#RVY8J88P 唐门

Clan Level

11

Description

部落没啥要求,活跃就行,不打部落战的踢,禁止捐5级以下的兵(不可以乱捐兵。捐兵比例1:3 不然你也不好意思要吧。QQ群号:453475828 常驻的加群号,部落不要太速的。长老: 5000,副手:8000。不要速的,底本😒

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
30703
46/50
China
inviteOnly
2
2300
#RVY8J88P
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [129] #PGLPGRYYU #PGLPGRYYU 安娜呀
leader
4994 2617 3313 2578
2| [169] #90GYUURR8 #90GYUURR8 ii巛皇族丶loveAnna灬
coLeader
4092 3017 97 156
3| [122] #PJPQQJLV9 #PJPQQJLV9 Glory 南幕╰影歇つ
Elder
3663 2206 668 1744
4| [143] #PVLY0VGYV #PVLY0VGYV 喜欢你没道理
member
3559 3306 683 306
5| [182] #8PLGYGUQP #8PLGYGUQP 笨笨★、小村庄
coLeader
3495 3396 8343 9781
6| [120] #YUJQPP2CU #YUJQPP2CU 公生LOVE 小薰
coLeader
3318 2891 13705 2383
7| [151] #9L92G8VJ2 #9L92G8VJ2 傻小★、子☆⑥
Elder
3173 2904 545 2232
8| [155] #8R98GGJ92 #8R98GGJ92 狐死必守丘
member
3105 3318 1078 252
9| [91] #PCU8YRV9L #PCU8YRV9L 万泽
Elder
3083 2777 584 6454
10| [111] #PLPQ2989P #PLPQ2989P 快乐的小先生
member
2952 2746 0 0
11| [103] #2VJP0VYU8 #2VJP0VYU8 木讷
member
2931 1957 552 1926
12| [112] #2QCQLCVUV #2QCQLCVUV 艾卿部落
Elder
2904 2390 3887 4964
13| [106] #YUC28V2YJ #YUC28V2YJ !!<<<皇族、
member
2897 2775 389 739
14| [142] #20YVGR822 #20YVGR822 飞机欧巴
member
2884 2431 952 366
15| [105] #PU2C2YC29 #PU2C2YC29 和平
member
2876 2765 5337 3944
16| [135] #8CQJ2PCVV #8CQJ2PCVV 十方气质
member
2837 3075 766 1099
17| [110] #8U89PY02L #8U89PY02L 超级兵_颜
Elder
2785 2497 118 67
18| [104] #YYU2CLRVU #YYU2CLRVU 小七
member
2784 2903 77 329
19| [110] #CL2Q2VLY #CL2Q2VLY 无知
member
2764 2248 788 1774
20| [115] #9G9VUPLU0 #9G9VUPLU0 炎影存
member
2748 3128 91 761
21| [79] #YYU2VR2V0 #YYU2VR2V0 华氏一仙龙龙
member
2729 2383 5 1119
22| [108] #YVGLUJGQJ #YVGLUJGQJ 安逸
member
2717 2809 228 1674
23| [116] #PQLJVYGVP #PQLJVYGVP EWEW剑灵
member
2716 2437 0 66
24| [127] #9L99L0LU9 #9L99L0LU9 wang
member
2712 3031 37 104
25| [130] #9GGLRUJ98 #9GGLRUJ98 帽子还是绿的好
member
2670 2638 106 0
26| [109] #YU2VGLCPQ #YU2VGLCPQ 战锋
member
2655 2523 41 345
27| [110] #Y9LCYLPV2 #Y9LCYLPV2 狼杰
member
2563 2652 660 1491
28| [121] #PL08PJ9VJ #PL08PJ9VJ 煞星
member
2548 3039 704 206
29| [96] #PULRYLYRJ #PULRYLYRJ dbcb
member
2512 2485 91 831
30| [129] #9JPRJYU2P #9JPRJYU2P 烈焰战魂
member
2508 2517 66 36
31| [136] #P9LJY08UV #P9LJY08UV ii巛皇族丶皮皮灬
coLeader
2497 3436 3665 4568
32| [104] #Y9LRLCQJG #Y9LRLCQJG 东。。。。。
member
2494 2319 365 93
33| [105] #YL0GYJGRY #YL0GYJGRY 《傻❤逼》
member
2465 2225 0 62
34| [144] #YLGP9LP0P #YLGP9LP0P 永恒之塔
member
2432 3795 110 66
35| [116] #YLUQC9092 #YLUQC9092 皇家
member
2430 2535 465 737
36| [105] #YJU98GRV9 #YJU98GRV9 空城
Elder
2402 2904 119 273
37| [127] #P9VR8LLUY #P9VR8LLUY 迎风
member
2401 3060 196 575
38| [72] #L288J9VUQ #L288J9VUQ 时空之神·星雨
member
2379 2216 0 0
39| [91] #YCG9LC8PJ #YCG9LC8PJ 东东的小号
coLeader
2341 1417 451 1383
40| [126] #88V8CPCLV #88V8CPCLV ii(((皇族、凯皇灬
coLeader
2308 2100 262 2264
41| [110] #YU22L9PGR #YU22L9PGR 清浅流年
member
2266 2457 0 210
42| [108] #Y28RVUUJV #Y28RVUUJV 史莱克学院
member
2227 2477 851 61
43| [139] #9VUYPC8R2 #9VUYPC8R2 后知后觉后想念
member
2210 2886 82 167
44| [104] #PU98V2YY8 #PU98V2YY8 雷神
member
2131 2315 83 66
45| [56] #PJJ8PLGPP #PJJ8PLGPP 方恒文
member
1259 1729 0 20
46| [32] #YRJP80CPG #YRJP80CPG 安娜呀(小号)
coLeader
821 534 67 90

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com