#Y0YCU9J0 夕落烟

Clan Level

23

Description

心中江山如画.梦里昙花一现.厌倦世间杀伐.弃战遨游天涯。红字消失前捐600.赛季捐收和8000+.每周捐收1800+.末位淘汰制.均达标则不清,捐收1:3. 必加QQ群:【271508513】.微信号:【xly20141226a】.禁机器人.禁乱捐.禁哥布炸弹人野蛮人.9011.建于2014.12.26.四周年生日快乐🎂🎉🎈✨❤🎄👑.

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
44782
50/50
Cape Verde
inviteOnly
0
0
#Y0YCU9J0
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [210] #V0J2JL00 #V0J2JL00 苏菲夜用超长护翼
Elder
5479 3765 8995 12393
2| [220] #LQU8C9QJ #LQU8C9QJ lighthy
Elder
5455 4520 37627 17614
3| [239] #8VCGQRVL #8VCGQRVL WILLY.HUA
coLeader
5351 4388 19734 17246
4| [244] #LQ99GLPV #LQ99GLPV christine
leader
5339 4975 29092 17556
5| [210] #J8JGLVPP #J8JGLVPP ☞风吹裤裆蛋打蛋
Elder
5316 4464 18132 16269
6| [198] #RU0YCYUG #RU0YCYUG 史上最imba的男人
Elder
5189 4841 35093 19747
7| [221] #U0Y0GLRJ #U0Y0GLRJ 神仙
coLeader
5123 3300 22373 23231
8| [193] #8GJYU2CG #8GJYU2CG ts
member
5043 4022 5767 13939
9| [200] #Y8PCPJC9 #Y8PCPJC9 嗜血阁ジク吕筱布
Elder
5043 4376 12490 16777
10| [226] #JJGPRJL2 #JJGPRJL2 花花牛
coLeader
4934 5367 17094 13841
11| [211] #28G0QYY9Q #28G0QYY9Q ⭐️拉登的故乡⭐
member
4903 4809 932 765
12| [209] #YYYJR8U #YYYJR8U 记得多吃饭
Elder
4897 4306 7665 13129
13| [220] #PR0JG828 #PR0JG828 lol刷火玩
coLeader
4752 2503 19005 13286
14| [162] #8Y9V22GCR #8Y9V22GCR ¥独尊€小雪
member
4750 3038 7332 11051
15| [204] #22QYQCP22 #22QYQCP22 感化
member
4635 2250 10878 6195
16| [237] #2Y8JJU0PV #2Y8JJU0PV 风尘
Elder
4583 3824 7235 7577
17| [224] #28QGPPJ8 #28QGPPJ8 na-0831
coLeader
4560 4216 7568 7482
18| [203] #QGPRR908 #QGPRR908 风吹裙角屁屁凉
Elder
4466 3887 2961 6143
19| [171] #PGQR8QGLP #PGQR8QGLP 强界
member
4106 4541 2375 2072
20| [195] #CUPRUCQ8 #CUPRUCQ8 旒歆
member
3775 2726 7066 14944
21| [176] #PPL9UGQ2U #PPL9UGQ2U MR.PARK
member
3734 4056 10107 10043
22| [187] #22L0YYC00 #22L0YYC00 神奇的ZYILY
Elder
3659 4089 1389 1114
23| [142] #LQCPLPPJ #LQCPLPPJ 狗蛋儿
member
3472 2610 3673 2657
24| [205] #98U2CLPG #98U2CLPG 小时候ke猛了
coLeader
3420 2453 24707 4723
25| [203] #8LJGJRYU #8LJGJRYU 淋浴头
Elder
3323 3252 2484 5727
26| [166] #2JLRL0Q8Q #2JLRL0Q8Q 夕落烟
member
3314 2702 2237 1530
27| [189] #2290J2VRJ #2290J2VRJ ༺逗༒比༻
Elder
3218 3678 1149 1976
28| [229] #VUULU9V9 #VUULU9V9 kamfirek
coLeader
3072 3971 4825 5924
29| [200] #C099PQGV #C099PQGV 上海孙依枫
member
2957 2404 2031 2209
30| [131] #2PL8YCRU8 #2PL8YCRU8 连影
member
2930 1583 1048 3537
31| [176] #LLQGCCJP #LLQGCCJP Caihui
Elder
2914 2609 5238 4365
32| [193] #2PU0CJPY8 #2PU0CJPY8 东极仙岛
Elder
2897 3768 15337 4823
33| [152] #8QG0YGVRG #8QG0YGVRG CHANDNI℡
member
2843 2574 2032 1896
34| [186] #CGPQ8VQP #CGPQ8VQP 萌萌哒
Elder
2799 2709 4372 3376
35| [135] #2VUC0VUQJ #2VUC0VUQJ 故乡
member
2782 2820 1201 2211
36| [210] #292QYPR #292QYPR GiantY
coLeader
2746 3600 6361 11201
37| [207] #CLYQQLV9 #CLYQQLV9 比情兽更禽兽
Elder
2732 3287 6209 8247
38| [116] #YV9URULCV #YV9URULCV 主宰殿
member
2614 2844 2025 4582
39| [191] #VVQP8C0L #VVQP8C0L -(四维空间)-y
Elder
2598 3262 9757 7900
40| [187] #YVVYPR8G #YVVYPR8G 绿皮大本营
member
2592 4503 3774 2582
41| [140] #8098VJ0V0 #8098VJ0V0 石☆开
member
2487 2887 1086 1100
42| [145] #298G0J029 #298G0J029 ☆似无情&笑红尘
member
2403 2804 3547 2500
43| [138] #20L0QUGLR #20L0QUGLR #C19
member
2402 1905 2598 4846
44| [142] #2P809PRUG #2P809PRUG moonlight-傻卵^_^
member
2219 3050 1800 3122
45| [121] #8P0LU02L8 #8P0LU02L8 蜉蝣觅海
member
1966 1609 925 760
46| [117] #2JGQ9Q0UJ #2JGQ9Q0UJ 美女村长
member
1898 1344 4 299
47| [61] #LPUJ920C0 #LPUJ920C0 ✨偷星的猫
member
1847 1189 1531 3517
48| [109] #PQGVUQPQU #PQGVUQPQU 黑虎阿福
member
1640 2864 913 1114
49| [112] #YCVCVQCRV #YCVCVQCRV 偷钱一时爽,一直
member
1387 3174 2493 6537
50| [115] #8JRPYUGQV #8JRPYUGQV 中国人不打中国人
member
1382 1393 1479 1095

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com