#Y8022RGC 犯罪河岸 琉璃

Clan Level

21

Description

本部为犯罪河岸系列分部,参与Z盟互刷,【Zero互刷部落贴吧:Z盟吧]欢迎加入部落内部交流群:826332936;部落十本起招

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
33023
50/50
Benin
inviteOnly
0
200
#Y8022RGC
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [188] #LY2C0RG0 #LY2C0RG0 信仰
Elder
4628 3039 1365 6143
2| [217] #2VYCJR9P #2VYCJR9P ╭ァ弒神★球球亂
leader
3992 4000 1542 688
3| [191] #YJ02JJ9J #YJ02JJ9J 天字一号.李
member
3779 2939 1908 636
4| [171] #2YUC020YG #2YUC020YG 澎湃小妞最迷人°
member
3776 4065 1975 1936
5| [168] #2VJ8P20YP #2VJ8P20YP Human Cannon
Elder
3632 4115 1067 0
6| [168] #R98RVG00 #R98RVG00 shinto
Elder
3545 3726 573 1156
7| [172] #98RQ90UR #98RQ90UR 一匹黑猫
member
3539 2377 0 0
8| [155] #2QCURRLUV #2QCURRLUV 隔壁老陈
member
3527 3068 1463 960
9| [169] #UP2PYRJP #UP2PYRJP 总有一天成为男神
member
3511 4238 86 0
10| [187] #RLUL8228 #RLUL8228 锦绣庄
member
3444 3946 25 328
11| [187] #LQ2JULV0 #LQ2JULV0 漩涡
Elder
3380 2608 786 431
12| [181] #8YR0YPPC #8YR0YPPC 小城央
member
3304 3683 245 865
13| [155] #C829G09J #C829G09J 复仇者联盟
coLeader
3140 3949 0 0
14| [163] #920VVRLRP #920VVRLRP 小木屋
member
3110 2980 802 2055
15| [169] #299PQUVJU #299PQUVJU ⚘弑̆̈神̆̈★湮̆
coLeader
3097 2889 1769 350
16| [188] #L82CUPLL #L82CUPLL 纽约
Elder
3092 3822 70 40
17| [139] #8GLVR2CQU #8GLVR2CQU L丶Y
member
3023 2321 2128 2019
18| [133] #8V8L9020U #8V8L9020U ぉ 不哭丆鬧丆衒耀
member
3023 2515 251 1999
19| [168] #8P0L9CQJU #8P0L9CQJU 劫后余生
member
3021 2291 305 247
20| [161] #229QCRYVU #229QCRYVU 危险领域!
Elder
3016 2878 122 649
21| [115] #PCGUU29R0 #PCGUU29R0 Dear.倩
member
2918 2531 1529 1231
22| [210] #RPVC88JP #RPVC88JP Lizhi
coLeader
2916 3242 7167 6408
23| [113] #YRL9UR0YQ #YRL9UR0YQ AMERICANSON
Elder
2894 2644 2224 1342
24| [210] #2G98082J9 #2G98082J9 熊猫
coLeader
2891 4098 895 581
25| [185] #89LY9Q0RQ #89LY9Q0RQ 菜鸟部落
member
2888 3970 0 0
26| [164] #2888YGQQC #2888YGQQC beer先森
coLeader
2880 2507 2135 597
27| [141] #2YQJLQCGC #2YQJLQCGC 隔壁王庄
Elder
2859 1486 1233 917
28| [202] #C92YLJCU #C92YLJCU 偶尔一战
coLeader
2830 3220 6279 10144
29| [193] #PL90LJ09 #PL90LJ09 笑闹人间
Elder
2793 2608 7329 4583
30| [181] #9RQUR9UU #9RQUR9UU 横扫千军
member
2776 1732 86 35
31| [110] #PYCYGQY9J #PYCYGQY9J 五億探長
member
2693 2102 390 791
32| [191] #2V0UJJ99V #2V0UJJ99V 总有刁民想害朕
Elder
2677 4067 40 0
33| [154] #2LRJVRPVC #2LRJVRPVC 思念是噬❤️的痛
member
2675 1623 0 47
34| [172] #V0J8LY8 #V0J8LY8 Elegant
member
2675 3109 119 0
35| [143] #80JJGGPJY #80JJGGPJY 崔克
member
2646 2574 207 155
36| [126] #9YG2U9UU8 #9YG2U9UU8 学无止境丶死神
member
2603 2048 147 35
37| [124] #2GGQUVV0L #2GGQUVV0L 文科班的体育生
member
2510 2375 555 571
38| [159] #2RPL2PQ0G #2RPL2PQ0G Sunshine
Elder
2493 2696 109 565
39| [149] #902JVQ09P #902JVQ09P 死神
Elder
2311 3539 932 1609
40| [148] #JJPVG0GU #JJPVG0GU 妹子加微信
member
2307 1953 937 862
41| [162] #8GUVYLJJL #8GUVYLJJL 情~轮回
member
2273 3616 818 803
42| [132] #VYVRPQ9J #VYVRPQ9J 水深,堂子野
member
2251 1573 199 65
43| [143] #8VY8PPGQG #8VY8PPGQG 千陌
member
2171 2570 15 0
44| [156] #QJQRJ0YG #QJQRJ0YG 王木辛日华
member
2142 3213 0 31
45| [138] #8LQ9VGRP0 #8LQ9VGRP0 呵呵
member
1968 2302 289 105
46| [234] #L9PPVLCL #L9PPVLCL Kobe.
coLeader
1869 4118 9628 5029
47| [97] #YGGGYGCVR #YGGGYGCVR 授人以渔不如授人
member
1720 2285 101 231
48| [110] #8LUQQ0Q2L #8LUQQ0Q2L 晨暝。
member
1670 2354 2005 6108
49| [146] #8GVLP2QQ2 #8GVLP2QQ2 巴塞罗那
member
1295 2531 94 2038
50| [167] #9CP9RVCVG #9CP9RVCVG 咪叫我个名
Elder
1137 3897 5764 1240

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com