#UYLLUQPG BA VÌ HỘI

Clan Level

14

Description

Clan BA VÌ HỘI luôn chào đón ae trên mọi miền tổ quốc, nơi hội tụ những chiến binh mạnh mẽ nhất Ba Vì.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
31123
30/50
Canada
inviteOnly
4
3000
#UYLLUQPG
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [229] #2YC2PR2R9 #2YC2PR2R9 cuồng long
coLeader
5150 4459 18829 7589
2| [215] #RJY9UJ8U #RJY9UJ8U jun
coLeader
4893 3772 6985 5554
3| [230] #99YPRY8L #99YPRY8L vanchat1981
leader
4528 4146 6353 5896
4| [196] #2LLC2QUUU #2LLC2QUUU dinhchi
Elder
4271 3108 690 1582
5| [160] #YGP82VLGY #YGP82VLGY dragon
Elder
4237 4135 8255 13879
6| [221] #20JRP0VJL #20JRP0VJL BÁC HUYÊN
Elder
4160 3471 377 387
7| [229] #GJ9UC920 #GJ9UC920 Minh Đức
coLeader
4132 4287 10845 8253
8| [227] #JV8JRR90 #JV8JRR90 Long Quỳnh
Elder
4093 3298 411 408
9| [122] #PURQUJY2V #PURQUJY2V SaKura MIMI
member
3726 2250 355 4453
10| [189] #P9RV09LV #P9RV09LV Chí Thành
Elder
3498 3886 418 2256
11| [188] #2G2RLGQRU #2G2RLGQRU TươngĐương92
coLeader
3474 3244 915 1579
12| [182] #88988GL9V #88988GL9V Khôi Nguyên
Elder
3448 3492 305 900
13| [144] #9UY0LG290 #9UY0LG290 Đập đá
coLeader
3442 2518 1198 1316
14| [155] #Y28QRUJ8 #Y28QRUJ8 tonytdhp2002
coLeader
3222 2343 606 1548
15| [200] #808LVPRV2 #808LVPRV2 GiangtUti
member
2839 4122 570 168
16| [134] #808PPV0GC #808PPV0GC TasSei
member
2835 2444 2051 2565
17| [171] #PC2UPJVJV #PC2UPJVJV Leeputi
Elder
2687 3712 1649 1716
18| [140] #LR2GJ2CU #LR2GJ2CU trang cá
member
2677 673 0 0
19| [119] #YP8P2J9CG #YP8P2J9CG GiangtUti
Elder
2625 2958 18 0
20| [147] #8CU0C08JU #8CU0C08JU GiaNgtuti
member
2612 2466 101 335
21| [99] #88PQVL22L #88PQVL22L The King
member
2611 1479 0 0
22| [138] #9LG8RCQUV #9LG8RCQUV ❤️ Trang Bi ❤️
Elder
2586 2246 2 222
23| [86] #YJ0GP08Y9 #YJ0GP08Y9 phú hoàng 123
member
2303 2486 0 0
24| [154] #28C0JCYPL #28C0JCYPL Nghĩa Ngơ
coLeader
2226 2733 60 0
25| [118] #PQVRRJ898 #PQVRRJ898 gạ em đi ❤
member
2217 2606 0 0
26| [105] #PLV08L808 #PLV08L808 ViNh vUi vẺ
member
1983 2216 45 432
27| [86] #9VQGV0V9V #9VQGV0V9V Lèo A Vạc
member
1920 2022 0 0
28| [88] #2QVRR2YQJ #2QVRR2YQJ stranger
member
1736 83 0 0
29| [38] #YVPLLU0JL #YVPLLU0JL Nguyễn Vũ
member
904 810 0 0
30| [35] #YLUGPGRYR #YLUGPGRYR Kha Ly
member
878 1263 0 0

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com