#Y088VVJC 有妖气@忆梦

Clan Level

18

Description

欢迎加入有妖气@忆梦,群聊号码:576253463[x盟1314系列]。。。x盟1314🌺🌺🌺

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33426
50/50
Ascension Island
inviteOnly
1
0
#Y088VVJC
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [201] #PYPQJJ2U #PYPQJJ2U Killer
Elder
4575 3914 1336 1988
2| [182] #P2G0QGPC9 #P2G0QGPC9 伊甸园
Elder
4164 4157 735 849
3| [185] #UPL02QUG #UPL02QUG fu yu
coLeader
4152 3148 825 84
4| [170] #J8JL2J2V #J8JL2J2V 亲爱的小鱼丶
Elder
4039 2725 1237 166
5| [194] #PC0JV909 #PC0JV909 zzz20102010
coLeader
3980 3952 1377 2388
6| [239] #YRP229UJ #YRP229UJ 虽千万人吾往矣
coLeader
3678 3844 541 525
7| [106] #L80QJP82J #L80QJP82J 风吹落叶
Elder
3650 2627 2057 6361
8| [161] #8ULUG2P2P #8ULUG2P2P 不狠站不稳
member
3580 3073 879 660
9| [150] #LPV9QC2C #LPV9QC2C 路西法•龙
Elder
3544 2229 492 776
10| [214] #2C80GGR8J #2C80GGR8J 杀戮组丿灬Ruler丶
leader
3457 3181 0 0
11| [120] #YJQ029V99 #YJQ029V99 毛毛虫的果冻
member
3456 2648 767 3931
12| [163] #8VQ9J2RU #8VQ9J2RU 不要问我来自何方
member
3370 2582 218 461
13| [132] #PGG8UUP8P #PGG8UUP8P Chris
member
3319 2789 400 801
14| [161] #Y0UP8Q92 #Y0UP8Q92 周瑜
Elder
3163 2477 2159 1134
15| [161] #8QLV80QLR #8QLV80QLR 雷豹
coLeader
3067 2215 48 466
16| [160] #Y08CCGUGJ #Y08CCGUGJ 蛮神后裔
member
2975 3496 399 421
17| [146] #920JLGURR #920JLGURR 星空 中 海
member
2971 2609 35 87
18| [162] #V2RJ8VLJ #V2RJ8VLJ ༺戰͈̎神͈̎༻最
member
2944 2455 8 65
19| [151] #2PYP9RQQL #2PYP9RQQL ༄念旧༄
member
2924 2954 985 0
20| [145] #88VL98Y90 #88VL98Y90 未来之城
member
2854 2159 105 0
21| [199] #VQP0LYYR #VQP0LYYR 萌之内
Elder
2841 3868 194 80
22| [121] #9JPLVCP09 #9JPLVCP09 *武动天下
Elder
2815 2622 3494 765
23| [151] #8Q0YLQJPG #8Q0YLQJPG 烈焰战神《小号》
member
2811 2878 114 371
24| [129] #PGRJL8GYQ #PGRJL8GYQ 我心永恒
member
2722 2590 50 577
25| [140] #2QG2CR9P0 #2QG2CR9P0 ⭐浪里小龙王⭐
member
2663 2012 386 462
26| [140] #89VVCQ2CL #89VVCQ2CL 世外桃源
Elder
2652 2191 50 218
27| [146] #2G90ULVYU #2G90ULVYU ℡卖咸蛋的超人
member
2617 3017 640 73
28| [168] #V8VLVYL0 #V8VLVYL0 杰杰
member
2567 2974 88 137
29| [175] #LLR2CL8J #LLR2CL8J 蘑菇
coLeader
2562 3323 0 0
30| [154] #8P8JVG9J #8P8JVG9J Floating dream。
member
2559 3015 0 0
31| [121] #Y2VG2C9P2 #Y2VG2C9P2 骚年
member
2515 2562 695 1216
32| [161] #LRPQ802 #LRPQ802 aLiez
member
2504 2687 300 67
33| [130] #PCGCPJ99R #PCGCPJ99R Crazy.東
member
2494 2831 180 531
34| [159] #9YVQGPV9 #9YVQGPV9 悸动
Elder
2494 2304 2348 905
35| [161] #92CCQLYCP #92CCQLYCP 时间
Elder
2486 2851 149 105
36| [159] #2URCPPJUL #2URCPPJUL 雷锋
coLeader
2475 1900 423 564
37| [160] #PRUYP9QCC #PRUYP9QCC 小鸟游六花
member
2465 3221 6926 70
38| [128] #980Y9P9JG #980Y9P9JG MESSl
member
2424 2533 0 132
39| [148] #PC0QYY9L9 #PC0QYY9L9 蛮神部族
Elder
2395 3047 492 387
40| [104] #PGPPVLL0C #PGPPVLL0C 战神
member
2384 2217 106 340
41| [158] #9GCV2U0RG #9GCV2U0RG 黄花岗
Elder
2248 3059 66 514
42| [140] #P0LR28LVQ #P0LR28LVQ 破灭星空
member
2200 2437 206 442
43| [175] #2YULVVYQY #2YULVVYQY Sakura
Elder
2191 3639 1373 0
44| [119] #2P8R8VRJ8 #2P8R8VRJ8 顾方法
member
2131 2425 0 0
45| [96] #8YG9LRLGC #8YG9LRLGC 大月亮
member
2007 1967 0 246
46| [127] #9JLLGLUQQ #9JLLGLUQQ 夜深忽梦少年事
coLeader
1988 2974 761 5361
47| [100] #PRUURRVL9 #PRUURRVL9 绿野神庄
member
1987 2316 16 31
48| [160] #8L9JLQPP0 #8L9JLQPP0 Alone༃
member
1869 3423 2 402
49| [72] #YPRYVVLVP #YPRYVVLVP 雷霆山庄
member
1636 2220 0 26
50| [118] #2J99L9Q28 #2J99L9Q28 爆米花
member
1564 2478 60 268

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com