCQYJ #8UCVQCQYJ 仙阁丶记忆
member
2545 2527 114 167
31| [213] #220YQVUYR #220YQVUYR ChengRen成仁取义
leader
2510 2280 914 1263
32| [160] #QLU228PC #QLU228PC Ls、宁
member
2505 1232 401 176
33| [172] #CUCL2CQ8 #CUCL2CQ8 怒火
member
2484 2636 0 0
34| [117] #YLPJ8V8Y0 #YLPJ8V8Y0 凉凉
member
2467 2431 1539 1480
35| [116] #8RQCPJCRY #8RQCPJCRY CRAZY
member
2451 1863 149 269
36| [114] #9VRYYVP9V #9VRYYVP9V KID
member
2419 2631 1121 1173
37| [127] #2VPC02Q8U #2VPC02Q8U Aeng丶小庄
member
2385 2342 78 66
38| [135] #8YC9VLV8C #8YC9VLV8C 上善若水
member
2379 1241 67 35
39| [99] #89L9C2Y98 #89L9C2Y98 馒头撞月球
member
2367 2308 1254 1354
40| [160] #JYCYP2YG #JYCYP2YG Butterfly
member
2354 2859 817 262
41| [157] #2YG2RPUL #2YG2RPUL Tommy Hewitt
member
2265 3513 136 137
42| [200] #8L0C8PQ8 #8L0C8PQ8 白色部落
member
2263 2246 1476 646
43| [169] #JPL0URL2 #JPL0URL2 Loading
member
2205 2940 0 0
44| [128] #9C9CQRJV2 #9C9CQRJV2 萍华
member
2202 1273 0 0
45| [104] #8VGQU09JL #8VGQU09JL 战龙
member
2180 1747 40 31
46| [206] #82RVLU2Q8 #82RVLU2Q8 Discovery
member
2087 3424 348 0
47| [153] #G9URQJCR #G9URQJCR 浓痰泡饭
member
2007 2966 1249 905
48| [114] #9YUQPPU8Y #9YUQPPU8Y mid丶XX
member
1992 2146 96 0
49| [94] #8RRYLRVQQ #8RRYLRVQQ 简单狠自由
member
1840 322 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com