#VRLLCR88 AE BỐN PHƯƠNG

Clan Level

9

Description

chào mừng ae đến với gia đình ae bốn phương. clan tuyển ae bay cúp . không tuyển du lịch... ăn nói lịch sự thích chém gió...🥰🥰🥰Family clan: Hưng Yên clan ❤❤

Clan Points
Members
Location
Type
Required Trophies
Clan Tag
32091
23/50
Vietnam
inviteOnly
3000
#VRLLCR88
Rank | XP
League
Tag
Name
Donated
Received
Trophy
Versus Trophy
Rank
1| [174]
#9QR92VYU
Ghê Thiệt Kute
Elder
1144
4824
Trophies: 5491
Versus Trophies: 3495
Rank
2| [191]
#Q09G9GLC
Gia. ❤️.Huy
coLeader
3026
7318
Trophies: 5465
Versus Trophies: 3283
Rank
3| [190]
#QU202YPU
bien
coLeader
2877
6801
Trophies: 5458
Versus Trophies: 3063
Rank
4| [223]
#PG99URUL
MƯA☆TUYẾT☆QUEEN
member
140
0
Trophies: 5021
Versus Trophies: 3075
Rank
5| [219]
#YPYGVYU2
[❤]Phở♨廴σҩҽ ❤
leader
928
1256
Trophies: 4855
Versus Trophies: 3978
Rank
6| [218]
#2PJ9VV8Y9
★★Mưa Tuyết★★
coLeader
122
144
Trophies: 4687
Versus Trophies: 2807
Rank
7| [193]
#882CYJ9R9
❤CLOUD❤ ❤LOVE❤
member
90
112
Trophies: 4546
Versus Trophies: 1841
Rank
8| [203]
#JCR09G8U
HÀ LINH
coLeader
560
432
Trophies: 3950
Versus Trophies: 3106
Rank
9| [126]
#Y9PGYQG9Y
Kẻ Vô Danh
member
0
0
Trophies: 3877
Versus Trophies: 3070
Rank
10| [173]
#2GRRVQQUP
người bào thắng
coLeader
221
306
Trophies: 3657
Versus Trophies: 2406
Rank
11| [170]
#8QJJ2YQLP
⚡Mr.Bem Bem⚡
member
30
70
Trophies: 3610
Versus Trophies: 3909
Rank
12| [193]
#JQPPRRY8
FBI
coLeader
459
67
Trophies: 3588
Versus Trophies: 356
Rank
13| [191]
#208QLUC0Q
KỲ SƠN
Elder
199
358
Trophies: 3571
Versus Trophies: 2289
Rank
14| [139]
#VJUGJGVY
myhome
member
72
66
Trophies: 3521
Versus Trophies: 2527
Rank
15| [168]
#GV9PUUL9
Gâu trúc
Elder
239
0
Trophies: 3519
Versus Trophies: 1995
Rank
16| [92]
#YG0Y2CUUC
Sát Thủ S1
member
60
61
Trophies: 3142
Versus Trophies: 2397
Rank
17| [97]
#PCLGY2R8U
Văn Trí
Elder
124
341
Trophies: 3031
Versus Trophies: 2284
Rank
18| [140]
#202PCYP08
❤Nắng♻Mưa❤Love❤
Elder
446
132
Trophies: 2764
Versus Trophies: 1253
Rank
19| [196]
#892992JQL
QUACH TUONG
coLeader
321
404
Trophies: 2406
Versus Trophies: 3564
Rank
20| [133]
#2JQ9J2PLV
hanayumi
member
0
0
Trophies: 2181
Versus Trophies: 1026
Rank
21| [77]
#Y228UPY29
❤️love❤️forever
member
0
75
Trophies: 2167
Versus Trophies: 2087
Rank
22| [98]
#YGRU2P9PG
The Of SuBin☠️
member
40
953
Trophies: 2102
Versus Trophies: 2519
Rank
23| [139]
#2YQJCJQ
LÃO GIÀ PRO
coLeader
95
131
Trophies: 2085
Versus Trophies: 1564
www.000webhost.com