#RUGJY0Q 天生丽质难自弃 一朝

Clan Level

17

Description

部落招募要求,第一:人品好 ;第二:技术与精神;第三:相信你与我们的缘分。第四:如果你没有捐兵的习惯和集体荣誉感请勿入,注:每赛季捐兵不得低于4000,😄,没三王禁止参加部落战,发现无理由直接机票;招人的绕道,没人

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
45889
41/50
China
open
1
3700
#RUGJY0Q
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [191] #VU998C8Q #VU998C8Q 快乐之村
coLeader
5434 5027 11423 16926
2| [226] #8CY2UGLG #8CY2UGLG 章华台
member
5369 4887 449 231
3| [187] #2QCY8PVVV #2QCY8PVVV 不离☆不弃
member
5041 4244 992 1048
4| [222] #98C2VLV2 #98C2VLV2 听风丿
leader
4987 4241 13315 6999
5| [211] #9YVLU0RRR #9YVLU0RRR 芽芽
coLeader
4970 4214 19123 14077
6| [191] #PPUR0U9PU #PPUR0U9PU 动中移』
coLeader
4956 4512 18205 16453
7| [203] #8VGYQUPJ #8VGYQUPJ Crazy Dragon
Elder
4929 4124 9057 6168
8| [158] #90UPUUP90 #90UPUUP90 Angel 先森(^_^)
member
4883 2218 1136 2563
9| [198] #98CGYQ8 #98CGYQ8 悠然农庄
member
4865 4141 2884 5883
10| [185] #9800GJV2 #9800GJV2 骑士
member
4861 3827 420 144
11| [210] #2RG2G99G #2RG2G99G 尖峰悍将
Elder
4850 3908 4746 6768
12| [204] #8YCPGGRLC #8YCPGGRLC 天使领域
Elder
4848 4340 3288 1324
13| [181] #822QJQQPV #822QJQQPV 天下浩然
member
4773 3955 3751 4428
14| [212] #8GR2YQ9C #8GR2YQ9C 世纪
Elder
4763 4088 6792 4345
15| [189] #29C29CQVC #29C29CQVC 开心农庄
Elder
4735 4073 3676 2641
16| [182] #PPGVY82P #PPGVY82P triblekiller
member
4726 4019 814 728
17| [218] #LPPCL9PL #LPPCL9PL [->丹妹儿<-]
coLeader
4703 4178 5126 4433
18| [218] #LLV2V8P0 #LLV2V8P0 周周
Elder
4677 4388 5363 6160
19| [212] #LP9Y0LJ8 #LP9Y0LJ8 虎哥哥小p
coLeader
4584 4661 1367 1347
20| [219] #82CU00RCG #82CU00RCG 御天
Elder
4563 4176 6807 5764
21| [180] #9LUPVU0LU #9LUPVU0LU 我的拖鞋
Elder
4534 4224 2512 6106
22| [179] #89GR8U0P8 #89GR8U0P8 www
member
4470 3811 338 490
23| [182] #8U0UYGUG0 #8U0UYGUG0 美丽的打手
member
4460 4101 582 685
24| [183] #CQQU0QCY #CQQU0QCY 奥格瑞玛
Elder
4440 3966 1490 2456
25| [185] #89YP0C2Y0 #89YP0C2Y0 龙少
member
4406 2495 593 674
26| [197] #PGJ9Q89V2 #PGJ9Q89V2 狂鸟丶拆家-90327
member
4384 4107 5704 2816
27| [214] #RPGCLQ8U #RPGCLQ8U Stella
Elder
4380 3925 4580 4634
28| [151] #8CL82U8YR #8CL82U8YR 她说名字越长才能
member
4347 3249 2475 2639
29| [181] #PJ8890PJY #PJ8890PJY 山不
member
4311 4179 432 390
30| [209] #YGPP9UGG #YGPP9UGG 黃金萬兩
Elder
4166 3955 2798 5122
31| [177] #8R8Y8P9JV #8R8Y8P9JV 段庄
member
4110 2848 1442 1906
32| [187] #P8G88V29 #P8G88V29 lin
member
3915 2184 977 2931
33| [156] #JCJVP8CJ #JCJVP8CJ 骚狐
member
3899 2990 0 306
34| [185] #PGCYCCU8U #PGCYCCU8U 基因战士
coLeader
3853 4267 3917 3336
35| [172] #88VRYVC80 #88VRYVC80 瑞昌城堡
member
3791 3221 434 1562
36| [124] #9GU90LVL2 #9GU90LVL2 张杰
member
3498 2334 105 173
37| [115] #L2RPJGC9U #L2RPJGC9U 玉儿村
member
3471 2628 659 541
38| [128] #PJUVJPLJQ #PJUVJPLJQ 干你爷
member
3377 2836 588 134
39| [146] #8RGPVQ2C8 #8RGPVQ2C8 龙恒国威、xlx
member
3268 3355 0 0
40| [120] #YQGL08YPC #YQGL08YPC 创世丶鲨鱼
member
3026 2623 256 67
41| [159] #P2GLR8U2U #P2GLR8U2U 徐凤年
member
2174 3155 716 1308

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com