#RQ8RVJV9 SENOPATI TUBAN

Clan Level

14

Description

SELAMAT DATANG DI CLAN SENOPATI TUBAN ATURAN 1.INTRO 2.WAR ATT 2× 3.SOPAN,. SEKIAN 🙋👌👍

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30962
40/50
Pakistan
closed
1
1400
#RQ8RVJV9
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #8PUPQJY2G #8PUPQJY2G stenly
leader
5032 4030 24329 17803
2| [166] #GJQLLY8G #GJQLLY8G GONDES
Elder
4286 1668 35 0
3| [175] #2P8PY9QQG #2P8PY9QQG adipati
Elder
3842 2863 0 0
4| [144] #YY0YQ22PQ #YY0YQ22PQ JIBRIL
Elder
3676 3299 1786 1152
5| [193] #9GUYCYQPV #9GUYCYQPV CHELLO
Elder
3591 2951 33814 2258
6| [149] #PRPQ9QVYU #PRPQ9QVYU MINI AE
member
3549 2895 5862 2268
7| [159] #2QP22RU2C #2QP22RU2C Bpk haji mukidi
coLeader
3505 2490 1183 3986
8| [168] #8CU0CCG2J #8CU0CCG2J DENNYZ ARVANO
coLeader
3501 2971 0 0
9| [139] #8CL22RCYQ #8CL22RCYQ SUMBER BENCONO
Elder
3366 2104 517 2285
10| [134] #8YRV2CR89 #8YRV2CR89 raden ayik
Elder
3233 2260 318 2884
11| [146] #8LRQ8PQY9 #8LRQ8PQY9 Chika
coLeader
3153 2622 378 3389
12| [136] #PLUP8PL9V #PLUP8PL9V ABAH
Elder
3039 2205 863 3234
13| [110] #Y0JGJJ9V9 #Y0JGJJ9V9 kadil2
Elder
3029 2135 67 2809
14| [130] #29UGLPQPG #29UGLPQPG Harun U2
Elder
2865 2489 513 3080
15| [157] #8QQJV0VLU #8QQJV0VLU maya
Elder
2864 1833 403 1472
16| [168] #8Q9LVYU0L #8Q9LVYU0L conan$$$%%%
member
2854 3277 1543 2154
17| [132] #9RLCQYVGC #9RLCQYVGC _DHANI FAJAR_
Elder
2850 2473 406 1678
18| [178] #2QQJCU20J #2QQJCU20J Saprol owe
member
2847 3755 0 0
19| [139] #8RG88VPQQ #8RG88VPQQ opick 26
member
2830 2168 136 67
20| [135] #8QYPURQV #8QYPURQV ™mungkar™
coLeader
2786 2293 617 2514
21| [135] #9JVL9U2U #9JVL9U2U bewook
Elder
2754 2232 473 1298
22| [124] #2RC99QU29 #2RC99QU29 ARIS PURWANTO
Elder
2659 2287 752 2267
23| [147] #9QC9JPURR #9QC9JPURR REYVANZA
Elder
2603 2187 0 0
24| [134] #28UCJQ9J0 #28UCJQ9J0 atto7
member
2568 2278 0 0
25| [158] #8V9J2PRY0 #8V9J2PRY0 hengky1935 se 2
Elder
2554 3083 98 187
26| [133] #PQ0Q2L8U9 #PQ0Q2L8U9 ryan
coLeader
2550 3091 122 2798
27| [164] #PVYVPLVJY #PVYVPLVJY Ramdan
Elder
2503 3494 345 774
28| [155] #8L0C8RLGJ #8L0C8RLGJ Dicky Cizz
coLeader
2501 2138 0 0
29| [136] #8L8YC09LL #8L8YC09LL anggarkey richi
Elder
2459 2278 3 201
30| [75] #L2G9QCC9Q #L2G9QCC9Q bon cabe
Elder
2361 2115 60 1292
31| [162] #28LY92PG2 #28LY92PG2 MummyNina
member
2247 3379 322 2037
32| [149] #8J0LLYR92 #8J0LLYR92 Archer
coLeader
2222 2191 3266 1879
33| [107] #8G9VY8UPC #8G9VY8UPC izroil
Elder
2055 2352 135 1393
34| [113] #8QY89QYJU #8QY89QYJU jun_RR
member
1966 2157 0 0
35| [120] #PUPGV0VLU #PUPGV0VLU ndas
Elder
1894 2409 0 0
36| [94] #Y8L02GPQ #Y8L02GPQ MR.Way
member
1865 577 319 248
37| [64] #L9UQYG0R9 #L9UQYG0R9 bolett
member
1788 1990 30 155
38| [179] #922J0RP2Q #922J0RP2Q Zahro1894
Elder
1768 3710 3369 3732
39| [125] #8CLCVG8U #8CLCVG8U c'chooi
Elder
1628 1843 386 1546
40| [53] #YQPGVQ88P #YQPGVQ88P irawati
member
1028 1611 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com