#UQYQL0J 曾相识

Clan Level

24

Description

按需捐兵,收兵时若有现货必须补足其他增援,切记!拒收机器人及学生党,赛季中途🈲️乱窜。赛季强制收兵三千以上(不超比例1:3)。Q群722858523。互刷Z盟,关注Zero互刷专属贴吧。

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
45284
50/50
Benin
inviteOnly
0
2000
#UQYQL0J
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [225] #2RQ8LJYJ #2RQ8LJYJ JM
member
5386 5105 1248 588
2| [226] #29CQ9C88 #29CQ9C88 DiLLoN.XinG
Elder
5329 4633 18068 15600
3| [201] #8LPPJUU8U #8LPPJUU8U 梦真
Elder
5241 4677 12684 15312
4| [227] #29RUYVUY #29RUYVUY 太湖水榭
Elder
5123 3609 9666 9225
5| [197] #2288299VQ #2288299VQ joker
member
5028 3230 2915 2902
6| [221] #8GL0QRQLU #8GL0QRQLU 部落小新
Elder
5006 4711 21142 19145
7| [244] #CG98J9YG #CG98J9YG 曾相识~谷
leader
4871 4878 11532 12280
8| [218] #GG9GL9YG #GG9GL9YG 穿越时代
member
4840 4319 9569 13513
9| [248] #CQRGCUYL #CQRGCUYL 曾相识~肥杨
coLeader
4823 4561 14046 6978
10| [214] #R0G8VR9R #R0G8VR9R 耶耶耶
member
4792 2311 12366 12208
11| [200] #2VL8J28R2 #2VL8J28R2 857
member
4790 4058 3163 4226
12| [227] #VG9R8Y80 #VG9R8Y80 小小龙
member
4763 4258 1872 2688
13| [194] #8QLC0LU29 #8QLC0LU29 锦绣、少青
member
4699 4265 2144 2506
14| [186] #ULGGPLRU #ULGGPLRU zr
member
4527 3259 6616 8139
15| [211] #YLGCCPG8 #YLGCCPG8 Jie
member
4505 3968 4160 4043
16| [196] #8QVPCR0CU #8QVPCR0CU 香克斯
member
4489 3262 1537 1534
17| [212] #82J2CR8GR #82J2CR8GR "轻歌.*
member
4467 4217 2519 2087
18| [231] #9PVPVUQC #9PVPVUQC 时光倒流
member
4448 4015 8670 11916
19| [201] #JUCC8RQC #JUCC8RQC GodMan
member
4440 2781 4693 2624
20| [207] #RLRLQGC9 #RLRLQGC9 虎牙直播斯坦尼
member
4285 4115 4100 5476
21| [213] #209QJLVGQ #209QJLVGQ 玉米
member
4251 3898 2703 4207
22| [184] #2Q900JQRU #2Q900JQRU 浪人情伤~
member
4239 3408 2026 2975
23| [216] #LPCQGLUJ #LPCQGLUJ student
Elder
4199 5142 8533 12983
24| [213] #GY98R828 #GY98R828 Anlv City
Elder
4164 4284 991 1010
25| [210] #YQV22UQV #YQV22UQV 雨恋舍
member
4067 4086 6805 8499
26| [217] #YCQ8G9R0 #YCQ8G9R0 卯宿
member
3994 4658 2090 2233
27| [217] #LR9J8RP0 #LR9J8RP0 风早
member
3941 4260 3434 7509
28| [205] #PPYQQU9V #PPYQQU9V 苏打水
member
3941 4490 8356 3400
29| [222] #GRLCVUQG #GRLCVUQG 曾相识~泽
coLeader
3833 4000 2603 2214
30| [184] #LJPGR2YR #LJPGR2YR 小卿piano
Elder
3771 4292 5124 2634
31| [182] #JPJQQUCJ #JPJQQUCJ 火烧屁屁凉
member
3482 3724 1106 3059
32| [220] #RPCLLG82 #RPCLLG82 [#:爱宝:#]
member
3436 4000 0 0
33| [183] #2U2YVQ9Q0 #2U2YVQ9Q0 华莱士
member
3429 3186 1542 911
34| [176] #CPJG02RU #CPJG02RU 努力工作的Payen
member
3365 2032 377 704
35| [197] #URCYGP8R #URCYGP8R qn
Elder
3158 4220 10835 7930
36| [205] #UGLUJJPG #UGLUJJPG 白小白Smile
member
2986 2630 2089 2731
37| [144] #YPQ0JQ0Q #YPQ0JQ0Q 轻yan♡浅缘
member
2979 2349 35 0
38| [195] #Y0UV2CL9 #Y0UV2CL9 larry
member
2917 3911 0 35
39| [235] #29P9RUCQJ #29P9RUCQJ 雨亭
Elder
2915 4367 3388 6188
40| [124] #8880QCL2 #8880QCL2 wang wei
member
2839 113 0 0
41| [171] #88UC82L9C #88UC82L9C Wlooy.
member
2819 4000 955 938
42| [193] #Q908RRYP #Q908RRYP 朝青丝暮成雪
member
2812 2957 230 320
43| [166] #UY2UQJG9 #UY2UQJG9 云吨洲
member
2733 50 0 35
44| [255] #YQRUPG9Y #YQRUPG9Y 海之城
Elder
2721 4187 32519 17551
45| [178] #888YU9VRV #888YU9VRV 秋风落叶
member
2705 2831 1626 3676
46| [168] #P8P0JRR0C #P8P0JRR0C 情癌晚期
member
2670 3450 969 402
47| [138] #82VL9RL0L #82VL9RL0L Jie
member
2576 1038 1678 1794
48| [117] #29V290GQ #29V290GQ sidstyler
member
2267 1590 0 0
49| [94] #LC8Y0LVC #LC8Y0LVC 一顿都不能少
member
1719 50 0 0
50| [99] #Y2RQQPLGJ #Y2RQQPLGJ 媚丢丢❤️啊咻
member
1528 1658 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com