#Y828UQ9V 自由女神之不战部十四

Clan Level

21

Description

【自由女神十四营】隶属于自由女神互刷系列! 本部落QQ群:497716984长期收活9、10、11、12本互刷玩家,进部落必须启动新的三星阵,援兵请求半小时后默认武法,禁止乱捐兵。每个赛季最少捐兵2000以上,捐兵比例为1:2,新成员红字消失之后捐兵五百以上。退部落的前一天告知管理,不然一律拉黑【晋盟】

Clan Points
Members
Location
Type
War Streak
Required Trophies
Clan Tag
34202
45/50
Antarctica
inviteOnly
1
0
#Y828UQ9V
Clan War League
Rank | XP League Tag Name Trophy Versus Trophy Donated Received
1| [197] #JCU9200Y #JCU9200Y 诸葛帷幄
Elder
4707 4305 3116 7673
2| [183] #89UPJ0Q0V #89UPJ0Q0V 新疆吐鲁番卖葡萄
member
4388 3969 2062 1733
3| [198] #PLPJ8P02 #PLPJ8P02 火球城
Elder
4206 3427 4035 2537
4| [194] #9QC9RPV0 #9QC9RPV0 没有
leader
4203 2636 6400 3077
5| [214] #QQG8QJ2L #QQG8QJ2L 北京顽主
coLeader
4023 4121 6284 7789
6| [174] #JL9JJ8CG #JL9JJ8CG 空★白
member
3948 3763 2149 1851
7| [174] #U0PRUQL #U0PRUQL 锦少
member
3908 3250 155 216
8| [236] #PYV2P0JU #PYV2P0JU 沉默的大喵
coLeader
3593 3414 1625 1016
9| [189] #VVYRYQJ0 #VVYRYQJ0 浅回眸
member
3540 4232 1347 1300
10| [180] #89VL9YG8V #89VL9YG8V 惊异
member
3529 3486 155 278
11| [157] #Y2PGRJJLV #Y2PGRJJLV 十三的小屋
member
3470 3389 2273 3370
12| [150] #PCRLRC8PU #PCRLRC8PU 随风
member
3445 3180 1049 1689
13| [148] #2C9CQPLYP #2C9CQPLYP C1earLove
member
3430 3256 2772 5536
14| [136] #9UV9YQ8Y9 #9UV9YQ8Y9 傲仙
member
3379 2951 1694 3820
15| [144] #8U28YQ20R #8U28YQ20R 杰少
member
3331 3400 709 3199
16| [142] #YPJVYJ8QQ #YPJVYJ8QQ 王者归来
member
3258 3105 2636 3322
17| [201] #8LPUJJ9QQ #8LPUJJ9QQ 疯、小资教父
coLeader
3249 3582 1774 892
18| [158] #U9G808C2 #U9G808C2 OneNight's
member
3243 3570 1974 96
19| [188] #98P88LCR2 #98P88LCR2 中午的月亮1
member
3078 3672 638 308
20| [206] #CP98VQ2V #CP98VQ2V 昨夜小楼又东风
Elder
3014 4330 16686 23807
21| [160] #299PU0QGP #299PU0QGP 自戀
Elder
2940 2830 4786 4529
22| [143] #2JVCU82RY #2JVCU82RY 红莲
member
2916 3013 2693 6549
23| [164] #PGJLQU8UJ #PGJLQU8UJ ♥花落红颜醉♥
coLeader
2826 3360 7439 5720
24| [176] #9JQ80G29G #9JQ80G29G 天地人
member
2759 3490 968 1968
25| [167] #8LRQUPYL9 #8LRQUPYL9 瓜园
Elder
2737 3219 2086 883
26| [151] #PCY82RPPC #PCY82RPPC 哈哈哈
member
2703 3727 928 1499
27| [165] #PY02L8JPC #PY02L8JPC baby
member
2700 3964 1801 3450
28| [166] #8PLR2JJ0Q #8PLR2JJ0Q 漂亮的鲁小妞
member
2698 3173 2481 2223
29| [126] #9G0GLYYYQ #9G0GLYYYQ 烽火战狼。。。
member
2635 2405 328 301
30| [250] #8J2YG8VVJ #8J2YG8VVJ one
coLeader
2505 3971 27346 72
31| [148] #RLYLC0R9 #RLYLC0R9 雨落遗失
Elder
2501 3330 1600 8414
32| [157] #QUQYQR9G #QUQYQR9G 沉默
member
2462 3396 1554 503
33| [135] #8P9UGR8JP #8P9UGR8JP 以后的以后
member
2448 1916 206 835
34| [148] #8VP0QP0LQ #8VP0QP0LQ 清浅流年
Elder
2427 2474 7693 0
35| [142] #PL0JQ89YP #PL0JQ89YP 孤星,战魂
member
2427 3210 234 101
36| [100] #PCCJQGP2P #PCCJQGP2P 0神
member
2395 1861 0 0
37| [120] #8YU0YRYP2 #8YU0YRYP2 劝君莫惜金缕衣、
member
2361 713 309 225
38| [194] #8RR2992 #8RR2992 神秘圣地
member
2336 2975 2625 897
39| [209] #C299VP9L #C299VP9L 风云博弈
Elder
2335 4319 1690 1817
40| [144] #902GU0LGY #902GU0LGY 上官馨悦
member
2301 2607 536 683
41| [175] #YC0PP0UQ #YC0PP0UQ 农村性用射
Elder
2260 2537 6603 4203
42| [76] #LPLPLGYY2 #LPLPLGYY2 哈利油
coLeader
2002 1623 1406 4985
43| [139] #90CRG9V00 #90CRG9V00 万恶之源是敏感.
member
1964 2912 15 337
44| [129] #2CLR0LYPG #2CLR0LYPG 一外的展哥
member
1736 2535 195 559
45| [145] #8VQC22C9G #8VQC22C9G 一抹胭脂香!
member
1519 2177 2171 345

Join Our Discord

If you like this site and want to support it -please consider donating, That would really help me keep the site running.

Right now I don't have any other source of income. Your support will help me to cover the hosting cost and help me aswell.

Donate Here
www.000webhost.com